Główne widoki aplikacji

W niniejszym artykule opisaliśmy główne widoki aplikacji:

Pulpit

Pulpit to ekran główny, który otwiera się po zalogowaniu do aplikacji Loyalty Starter, składający się z 3 obszarów.

Grafika przedstawiąca główny widok aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 1. Menu – znajdziesz tu przyciski, które pokierują Cię do wszystkich funkcjonalności aplikacji.
 2. Statystyki – na poszczególnych kafelkach znajdziesz informacje o łacznej liczbie klientów, wykonanych operacji, wydanych nagród oraz przyznanych ocen przez klientów.
 3. Przydatne informacje – w tej części wyświetlają się wszystkie artykuły z Bazy wiedzy oraz Bloga, znajdujące się na stronie www.loyaltystarter.io.

Klienci

Aby otworzyć ten widok, naciśnij przycisk Klienci w menu aplikacji.

Grafika przedstawiająca widok rejestru kont klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Filtruj – aby wyszukać konkretną grupę klientów, skorzystaj z filtrów. Rozwiń menu Filtruj klikając w strzałkę po prawej stronie paska.
  Grafika przedstawiąca widok filtrów w bazie danych klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.
 • Kolumny – możesz zdecydować, które kolumny z danymi klientów mają wyświetlać się na liście. Kliknij przycisk Kolumny i wybierz.

Grafika przedstawiąca widok możliwych do wyświetlenia na liście kolumn z danymi uczestników programu lojalnościowego w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Dodaj konto klienta – klikając w ten przycisk możesz dodać kolejne konto klienta. Szczegółową procedurę znajdziesz w artykule Zarządzanie kontami klientów.

Grafika przedstawiąca przycisk umożliwiający dodanie nowego konta klienta do aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Dla zaznaczonych – klikając w ten przycisk możesz dla zaznaczonych klientów wykonać cztery operacje: pobrać dane do pliku CSV, wysłać wiadomości SMS, e-mail oraz wiadomość wewnętrzną.

Grafika przedstawiająca niebieski prostokątny przycisk z napisem "Dla zaznaczonych" oraz liczbą zaznaczonych indeksów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Rekordów na stronie – klikając w to okno możesz zdecydować ile kont klientów ma wyświetlać się na liście.

Grafika przedstawiąca przycisk umożliwiający wyświetlanie na liście różną liczbę kont klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Szybkie wyszukiwanie – w tym oknie szybko odszukasz klienta wpisując jego dane, np. imię, nazwisko czy adres e-mail.

Grafika przedstawiąca wyszukiwarkę, za pomocą której w szybki sposób można odnaleźć konkretne konto klienta w do aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Punkty

Aby otworzyć ten widok, naciśnij przycisk Punkty w menu aplikacji.

Grafika przedstawiąca widok wszystkich wykonanych operacji na kontach klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Filtruj – aby wyszukać konkretną grupę operacji, skorzystaj z filtrów. Rozwiń menu Filtruj klikając w strzałkę po prawej stronie paska.Grafika przedstawiąca widok filtrów w bazie operacji na kontach klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.
 • Kolumny – możesz zdecydować, które kolumny z operacjami mają wyświetlać się na liście. Kliknij przycisk Kolumny i wybierz je.

Grafika przedstawiąca widok możliwych do wyświetlenia na liście kolumn z informacjami o operacjach na kontach klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Dodaj punkty / Odejmij punkty – klikając w te przyciski możesz odpowiednio dodać lub odjąć punkty z konta klienta. Szczegółową procedurę znajdziesz w artykułach Dodawanie punktów i Odejmowanie punktów.

Grafika przedstawiąca widok dwóch przycisków w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. Prostokątny zielony z białym napisem "Dodaj punkty" oraz prostokątnym czerwonym z białym napisem "Odejmij punkty".

 • Dla zaznaczonych – zaznaczone operacje możesz pobrać do pliku CSV bądź przejść do listy klientów, których dotyczą zaznaczone operacje.

Grafika przedstawiająca niebieski prostokątny przycisk z napisem "Dla zaznaczonych" oraz liczbą zaznaczonych indeksów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Rekordów na stronie – klikając w to okno możesz zdecydować jaka liczba operacji ma wyświetlać się na liście.

Grafika przedstawiąca przycisk umożliwiający wyświetlanie na liście różną liczbę wykonanych operacji na kontach klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Szybkie wyszukiwanie – w tym oknie szybko odszukasz operację wpisując np. kwotę zakupów, liczbę punktów czy nr. paragonu.

Grafika przedstawiąca wyszukiwarkę, za pomocą której w szybki sposób można odnaleźć konkretną operację wykonaną na koncie klienta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.