Kategorie nagród

Aplikacja Loyalty Starter umożliwia przydzielanie nagród do utworzonych kategorii, aby w szybszy sposób zarządzać dostępnością nagród z danej kategorii.

Aby dodać kategorię nagród:
1. Naciśnij przycisk Nagrody w menu aplikacji, a następnie Kategorie nagród.

Grafika przedstawiająca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru kategorii. Aby dodać kategorię, kliknij przycisk Dodaj kategorię.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Dodaj kategorię", umożliwiający dodanie nowej kategorii nagród w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Otworzy się okno z formularzem dodawania nowej kategorii. Wypełnij go.

Grafika przedstawiająca formularz dodawania kategorii nagrody w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

  • Aktywna – aby kategoria była dostępna, włącz ją klikając na przycisk Aktywna, aby zmienił się na TAK,
  • Nazwa – wpisz nazwę kategorii,
  • Grupa klientów – zdecyduj, czy nagrody z tej kategorii mają być dostępne dla wszystkich klientów czy tylko dla niektórych grup klientów,
  • Lista klientów – zdecyduj, czy nagrody z tej kategorii mają być dostępne dla wszystkich klientów czy dla wybranych list klientów,
  • Limit na klienta – zdecyduj, czy klienci mogą zamawiać/odbierać nieograniczoną liczbę nagród z tej kategorii, czy będzie obowiązywał limit na klienta,
  • Dostępność – zdecyduj, czy nagrody z tej kategorii mają być dostępne przez cały czas czy tylko w określonym terminie.

 

4. Na koniec kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. W każdej chwili możesz edytować kategorię nagród, klikając w niebieską ikonę długopisu oraz usunąć ją, klikając w czerwoną ikonę X w kolumnie Akcje.