Eksport danych do pliku CSV

Aplikacja Loyalty Starter umożliwia pobieranie i zapisywanie różnych informacji z aplikacji do pliku CSV.
W niniejszym artykule opisaliśmy:

Eksport danych klientów do pliku CSV

Aby zapisać dane klientów do pliku CSV:
1. Naciśnij przycisk Klienci w menu aplikacji.Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru kont klientów. Rozwiń menu Filtruj klikając w strzałkę po prawej stronie paska. Wybierz kryteria filtrowania.Grafika przedstawiąca widok filtrów na liście kont klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3.Poniżej wyświetli się lista przefiltrowanych kont klientów. Zaznacz, które kolumny mają się znaleźć w dokumencie.Grafika przedstawiająca filtr kolumn w rejestrze kont klientów, w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Zaznacz konta klientów pojedynczo bądź za pomocą opcji Wszystkie klikając w strzałkę w głównym wierszu listy kont klientów.Grafika przedstawiąca przycisk, umożliwiający zaznaczenie wszystkich bądź żadnych pozycji na liście kont klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. Kliknij przycisk Dla zaznaczonych i wybierz opcję Pobierz do pliku CSV.Grafika przedstawiająca niebieski prostokątny przycisk z napisem "Dla zaznaczonych" oraz liczbą zaznaczonych indeksów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

6. Plik CSV zostanie pobrany i zapisany na Twoim komputerze.

Eksport operacji do pliku CSV

Aby zapisać operacje do pliku CSV:
1. Naciśnij przycisk Punkty w menu aplikacji.Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2.Otworzy się widok historii dodawanych i odejmowanych punktów klientom. Rozwiń menu Filtruj klikając w strzałkę po prawej stronie paska. Wybierz kryteria filtrowania.Grafika przedstawiąca widok filtrów na liście operacji w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Poniżej wyświetli się historia przefiltrowanych operacji. Zaznacz, które kolumny mają się znaleźć w dokumencie.Grafika przedstawiająca filtr kolumn w rejestrze operacji na kontach klientów, w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Zaznacz operacje pojedynczo bądź za pomocą opcji Wszystkie klikając w strzałkę w głównym wierszu historii operacji.Grafika przedstawiąca przycisk, umożliwiający zaznaczenie wszystkich bądź żadnych operacji z listy w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. Kliknij przycisk Dla zaznaczonych i wybierz opcję Pobierz do pliku CSV.Grafika przedstawiająca niebieski prostokątny przycisk z napisem "Dla zaznaczonych" oraz liczbą zaznaczonych indeksów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

6. Plik CSV zostanie pobrany i zapisany na Twoim komputerze.