Dodatkowe pola

Aplikacja Loyalty Starter umożliwia dodanie 5 dodatkowych pól do karty klienta, aby gromadzić specyficzne dla danej branży informacje o kliencie.

Tworzenie dodatkowych pól

Aby utworzyć dodatkowe pola:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Klienci.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Kliknij zakładkę Dodatkowe pola.

Grafika przedstawiająca zakładkę Dodatkowe pola w aplikacji Loyalty Starter do obsługi programów lojalnościowych.

3. Następnie kliknij przycisk Dodaj pole dodatkowe.Grafika przedstawiająca zielony przycisk z białym napisem "Dodaj pole dodatkowe" w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Otworzy się formularz, umożliwiający dodanie nowego pola dodatkowego. Uzupełnij go.Grafika przedstawiająca formularz, umożliwiający dodanie pól dodatkowych do karty klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

  • Aktywne – włącz pole dodatkowe klikając na przycisk Aktywne, aby zmienił się na TAK,
  • Nazwa – wpisz nazwę,
  • Typ pola – wybierz typ pola.

5. Zapisz dane klikając przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Widok dodatkowych pól w koncie klienta

Po utworzeniu i włączeniu dodatkowych pól, w kontach klientów pojawią się one zarówno podczas dodawania nowych kont jak również w kontach już istniejących.

1. Szczegółową procedurę dodawania konta klienta opisaliśmy w artykule Zarządzanie kontami klientów.

Grafika przedstawiąca widok pustego formularza dodawania nowego konta klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych, z zaznaczonymi w okręgu dodatkowymi polami.

2. Aby wpisać wartości dodatkowych pól w kontach klientów już istniejących, przejdź do edycji wybranego konta klienta. Szczegółową procedurę jak to zrobić opisaliśmy w artykule Zarządzanie kontami klientów.

Grafika przedstawiąca widok edycji formularza konta klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych, z zaznaczonymi w okręgu dodatkowymi polami.

Widok dodatkowych pól na liście kont klientów

Po utworzeniu dodatkowych pól w Ustawieniach aplikacji, pojawią się one w kolumnach listy kont klientów na końcu tabeli.

Wartości dodatkowych pól można zarówno sortować jak i filtrować grupę klientów według określonej wartości pola dodatkowego.

Grafika przedstawiąca widok filtrów w bazie danych klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych z zaznaczonymi w okręgu dodatkowymi polami oraz widok listy kont klientów z zaznaczonymi w okręgu kolumnami z dodatkowymi polami.

Włączenie widoczności dodatkowych pól w module klienta

Aby włączyć widoczność pól dodatkowych w module klienta
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Moduł klienta.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Kliknij zakładkę Opcje.Grafika przedstawiająca zakładki w konfiguratorze modułu klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Otworzy się konfigurator różnych funkcjonalności związanych z modułem klienta. W polu Pola dodatkowe, kliknij przycisk na poszczególnych polach aby zmienił się na TAK.Grafika przedstawiająca możliwość włączenia widoczności pól dodatkowych w module klienta.

4. Kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.