Moduł klienta

Aplikacja Loyalty Starter umożliwia w szybki sposób dostosować moduł klienta do wizerunku Twojej firmy.
W niniejszym artykule opisaliśmy wszystkie możliwości konfiguracji modułu klienta z podziałem na poszczególne zakładki

Aby uruchomić i skonfigurować moduł klienta:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Moduł klienta.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok konfiguracji modułu klienta zawierający kilka zakładek.Grafika przedstawiająca szereg zakładek w konfiguratorze modułu klienta w platformie Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Status

Pu wejściu w ustawienia modułu klienta, domyślnie wyświetla się zakładka Status.

 1. Aby włączyć widoczność modułu klienta Twojego programu lojalnościowego, kliknij przycisk Aktywny, aby zmienił się na TAK.
 2. Możesz również uzupełnić Twoją domenę modułu klienta.
 3. Na koniec kliknij przycisk Zapisz.

Pojawi się link oraz kod QR, który należy udostępnić klientom, aby mogli logować się do modułu klienta bądź rejestrować do Twojego programu lojalnościowego samodzielnie.

Grafika przedstawiająca zakładkę Status w konfiguratorze modułu klienta w platformie Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Layout

Zakładka Layout pozwala spersonalizować moduł klienta w taki sposób, aby odpowiadał wizerunkowi Twojej firmy.

Grafika przedstawiająca zakładkę Layout w ustawieniach modułu klienta w platformie Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Nazwa programu lojalnościowego – wpisz nazwę swojego programu lojalnościowego. Pojawi się ona w Polityce Prywatności, jak również w module klienta po zalogowaniu, jeśli nie dodasz logo swojej firmy.
 • Logo – dodaj logo swojej firmy. Pojawi się ono w oknie logowania oraz po zalogowaniu w module klienta.
 • Obrazek tła – dodaj dowolną grafikę w dozwolonym formacie. Pojawi się ona w oknie logowania oraz jako tło w module klienta.
 • Favicon – dodaj ikonę, która pojawi się na karcie z otwartą stroną www modułu klienta.
 • Kolor akcentu – wybierz kolor przewodni modułu klienta.
 • Nazwa identyfikatora klienta – domyślna nazwa identyfikatora klienta to „Numer klienta”, ale możesz wpisać własną nazwę.
 • Moja karta – włączenie tej funkcji umożliwi wyświetlenie numeru klienta w postaci kodu kreskowego, pozwalając na jego zeskanowanie podczas zakupów. Wirtualna karta może zastąpić kartę plastikową. Wybierz format kodu kreskowego, kompatybilny z Twoim czytnikiem kodów kreskowych.
 • Strona startowa – to strona logowania/rejestracji do modułu klienta, gdy włączona jest opcja logowania/rejestracji przez portale społecznościowe. Na tej stronie możesz dodać własny nagłówek oraz tekst powitania.
 • Własne style CSS – jeśli chcesz zmodyfikować wygląd modułu klienta, zastosuj własne style CSS.

 

Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiająca prostokątny, zielony przycisk z białym napisem "Zapisz".

Panel logowania oraz moduł klienta z przykładowo dodanym logo, oraz tłem przedstawiają się następująco:

Grafika przedstawiająca ekran startowy logowania do modułu klienta.

Grafika przedstawiająca screen przykładowego modułu klienta po zalogowaniu się.

Opcje

W zakładce Opcje znajduje się szereg możliwości konfiguracyjnych modułu klienta.

Grafika przedstawiająca zakładkę Opcje w ustawieniach modułu klienta, umożliwiająca jego konfigurację w programie Loyalty Starter.

 • Możliwość rejestracji – do wyboru są cztery warianty:

1. Nie – logowanie tylko do istniejącego konta – opcja ta pozwala na logowanie się klientów, których dodałeś samodzielnie do swojego programu lojalnościowego poprzez panel administracyjny czy API. Podczas pierwszego logowania, klient musi ustawić swoje hasło. Aby to zrobić, musi wpisać swój adres e-mail podany w programie lojalnościowym, a następnie postępować zgonie z wytycznymi przesłanymi na jego skrzynkę e-mail.

