Grupy klientów

Aplikacja Loyalty Starter umożliwia grupowanie klientów, aby nadawać im różne poziomy rabatów oraz stosować różne przeliczniki punktów.
W niniejszym artykule opisaliśmy:

Dodawanie nowej grupy klientów

Aby dodać grupę klientów:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Klienci.Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Domyślnie otwarta jest zakładka Grupy klientów. W pierwszej kolejności skonfiguruj próg wejścia uczestników Twojego programu lojalnościowego do grup klientów. Aby to zrobić, kliknij w przycisk Konfiguracja.Grafika przedstawiająca szary przycisk z ikoną zębatki i słowem "Konfiguracja" w aplikacji Loyalty Starter.

 

3. Wybierz odpowiedni próg wejścia i zatwierdź ustawienia klikając w przycisk Zapisz.Grafika przedstawiająca konfigurator progu wejścia uczestników programu lojalnościowego do grup klientów w aplikacji Loyalty Starter.

4. Następnie kliknij przycisk Dodaj grupę klientów.Grafika przedstawiająca zielony przycisk ze znakiem + oraz napisem Dodaj grupę klientów.

5. Otworzy się formularz, umożliwiający dodanie nowej grupy klientów. Uzupełnij go.Grafika przedstawiająca formularz dodawania nowej grupy klientów w aplikacji Loyalty Starter.

  • Nazwa – nazewnictwo grup klientów jest dowolne. Na przykład możesz podzielić klientów w swoim programie lojalnościowym na grupy: Silver, Gold, Diamond, lub zupełnie inaczej: Standard i Business,
  • Próg wejścia – określa, jaką ilość punktów musi uzbierać klient, aby automatycznie zostać przydzielonym do danej grupy,
  • Przelicznik punktów – wartość przelicznika punktów dla poszczególnych grup klientów nadpisuje wartość domyślnego przelicznika punktów. Dzięki indywidualnym przelicznikom dla każdej z grup klientów, możesz wyróżnić najbardziej aktywnych klientów przez przyznawanie im większej liczby punktów za tą samą kwotę zakupów.

6. Zapisz dane klikając przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca przycisk "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Edycja grupy klientów

Aby edytować grupę klientów:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Klienci.Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Domyślnie otwarta jest zakładka Grupy klientów a w niej lista dodanych wcześniej grup klientów. Kliknij przycisk Edytuj w kolumnie akcji przy grupie, którą chcesz edytować.Grafika przedstawiąca widok utworzonych grup klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Otworzy się okno edycji danej grupy klientów. Zmień dane i na koniec kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiająca edytor grupy klientów w aplikacji Loyalty Starter.

Usunięcie grupy klientów

Aby usunąć grupę klientów:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Klienci.Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Domyślnie otwarta jest zakładka Grupy klientów a w niej lista dodanych wcześniej grup klientów. Kliknij przycisk Usuń w kolumnie akcji przy grupie, którą chcesz usunąć.Grafika przedstawiąca widok utworzonych grup klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia grupy klientów. Kliknij przycisk Potwierdź żeby usunąć grupę klientów.Grafika przedstawiąca widok okna, w którym widnieje komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia grupy klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.