Kategorie nagród

Aplikacja Loyalty Starter umożliwia grupowanie nagród według utworzonych kategorii. Ułatwi to wyszukanie nagród w katalogu przez uczestnika programu lojalnościowego.
W niniejszym artykule opisaliśmy:

Dodawanie kategorii nagród

Aby dodać kategorię nagród:
1. Naciśnij przycisk Nagrody w menu aplikacji, a następnie Kategorie nagród.

Grafika przedstawiająca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru kategorii. Aby dodać kategorię, kliknij przycisk Dodaj kategorię.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Dodaj kategorię", umożliwiający dodanie nowej kategorii nagród w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Otworzy się okno z formularzem dodawania nowej kategorii. Wypełnij go.

Grafika przedstawiająca formularz dodawania kategorii nagrody w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 

  • Aktywna – aby kategoria była dostępna, włącz ją klikając na przycisk Aktywna, aby zmienił się na TAK,
  • Nazwa – wpisz nazwę kategorii,
  • Zdjęcie – dodaj zdjęcie kategorii.

 

4. Na koniec kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 

5. W każdej chwili możesz edytować kategorię nagród, klikając w niebieską ikonę długopisu oraz usunąć ją, klikając w czerwoną ikonę X w kolumnie Akcje.

Uruchamianie kategorii nagród w postaci kafelków w module klienta

Aby uruchomić kategorie nagród w postaci kafelków w module klienta, przejdź do konfiguratora modułu klienta:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Moduł klienta.

 

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Kliknij zakładkę Katalog nagród.

Grafika przedstawiająca zakładki w konfiguratorze modułu klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 

3. Otworzy się widok, przedstawiający wszystkie opcje konfiguracyjne katalogu nagród w module klienta. Włącz funkcjonalność klikając na przycisk, aby zmienił się na TAK.

4. Zapisz dane, klikając przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.