Katalog nagród

Aplikacja Loyalty Starter pozwala stworzyć katalog nagród oraz zarządzać jego stanem magazynowym.
W niniejszym artykule opisaliśmy:

Dodawanie nagrody rzeczowej

Aby dodać nagrodę rzeczową do katalogu nagród:
1. Naciśnij przycisk Nagrody w menu aplikacji, a następnie Katalog nagród.

Grafika przedstawiająca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru nagród. Aby dodać nagrodę, kliknij przycisk Dodaj nagrodę.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Dodaj nagrodę", umożliwiający dodanie nowej nagrody do katalogu nagród w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Otworzy się okno z formularzem dodawania nowej nagrody do katalogu. Wypełnij go.

Grafika przedstawiąca widok okna dodawania nowej nagrody do katalogu nagród w w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Typ nagrody – pozostaw zaznaczoną opcję nagrody rzeczowej,
 • Aktywna – aby nagroda była dostępna, włącz ją klikając na przycisk Aktywna, aby zmienił się na TAK,
 • Dostępna w module klienta – zdecyduj, czy ta nagroda ma być widoczna w katalogu nagród modułu klienta, czy tylko możliwa do wydania poprzez panel administracyjny,
 • Nazwa – wpisz nazwę nagrody,
 • Punkty – wpisz liczbę punktów, która zostanie odjęta z salda klienta podczas przyznania nagrody,
 • Opis – to pole możesz wykorzystać, aby wpisać dodatkowe informacje o nagrodzie,
 • Kategoria – możesz przydzielić nagrodę do wcześniej dodanej kategorii,
 • Zdjęcie – dodaj zdjęcie nagrody,
 • Grupa klientów – zdecyduj, czy nagroda ma być dostępna dla wszystkich klientów czy tylko dla niektórych grup klientów,
 • Segment – zdecyduj, czy nagroda ma być dostępna dla wszystkich klientów czy dla wybranych segmentów,
 • Stan magazynowy – zarządzaj stanem magazynowym wybierając opcję Ograniczony i wpisując dostępną liczbę sztuk danej nagrody,
 • Limit na klienta – zdecyduj, czy klienci mogą zamawiać/odbierać nieograniczoną liczbę danej nagrody, czy będzie obowiązywał limit na klienta,
 • Dostępność – zdecyduj, czy dana nagroda ma być dostępna cały czas czy tylko w określonym terminie.

4. Na koniec kliknij przycisk Zapisz. Nagroda zostanie dodana do katalogu.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. W każdej chwili możesz edytować nagrodę, klikając w niebieską ikonę długopisu oraz usunąć ją, klikając w czerwoną ikonę X w kolumnie Akcje.

Przykład nagrody z formularza powyżej:Nagroda w postaci porcelanowej filiżanki będzie dostępna przez cały sierpień ’19 dla wszystkich kobiet, ale także dla wszystkich klientów, którzy dołączyli do programu lojalnościowego w miesiącu lipiec ’19. Ponadto, ci klienci muszą posiadać na swoim koncie przynajmniej 120 punktów, być w grupie klientów Gold a każdy z nich może tylko jeden raz zamówić tą nagrodę. Kiedy zostanie zamówionych/wydanych 50 sztuk tej nagrody, nie będzie już ona dostępna.

Dodawanie nagrody cyfrowej

Aby dodać nagrodę cyfrową do katalogu nagród:
1. Naciśnij przycisk Nagrody w menu aplikacji, a następnie Katalog nagród.

Grafika przedstawiająca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru nagród. Aby dodać nagrodę, kliknij przycisk Dodaj nagrodę.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Dodaj nagrodę", umożliwiający dodanie nowej nagrody do katalogu nagród w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Otworzy się okno z formularzem dodawania nowej nagrody do katalogu. Wypełnij go.

Grafika przedstawiąca widok okna dodawania nowej nagrody do katalogu nagród w w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Typ nagrody – wybierz opcję nagrody cyfrowej,
 • Aktywna – aby nagroda była dostępna, włącz ją klikając na przycisk Aktywna, aby zmienił się na TAK,
 • Dostępna w module klienta – zdecyduj, czy ta nagroda ma być widoczna w katalogu nagród modułu klienta, czy tylko możliwa do wydania poprzez panel administracyjny,
 • Nazwa – wpisz nazwę nagrody,
 • Punkty – wpisz liczbę punktów, która zostanie odjęta z salda klienta podczas przyznania nagrody,
 • Opis – to pole możesz wykorzystać, aby wpisać dodatkowe informacje o nagrodzie, które zostaną zaprezentowane w katalogu nagród,
 • Komunikat po zamówieniu – wpisz treść komunikatu, jaki ma się wyświetlić klientowi po zamówieniu nagrody poprzez moduł klienta; za pomocą funkcji Wstaw pole, wybierając Kod nagrody, w komunikacie klient otrzyma kod do nagrody, pobrany z załadowanej listy kodów,
 • Kategoria – możesz przydzielić nagrodę do wcześniej dodanej kategorii,
 • Zdjęcie – dodaj zdjęcie nagrody,
 • Grupa klientów – zdecyduj, czy nagroda ma być dostępna dla wszystkich klientów czy tylko dla niektórych grup klientów,
 • Segment – zdecyduj, czy nagroda ma być dostępna dla wszystkich klientów czy dla wybranych segmentów,
 • Stan magazynowy – zarządzaj stanem magazynowym wybierając opcję Ograniczony i wpisując dostępną liczbę sztuk danej nagrody, lub dodaj listę kodów nagrody cyfrowej,
 • Limit na klienta – zdecyduj, czy klienci mogą zamawiać/odbierać nieograniczoną liczbę danej nagrody, czy będzie obowiązywał limit na klienta,
 • Dostępność – zdecyduj, czy dana nagroda ma być dostępna cały czas czy tylko w określonym terminie.

4. Na koniec kliknij przycisk Zapisz. Nagroda zostanie dodana do katalogu.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. W każdej chwili możesz edytować nagrodę, klikając w niebieską ikonę długopisu oraz usunąć ją, klikając w czerwoną ikonę X w kolumnie Akcje. Klikając w niebieską ikonę oka, wyświetli się lista dodanych kodów z informacjami o ilości kodów dostępnych do użycia, statusie oraz numerze klienta i dacie użycia.Grafika przedstawiająca przyciski akcji: niebieski z ikoną długopisu do edycji nagrody, czerwony z białym znakiem X do usuwania nagrody oraz niebieski z grafiką oka do podglądu listy kodów.

Grafika przedstawiająca okno listy dodanych kodów do nagrody cyfrowej w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Włączenie widoczności katalogu nagród w module klienta

Aby włączyć widoczność katalogu nagród w module klienta:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Moduł klienta.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Kliknij zakładkę Menu.

Grafika przedstawiająca zakładkę Menu w konfiguracji modułu klienta w platformie Loyalty Startes, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Następnie kliknij w zielony przycisk Dodaj element.Grafika przedstawiająca zielony, prostokątny przycisk z białym napisem +Dodaj element.

4. Otworzy się okno z formularzem. W wierszu Zawartość wybierz Nagrody. Uzupełnij pozostałe pola i opcje.

Grafika przedstawiająca formularz dodawania nowego elementu menu do modułu klienta w platformie Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 

5. Na koniec kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.