2. Tak – z numerem klienta nadawanym przed rejestracją – ta opcja pozwala zarejestrować się Twoim klientom samodzielnie poprzez moduł klienta, na podstawie numeru klienta z karty plastikowej, którą od Ciebie otrzymał, a Ciebie uwolni do papierowych formularzy rejestracyjnych. Klient może zbierać punkty, ale aby móc korzystać z modułu klienta musi dokończyć rejestrację online.

3. Tak – z numerem generowanym podczas rejestracji – w tym przypadku klienci mogą samodzielnie zarejestrować się poprzez moduł klienta do Twojego programu lojalnościowego, a numer klienta zostanie nadany im automatycznie. Musisz jednak ustalić, jakiego formatu ma być numer klienta: EAN13 czy Własny. W przypadku wybrania formatu własnego, do ustalenia pozostaje także Prefix, Długość numeru oraz Cyfra kontrolna.

 • Możliwość wprowadzenia istniejącego numeru klienta – dla rejestracji z numerem generowanym, włączenie tej opcji, daje dodatkową możliwość rejestracji klientów, którzy posiadają  numer karty, wcześniej dodany do panelu administracyjnego.

4. Tak – z numerem klienta pobieranym z puli numerów – po wybraniu tej opcji, należy również dodać plik z pulą numerów, która będzie po kolei przyznawana rejestrującym się klientom.

 • Możliwość wprowadzenia istniejącego numeru klienta – dla rejestracji z numerem pobieranym z puli numerów, włączenie tej opcji, daje dodatkową możliwość rejestracji klientów, którzy posiadają  numer karty, wcześniej dodany do panelu administracyjnego.

 

 • Logowanie przez portale – możesz włączyć możliwość rejestracji/logowania Twoich uczestników programu lojalnościowego przez portale społecznościowe.
 • Korespondencyjny adres e-mail – wpisz adres e-mail, który będzie prezentowany w module klienta jako adres do kontaktu z Twoją firmą.
 • Podpis wiadomości systemowych – ustaw własny podpis wiadomości systemowych wysyłanych do klientów, tj. aktywacji konta, zmiany hasła, zmiany adresu e-mail.
 • Serwer SMTP – ustaw serwer SMTP wiadomości systemowych wysyłanych do klientów, tj. aktywacji konta, zmiany hasła, zmiany adresu e-mail.
 • Regulamin – dodaj nowy artykuł z treścią swojego regulaminu programu lojalnościowego, a następnie wybierz ją w tym miejscu. Regulamin pojawi się podczas rejestracji jako opcja obowiązkowa do zatwierdzenia aby wziąć udział w programie lojalnościowym. Będzie on również dostępny w stopce po zalogowaniu się do modułu klienta.
 • Polityka prywatności – dodaj nowy artykuł z treścią swojej Polityki prywatności i wybierz ją w tym miejscu. Pojawi się ona w module klienta w stopce Polityka prywatności. Jeśli nie dodasz własnej Polityki prywatności, wyświetlona będzie standardowa treść Polityki prywatności.
 • Możliwość zmiany zgód – zdecyduj, które zgody mają być widoczne w module klienta z możliwością ich zmiany przez klienta. Aby móc włączyć tą opcję, musisz uzupełnić treść poszczególnych zgód (Menu->Ustawienia->Klienci->Zgody).
 • Oceny klientów – włączając tą opcję, dajesz możliwość uczestnikom Twojego programu lojalnościowego oceniania i opiniowania każdej operacji dodanych punktów, jak również wydanych nagród.

Formularz konta klienta

W tej zakładce decydujesz o tym,  jak ma wyglądać formularz edycji konta w module klienta.

 

 • Zablokuj edycję danych – zdecyduj, czy Twoi klienci mogą mieć możliwość edytowania swoich danych.
 • Pola formularza – włącz/wyłącz widoczność poszczególnych pól karty klienta. Dodatkowo, do każdego pola możesz dodać krótki opis.

 

Grafika przedstawiająca ustawienia formularza konta klienta w systemie Loyalty Starter, służęcemu do obsługi programów lojalnościowych.

Sekcja statusu

W kolejnej zakładce możliwa jest zmiana elementów, które wyświetlają się w sekcji statusu konta module klienta.

