Edycja własnego konta

Aplikacja Loyalty Starter pozwala zarządzać własnym kontem.
W niniejszym artykule opisaliśmy:

Edycja własnego konta

Aby edytować własne konto:
1. Najedź kursorem na swój adres e-mail w prawym górnym rogu aplikacji. Rozwinie się menu, następnie kliknij przycisk Edytuj dane.

Grafika przedstawiąca widok menu konta użytkownika aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych z kursorem na wierszu "Edytuj dane".

2. Otworzy się widok edycji własnego konta. Zmień dane.

Grafika przedstawiąca widok edycji danych użytkownika aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Zapisz edytowane dane klikając przycisk Zapisz.

Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Usunięcie własnego konta

Aby usunąć własne konto:
1. Najedź kursorem na swój adres e-mail w prawym górnym rogu aplikacji. Rozwinie się menu, następnie kliknij przycisk Edytuj dane.

Grafika przedstawiąca widok menu konta użytkownika aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych z kursorem na wierszu "Edytuj dane".

2. Otworzy się widok edycji własnego konta. Aby usunąć własne konto kliknij Usuń konto.

Grafika przedstawiąca czerwony prostokątny przycisk z białym napisem "Usuń konto", służący do usunięcia konta użytkownika w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Uwaga!Jeśli jesteś właścicielem konta, jego usunięcie nie jest możliwe. Jeśli chcesz usunąć swoje konto, najpierw zmień właściciela. O tym jak to zrobić przeczytasz w artykule Edycja i usuwanie konta firmy. Jeśli natomiast chcesz usunąć konto firmy, naciśnij przycisk Konto firmy w menu aplikacji a następnie Edycja konta. Szczegółowy proces opisaliśmy w artykule Edycja i usuwanie konta firmy.

Zmiana hasła

Aby zmienić hasło do własnego konta:
1. Najedź kursorem na swój adres e-mail w prawym górnym rogu aplikacji. Rozwinie się menu, następnie kliknij przycisk Zmień hasło.

Grafika przedstawiąca widok menu konta użytkownika aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych z kursorem na wierszu "Zmień hasło".

2. Otworzy się widok zmiany hasła. Wpisz stare hasło i nowe hasło.  Na koniec aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zapisz.

Grafika przedstawiąca widok strony, umożliwiającej zmianę hasła konta użytkownika w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z wierszem do wpisania obecnego hasła i dwoma wierszami do wpisania nowego hasła.