Limit klientów

Aplikacja Loyalty Starter pozwala ograniczyć liczbę klientów, którzy będą mogli wziąć udział w programie lojalnościowym.

Aby ustawić limit klientów:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Klienci.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Następnie kliknij w zakładkę Limity.Grafika przedstawiająca zakładkę "Limity" w aplikacji Loyalty Starter do obsługi programów lojalnościowych.

 

3. Otworzy się okno z formularzem, umożliwiającym ustawienie limitu. Pole Limit uczestników programu jest domyślnie uzupełnione wartością, wynikającą z zakupionego pakietu. Aby zmienić limit, edytuj to pole.Grafika przedstawiająca formularz, umożliwiający ustawienie limitu uczestników programu lojalnościowego.

4. Zatwierdź zmiany klikając w przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.