Cele grupowe

Aplikacja Loyalty Starter daje uczestnikom programu lojalnościowego możliwość przeznaczania zebranych punktów, nie tylko na indywidualne nagrody i zniżki, ale również na wspólne akcje społeczne i charytatywne.
W niniejszym artykule opisaliśmy:

Dodawanie celów grupowych

Aby dodać cel grupowy:
1. Naciśnij przycisk Nagrody w menu aplikacji, a następnie Cele grupowe.

Grafika przedstawiająca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru celów grupowych. Dodaj cel klikając w przycisk.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Dodaj cel", umożliwiający dodanie nowej celu grupowego w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Otworzy się okno z formularzem dodawania nowego celu grupowego. Wypełnij go.

Grafika przedstawiająca formularz dodawania celu grupowego w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

  • Aktywny – aby cel grupowy był dostępny, włącz go klikając na przycisk Aktywny, aby zmienił się na TAK,
  • Nazwa – wpisz nazwę celu grupowego,
  • Punkty – wpisz liczbę punktów jaka musi zostać przekazana przez klientów, aby cel grupowy został osiągnięty,
  • Zdjęcie – dodaj zdjęcie celu grupowego,
  • Opis – wpisz informacje o celu, na jaki będą przekazywane przez klientów punkty,
  • Komunikat podziękowania – standardowy komunikat podziękowania po przekazaniu punktów na cel przez klienta brzmi „Punkty zostały przekazane. Dziękujemy za wsparcie!„. Możesz go zmienić wypełniając to pole.
  • Grupa klientów – zdecyduj, czy cel grupowy ma być dostępny dla wszystkich klientów czy tylko dla niektórych grup klientów,
  • Segment – zdecyduj, czy cel grupowy ma być dostępny dla wszystkich klientów czy dla wybranych segmentów,
  • Dostępność – zdecyduj, czy dany cel grupowy ma być dostępny przez cały czas czy tylko w określonym terminie.

 

4. Na koniec kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. W każdej chwili możesz edytować cel grupowy, klikając w niebieską ikonę długopisu oraz usunąć go, klikając w czerwoną ikonę X w kolumnie Akcje.

Uruchamianie funkcji celów grupowych w module klienta

Aby udostępnić widoczność celu grupowego swoim klientom, przejdź do konfiguratora modułu klienta:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Moduł klienta.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Kliknij zakładkę Menu.

Grafika przedstawiająca zakładkę Menu w konfiguracji modułu klienta w platformie Loyalty Startes, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Następnie kliknij w zielony przycisk Dodaj element.

Grafika przedstawiająca zielony, prostokątny przycisk z białym napisem +Dodaj element.

4. Otworzy się okno z formularzem. W wierszu Zawartość wybierz Cele grupowe. Uzupełnij pozostałe pola i opcje.

Grafika przedstawiająca formularz dodawania nowego elementu menu modułu klienta w platformie Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Zapisz dane, klikając przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. Teraz uczestnicy Twojego programu lojalnościowego mogą przeznaczać swoje punkty na wspólny cel.

Cele grupowe w Module Klienta