Edycja i usuwanie konta firmy

Loyalty Starter umożliwia zmianę danych konta firmy oraz jego usunięcie.
W niniejszym artykule opisaliśmy:

Edycja konta firmy

Aby edytować dane konta firmy:
1. Naciśnij przycisk Konto firmy w menu aplikacji, a następnie Edycja konta.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok edycji danych konta. Zmień dane.

Grafika przedstawiąca widok edycji danych konta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

  • Wybierz właściciela konta – możliwy jest wybór innego właściciela konta firmy, spośród wcześniej dodanych użytkowników aplikacji.
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych – jeśli w Twojej firmie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wpisz jego adres e-mail, abyśmy mogli go poinformować o ewentualnym naruszeniu ochrony danych osobowych.
  • Zgody – odznaczenie tego pola jest jednoznaczne z rezygnacją z usługi Loyalty Starter. Skutkuje to nieodwracalnym usunięciem konta firmy i wszystkich danych w nim zawartych.

 

3. Zapisz edytowane dane klikając przycisk Zapisz.

Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Wyświetli się komunikat z prośbą o podanie hasła do konta, aby potwierdzić zmiany. Wpisz swoje hasło i kliknij przycisk Potwierdź.

Grafika przedstawiąca widok okna, w którym widnieje komunikat z prośbą o potwierdzenie dokonania zmian za pomocą wprowadzenia swojego hasła do konta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Edycja danych do faktury

Aby edytować dane do faktury:
1. Naciśnij przycisk Konto firmy w menu aplikacji, a następnie Edycja konta.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok edycji danych do faktury.

Grafika przedstawiąca widok danych do faktury w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Kliknij przycisk Zmień. Otworzy się okno umożliwiające edycję danych do faktury. Zapisz edytowane dane klikając przycisk Zapisz.

Grafika przedstawiąca widok okna z możliwością edycji danych do faktury w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Usunięcie konta firmy

Ostrzeżenie!Usunięcie konta firmy jest nieodwracalne i spowoduje bezpowrotną utratę wszystkich zgromadzonych danych.

Aby usunąć konto firmy:
1. Naciśnij przycisk Konto firmy w menu aplikacji, a następnie Edycja konta.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok edycji danych konta. Aby usunąć konto firmy kliknij przycisk Usuń konto, który znajduje się w dolnej części strony.

Grafika przedstawiąca czerwony prostokątny przycisk z napisem "Usuń konto", umożliwiający usunięcie konta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Wyświetli się komunikat z prośbą o podanie hasła do konta, aby potwierdzić zamiar jego usunięcia. Wpisz swoje hasło i kliknij przycisk Usuń konto.

Grafika przedstawiąca widok okna, w którym widnieje komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia konta poprzez wpisanie hasła do swojego konta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.