Ankiety

Platforma Loyalty Starter umożliwia pozyskiwanie informacji zwrotnej od uczestników Twojego programu dzięki udostępnionym ankietom.
W niniejszym artykule opisaliśmy:

Dodawanie ankiet

Aby dodać quiz:
1. Naciśnij przycisk Badania w menu aplikacji, a następnie Quizy i ankiety.

Grafika przedstawiająca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru quizów i ankiet. Dodaj nową ankietę klikając w przycisk.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Dodaj quiz", umożliwiający dodanie nowej quizu w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Otworzy się okno z formularzem dodawania nowego quizu. Wypełnij go.

Grafika przedstawiająca formularz dodawania ankiety w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Typ badania – wybierz opcję Ankieta,
 • Aktywna – aby ankieta był dostępna, włącz ją klikając na przycisk Aktywna, aby zmienił się na TAK,
 • Nazwa – wpisz nazwę ankiety,
 • Punkty – wpisz liczbę punktów, jaką klienci mogą uzyskać za wypełnienie ankiety,
 • Opis skrócony – dodaj krótką informację o ankiecie,
 • Opis – wykorzystaj to pole, aby dodać więcej informacji na temat ankiety,
 • Zdjęcie – dodaj zdjęcie do ankiety,
 • Komunikat podziękowania – uzupełnij komunikat podziękowania za uzupełnienie ankiety,
 • Grupa klientów – zdecyduj, czy ankieta ma być dostępna dla wszystkich klientów czy tylko dla niektórych grup klientów,
 • Segment – zdecyduj, czy ankieta ma być dostępna dla wszystkich klientów czy dla wybranych segmentów,
 • Dostępność – zdecyduj, czy dana ankieta ma być dostępna przez cały czas czy tylko w określonym terminie,
 • Dodaj pytanie – dodaj pytanie, opis i typ odpowiedzi.

 

4. Na koniec kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. W każdej chwili możesz edytować ankietę, klikając w niebieską ikonę długopisu oraz usunąć ją, klikając w czerwoną ikonę X w kolumnie Akcje.

Uruchamianie ankiet w module klienta

Aby udostępnić ankietę swoim klientom, przejdź do konfiguratora modułu klienta:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Moduł klienta.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Kliknij zakładkę Menu.Grafika przedstawiająca zakładkę Menu w konfiguracji modułu klienta w platformie Loyalty Startes, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Kliknij przycisk Dodaj element.Grafika przedstawiająca zielony, prostokątny przycisk z białym napisem +Dodaj element.

4. Otworzy się formularz dodawania nowego elementu menu modułu klienta. W wierszu Zawartość wybierz dodaną wcześniej ankietę, którą chcesz opublikować. Jeśli masz dodanych więcej ankiet, możesz wybrać opcję zawartości Lista ankiet. W tym przypadku w jednej zakładce menu modułu klienta pojawią się wszystkie ankiety.

Grafika przedstawiająca formularz dodawania nowego elementu menu modułu klienta, na platformie Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. Uzupełnij pozostałe opcje i zapisz formularz klikając w przycisk.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.