Domyślnie wyświetlają się 3 elementy:

 • numer klienta
 • saldo
 • grupa klienta

 

1. Możliwe jest wyświetlenie tylko 3 elementów. Zatem aby dodać nowy element, najpierw usuń jeden z obecnych, a następnie kliknij w przycisk

Grafika przedstawiająca zielony, prostokątny przycisk z białym napisem +Dodaj element.

2. Otworzy się okno z formularzem. Uzupełnij go.

Grafika przedstawiająca formularz dodawania nowego elementu sekcji statusu konta w panelu administracyjnym Loyalty Starter.

 • Aktywny – aby element statusu wyświetlał się w module klienta, włącz go klikając na przycisk Aktywny, aby zmienił się na TAK,
 • Nazwa – dodaj nazwę elementu,
 • Grupa klientów – zdecyduj, czy ten element ma wyświetlać się wszystkim uczestnikom czy tylko tym, którzy należą do konkretnych grup klientów,
 • Segment –zdecyduj, czy ten element ma wyświetlać się wszystkim uczestnikom czy tylko tym, którzy należą do konkretnych segmentów,
 • Wartość – wybierz, zawartość którego z pól karty klienta ma się wyświetlać w tym elemencie,
 • Pozycja – ustaw pozycję elementu.

 

3. Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij przycisk Zapisz.

Grafika przedstawiająca sekcję statusu w module klienta platformy Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Elementy statusu konta w każdym momencie możesz edytować, klikając w niebieską ikonę długopisu oraz usuwać, klikając w czerwoną ikonę X w kolumnie Akcje.

Grafika przedstawiające dwa kwadratowe przyciski: pierwszy niebieski z ikoną długopisu, oznaczający edycję danych, drugi czerwony z ikoną znaku X, oznaczający usunięcie rekordu/

Zakładka Menu daje możliwość dodawania nowych elementów menu, jak np. wcześniej zbudowany katalog nagród, quiz czy nowy artykuł.

Domyślnie widoczne są 2 elementy:

 • Punkty
 • Wiadomości

Grafika przedstawiająca zakładkę Menu w ustawieniach konfiguracyjnych modułu klienta, platformy Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

1. Aby dodać nowy element menu, kliknij przycisk Dodaj element.Grafika przedstawiająca zielony, prostokątny przycisk z białym napisem +Dodaj element.

2. Otworzy się okno z formularzem. Uzupełnij go.

Grafika przedstawiąca okno dodawania nowego elementu menu w module klienta aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. Okno zawiera pola do wpisania tytułu trony oraz treści a także przycisk umożliwiający aktywację strony.

 

 • Aktywny – aby element menu wyświetlał się w module klienta, włącz go klikając na przycisk Aktywny, aby zmienił się na TAK.
 • Strona główna – zdecyduj, czy dodawany element ma być stroną główną, opcjonalnie klikając w przycisk, aby zmienił się na TAK.
 • Nazwa – dodaj nazwę elementu.
 • Grupa klientów – zdecyduj, czy ten element ma wyświetlać się wszystkim uczestnikom czy tylko tym, którzy należą do konkretnych grup klientów.
 • Segment – zdecyduj, czy ten element ma wyświetlać się wszystkim uczestnikom czy tylko tym, którzy należą do konkretnych segmentów.
 • Zawartość – wybierz, zawartość którego z artykułów ma się wyświetlać w tym elemencie.
 • Pozycja – ustaw pozycję elementu.

 

3. Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij przycisk Zapisz. Nowo dodany element menu pojawi się w tabeli, a w module klienta jako kolejna zakładka w menu.Grafika przedstawiąca widok tabeli z dodanymi elementami menu z możliwością ich edytowania oraz usunięcia, poprzez odpowiednie przyciski, w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 

Grafika przedstawiająca screen menu w module klienta.

4. Elementy menu możesz w każdej chwili edytować, klikając w niebieską ikonę długopisu oraz usuwać, klikając w czerwoną ikonę X w kolumnie Akcje.

Grafika przedstawiające dwa kwadratowe przyciski: pierwszy niebieski z ikoną długopisu, oznaczający edycję danych, drugi czerwony z ikoną znaku X, oznaczający usunięcie rekordu/

Katalog nagród

W kolejnej zakładce decydujesz o wyglądzie katalogu nagród.

