Filtrowanie danych

Filtry w aplikacji Loyalty Starter pozwalają zawężać zakres prezentowanych danych i docierać do informacji, które aktualnie są Ci potrzebne.

Filtrowanie listy klientów

Aby odfiltrować interesujący Cię zbiór klientów:
1. Naciśnij przycisk Klienci w menu aplikacji.Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Rozwiń menu Filtruj klikając w strzałkę po prawej stronie paska. Otworzy się okno z wszystkimi kryteriami filtrowania.Grafika przedstawiąca widok filtrów w bazie danych klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Poniżej klika przykładów:

  • Jeśli chcesz odfiltrować wśród wszystkich klientów same kobiety, kliknij w pole Płeć i wybierz Kobiety.

Grafika przedstawiająca wybór filtra "Płeć" w aplikacji Loyalty Starter.

  • Jeśli chcesz odfiltrować wśród wszystkich klientów tych, którzy wyrazili utworzoną przez Ciebie zgodę, np. handlową, kliknij w pole odpowiedniej zgody i wybierz Wyrażona.Grafika przedstawiająca wybór filtra zgody "Handlowa" w aplikacji Loyalty Starter.
  • Jeśli chcesz odfiltrować wśród wszystkich klientów tych, którzy nie byli aktywni od jakiegoś czasu, kliknij w pole Brak aktywności i wybierz odpowiednią datę.Grafika przedstawiająca filtr "Brak aktywności" i rozwiniętym kalendarzem, umożliwiającym wybranie odpowiedniej daty.

4. Lista klientów zostanie zawężona tylko do interesującej Cię grupy.

Filtrowanie listy operacji

Aby odfiltrować interesujący Cię zbiór operacji:
1. Naciśnij przycisk Punkty w menu aplikacji.Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Rozwiń menu Filtruj klikając w strzałkę po prawej stronie paska. Otworzy się okno z wszystkimi kryteriami filtrowania.Grafika przedstawiąca widok filtrów w bazie operacji na kontach klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Poniżej klika przykładów:

  • Jeśli chcesz odfiltrować spośród wszystkich operacji tylko, które zostały dokonane w dalej lokalizacji, kliknij w pole Lokalizacja i wybierz odpowiednią.Grafika przedstawiająca filtr "Lokalizacja" w aplikacji Loyalty Starter do obsługi programów lojalnościowych.
  • Jeśli chcesz odfiltrować spośród wszystkich operacji tylko, które dotyczą np. odjęcia punktów, kliknij w pole Operacja i wybież Odjęcie.Grafika przedstawiająca filtr "Operacja" w aplikacji Loyalty Starter do obsługi programów lojalnościowych.

4. Lista klientów zostanie zawężona tylko do interesującej Cię grupy.