Cele grupowe

Aplikacja Loyalty Starter daje uczestnikom programu lojalnościowego możliwość przeznaczania zebranych punktów, nie tylko na indywidualne nagrody i zniżki, ale również na wspólne akcje społeczne i charytatywne.

Dodawanie celów grupowych

Aby dodać cel grupowy:
1. Naciśnij przycisk Nagrody w menu aplikacji, a następnie Cele grupowe.

Grafika przedstawiająca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru celów grupowych. Dodaj cel klikając w przycisk.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Dodaj cel", umożliwiający dodanie nowej celu grupowego w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Otworzy się okno z formularzem dodawania nowego celu grupowego. Wypełnij go.

Grafika przedstawiająca formularz dodawania celu grupowego w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

  • Aktywny – aby cel grupowy był dostępny, włącz go klikając na przycisk Aktywny, aby zmienił się na TAK,
  • Nazwa – wpisz nazwę celu grupowego,
  • Punkty – wpisz liczbę punktów jaka musi zostać przekazana przez klientów, aby cel grupowy został osiągnięty,
  • Zdjęcie – dodaj zdjęcie celu grupowego,
  • Opis – wpisz informacje o celu, na jaki będą przekazywane przez klientów punkty,
  • Komunikat podziękowania – standardowy komunikat podziękowania po przekazaniu punktów na cel przez klienta brzmi „Punkty zostały przekazane. Dziękujemy za wsparcie!„. Możesz go zmienić wypełniając to pole.
  • Grupa klientów – zdecyduj, czy cel grupowy ma być dostępny dla wszystkich klientów czy tylko dla niektórych grup klientów,
  • Lista klientów – zdecyduj, czy cel grupowy ma być dostępny dla wszystkich klientów czy dla wybranych list klientów,
  • Dostępność – zdecyduj, czy dany cel grupowy ma być dostępny przez cały czas czy tylko w określonym terminie.

 

4. Na koniec kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. W każdej chwili możesz edytować cel grupowy, klikając w niebieską ikonę długopisu oraz usunąć go, klikając w czerwoną ikonę X w kolumnie Akcje.

Uruchamianie funkcji celów grupowych w module klienta

Aby udostępnić widoczność celu grupowego swoim klientom, przejdź do konfiguratora modułu klienta:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Moduł klienta.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Kliknij zakładkę Layout.Grafika przedstawiająca zakładki w konfiguratorze modułu klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Otworzy się widok, przedstawiający wszystkie opcje konfiguracyjne modułu klienta. Włącz funkcjonalność klikając na przycisk, aby zmienił się na TAK oraz uzupełnij nazwę, która będzie prezentowana w module klienta.

Grafika przedstawiająca zakładkę Opcje w module klienta, umożliwiająca jego konfigurację w programie Loyalty Starter.

4. Zapisz dane, klikając przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. Teraz uczestnicy Twojego programu lojalnościowego mogą przeznaczać swoje punkty na wspólny cel.

Cele grupowe w Module Klienta