Grafika przedstawiająca opcje konfiguracyjne katalogu nagród w module klienta, platformy Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Kafelki z kategoriami nagród – możesz zdecydować, czy prezentować kategorie nagród w postaci kafelków, opcjonalnie klikając w przycisk, aby zmienił się na TAK.
 • Liczba widocznych nagród – możesz ustawić ile nagród ma się wyświetlać początkowo, po wejściu przez uczestnika do katalogu nagród.
 • Sortowanie katalogu nagród – możesz ustawić kolejność, w jakiej będą wyświetlane nagrody w katalogu.
 • Zamawianie nagród – włączając tę funkcję, umożliwiasz uczestnikom Twojego programu lojalnościowego zamawianie nagród z katalogu nagród.
 • Sposób dostarczania nagród – zdecyduj, w jaki sposób będziesz dostarczać nagrody rzeczowe uczestnikom Twojego programu lojalnościowego, klikając w odpowiedni przycisk, aby zmienił się na TAK.

 

Po edycji formularza, kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Artykuły

Wykorzystując artykuły możesz dodawać do modułu klienta własne treści, np. opis oferty, aktualne promocje, warunki zamawiania nagród lub jakiekolwiek inne informacje ważne dla uczestników Twojego programu lojalnościowego.

 

1. Aby dodać artykuł, kliknij przycisk Dodaj artykuł.Grafika przedstawiająca zielony przycisk z białym napisem "+ Dodaj artykuł".

2. Otworzy się okno z formularzem. Uzupełnij go.

Grafika przedstawiająca formularz dodawania nowego artykułu do modułu klienta, w platformie Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 

 • Aktywny – aby wyświetlał się w module klienta, włącz go klikając na przycisk Aktywny, aby zmienił się na TAK.
 • Tytuł – dodaj tytuł artykułu.
 • Grupa klientów – zdecyduj, czy ten artykuł ma wyświetlać się wszystkim uczestnikom czy tylko tym, którzy należą do konkretnych grup klientów.
 • Segment –zdecyduj, czy ten artykuł ma wyświetlać się wszystkim uczestnikom czy tylko tym, którzy należą do konkretnych segmentów.
 • Treść – uzupełnij treść artykułu.

 

3. Po uzupełnieniu formularza, kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Artykuł zostanie dodany do tabeli.

Grafika przedstawiająca formularz dodawania nowego artykułu w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. Artykuły zawsze możesz edytować, klikając w niebieską ikonę długopisu oraz usuwać, klikając w czerwoną ikonę X w kolumnie Akcje.Grafika przedstawiająca dwa przyciski, niebieski z ikoną długopisu oraz czerwony ze znakiem X.

6. Aby wyświetlić artykuł w module klienta, dodaj go jako element w zakładce Menu. Instrukcję jak to zrobić, znajdziesz tutaj.

Banery

Banery umożliwiają przekazanie treści uczestnikom Twojego programu lojalnościowego w graficznej formie.

1. Aby dodać baner, kliknij przycisk Dodaj baner.Grafika przedstawiająca zielony przycisk z białym napisem "+ Dodaj baner".

2. Otworzy się okno dodawania nowego baneru. Uzupełnij go.

Grafika przedstawiająca formularz dodawania nowego baneru w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Aktywny – aby baner wyświetlał się w module klienta, włącz go klikając na przycisk Aktywny, aby zmienił się na TAK,
 • Zdjęcie – dodaj grafikę baneru,
 • Zdjęcie mobile – dodana grafika mobile wyświetli się klientom, którzy otworzą aplikację w urządzeniach mobilnych o szerokości ekranu mniejszej niż 1024 px,
 • Strony – wybierz, na których stronach ma wyświetlać się baner,
 • Adres url – wpisany adres strony WWW (zaczynając od https://) lub odnośnik dowolnej podstrony Modułu Klienta (np. page/{ID}) spowoduje przeniesienie klienta na tą stronę po kliknięciu w baner,
 • Pozycja – wpisz kolejność wyświetlania dodawanego baneru,
 • Grupa klientów – zdecyduj, czy baner ma wyświetlać się wszystkim uczestnikom czy tylko tym, którzy należą do konkretnych grup klientów,
 • Segment – zdecyduj, czy baner ma wyświetlać się wszystkim uczestnikom czy tylko tym, którzy należą do konkretnych segmentów,
 • Dostępność – zdecyduj, czy baner ma być dostępny cały czas czy tylko w określonym terminie.

