Dodatkowe pola

Aplikacja Loyalty Starter umożliwia dodanie 5 dodatkowych pól do karty klienta, aby gromadzić specyficzne dla danej branży informacje o kliencie.

Tworzenie dodatkowych pól

Aby utworzyć dodatkowe pola:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Klienci.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Kliknij zakładkę Dodatkowe pola.

Grafika przedstawiająca zakładkę Dodatkowe pola w aplikacji Loyalty Starter do obsługi programów lojalnościowych.

3. Otworzy się widok dodawania dodatkowych pól do konta klienta.

Grafika przedstawiąca widok dodawania pięciu dodatkowych pól na karcie klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych, z przyciskami włączającymi poszczególne pola oraz wierszami nadawania im nazw.

4. Włącz dodatkowe pole klikając na przycisk Widoczność, aby zmienił się na TAK, wpisz nazwę dodatkowego pola oraz wybierz jego typ. Zapisz dane klikając przycisk Zapisz.

Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Widok dodatkowych pól w koncie klienta

Po utworzeniu i włączeniu dodatkowych pól, w kontach klientów pojawią się one zarówno podczas dodawania nowych kont jak również w kontach już istniejących.

1. Szczegółową procedurę dodawania konta klienta opisaliśmy w artykule Zarządzanie kontami klientów.

Grafika przedstawiąca widok pustego formularza dodawania nowego konta klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych, z zaznaczonymi w okręgu dodatkowymi polami.

2. Aby wpisać wartości dodatkowych pól w kontach klientów już istniejących, przejdź do edycji wybranego konta klienta. Szczegółową procedurę jak to zrobić opisaliśmy w artykule Zarządzanie kontami klientów.

Grafika przedstawiąca widok edycji formularza konta klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych, z zaznaczonymi w okręgu dodatkowymi polami.

Widok dodatkowych pól na liście kont klientów

Po utworzeniu dodatkowych pól w Ustawieniach aplikacji, pojawią się one w kolumnach listy kont klientów na końcu tabeli.

Wartości dodatkowych pól można zarówno sortować jak i filtrować grupę klientów według określonej wartości pola dodatkowego.

Grafika przedstawiąca widok filtrów w bazie danych klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych z zaznaczonymi w okręgu dodatkowymi polami oraz widok listy kont klientów z zaznaczonymi w okręgu kolumnami z dodatkowymi polami.