 

3. Po uzupełnieniu formularza, kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Dodany baner prezentuje się następująco w module klienta:

Grafika przedstawiająca banery w module klienta aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Banery zawsze możesz edytować, klikając w niebieską ikonę długopisu oraz usuwać, klikając w czerwoną ikonę X w kolumnie Akcje.Grafika przedstawiająca dwa przyciski, niebieski z ikoną długopisu oraz czerwony ze znakiem X.

Komunikaty

Komunikaty umożliwiają szybki przekaz ważnych informacji uczestnikom Twojego programu lojalnościowego.

1. Aby dodać komunikat, kliknij przycisk Dodaj komunikat.Grafika przedstawiająca zielony przycisk z białym napisem "+ Dodaj komunikat".

2. Otworzy się okno dodawania nowego komunikatu. Uzupełnij go.

Grafika przedstawiająca formularz dodawania nowego komunikatu w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Aktywna – aby komunikat wyświetlał się w module klienta, włącz go klikając na przycisk Aktywny, aby zmienił się na TAK,
 • Typ – wybierając typ komunikatu, decydujesz o kolorze jego tła:

Success – kolor zielony,
Danger – kolor czerwony,
Info – kolor niebieski,
Warning – kolor żółty.

 • Grupa klientów – zdecyduj, czy komunikat ma wyświetlać się wszystkim uczestnikom czy tylko tym, którzy należą do konkretnych grup klientów,
 • Lista klientów –zdecyduj, czy komunikat ma wyświetlać się wszystkim uczestnikom czy tylko tym, którzy należą do konkretnych list klientów,
 • Treść – pisz treść komunikatu.

 

3. Po uzupełnieniu formularza, kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Widok komunikatów w module klienta prezentuje się następująco:

Grafika przedstawiająca komunikaty w module klienta aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Komunikaty możesz edytować, klikając w niebieską ikonę długopisu oraz usuwać, klikając w czerwoną ikonę X w kolumnie Akcje.Grafika przedstawiająca dwa przyciski, niebieski z ikoną długopisu oraz czerwony ze znakiem X.

Ranking

W zakładce Ranking możesz opublikować ranking uczestników Twojego programu lojalnościowego w module klienta oraz zdecydować, jakie informacje ma zawierać tabela rankingowa.

Grafika przedstawiająca opcje konfiguracyjne rankingu w systemie Loyalty Starter.

 • Włączony – kliknij przycisk, aby zmienił się na TAK,
 • Liczba miejsc początkowych – ustaw ile miejsc początkowych będzie widocznych w tabeli rankingowej,
 • Liczba miejsc przed pozycją – ustaw ile miejsc będzie widocznych przed pozycją klienta w tabeli rankingowej,
 • Liczba miejsc za pozycją – ustaw ile miejsc będzie widocznych za pozycją klienta w tabeli rankingowej,
 • Opis – dodaj opis do strony z rankingiem,
 • Kolumny w tabeli – zdecyduj, kolumny z jakimi danymi klientów mają być widoczne w tabeli rankingowej.

 

Włączony ranking w module klienta prezentuje się następująco:

Grafika przedstawiająca tabelę rankingową w module klienta systemu Loyalty Starter, służącego do obsługi programów lojalnościowych.

Kody śledzące

Zakładka Kody śledzące umożliwia wpisanie kodów Google Analytics i Facebook Pixel, dzięki którym możesz analizować aktywności uczestników Twojego programu lojalnościowego w module klienta.

1. Uzupełnij wybrane pola właściwymi kodami.

2. Aby spełnić wymagania RODO, zaprezentuj w module klienta komunikat o stosowaniu Cookies klikając w przycisk, aby zmienił się na TAK.

Grafika przedstawiająca formularz dodzwania kodów śledzących do panelu aministracjnego Loyalty Starter.

 

3. Na koniec kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiająca sielony przycisk z białym napisem Zapisz.