Moduł klienta

Aplikacja Loyalty Starter umożliwia w szybki sposób dostosować moduł klienta do wizerunku Twojej firmy.

W niniejszym artykule opisaliśmy wszystkie możliwości konfiguracji modułu klienta z podziałem na poszczególne zakładki:

Aby uruchomić i skonfigurować moduł klienta:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Moduł klienta.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok konfiguracji modułu klienta zawierający kilka zakładek.Grafika przedstawiająca zakładki w konfiguratorze modułu klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Stan

Pu wejściu w ustawienia modułu klienta, domyślnie wyświetla się zakładka Stan.

Aby włączyć widoczność modułu klienta Twojego programu lojalnościowego, kliknij przycisk Aktywny, aby zmienił się na TAK, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Pojawi się link oraz kod QR, który należy udostępnić klientom, aby mogli logować się do modułu klienta bądź rejestrować do Twojego programu lojalnościowego samodzielnie.

Grafika przedstawiająca zakładkę Stan w konfiguratorze modułu klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

CMS

Zakładka CMS daje możliwość tworzenia stron informacyjnych do publikowania artykułów przeznaczonych dla Twoich stałych klientów. Mogą to być aktualne promocje organizowane przez Twoją firmę, warunki zamawiania nagród lub jakiekolwiek ważne informacje.

1. Aby dodać stronę CMS, kliknij przycisk Dodaj stronę.

Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Dodaj stronę", służący do dodania nowej strony CMS w module klienta aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się okno, w którym należy wpisać Tytuł strony oraz Treść, a także ustawić ikonę, aktywność oraz widoczność w menu modułu klienta. Możesz również zawęzić jej widoczność dla niektórych grup czy list klientów.

Grafika przedstawiąca okno dodawania nowej strony CMS w module klienta aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. Okno zawiera pola do wpisania tytułu trony oraz treści a także przycisk umożliwiający aktywację strony.

3. Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij przycisk Zapisz. Nowo dodana strona pojawi się w tabeli stron CMS a w module klienta jako kolejna zakładka w menu.Grafika przedstawiąca widok tabeli z dodanymi stronami CMS z możliwością ich edytowania oraz usunięcia, poprzez odpowiednie przyciski, w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Grafika przedstawiająca screen menu w module klienta.

4. Strony CMS możesz edytować, klikając w niebieską ikonę długopisu oraz usuwać, klikając w czerwoną ikonę X w kolumnie Akcje.

Grafika przedstawiające dwa kwadratowe przyciski: pierwszy niebieski z ikoną długopisu, oznaczający edycję danych, drugi czerwony z ikoną znaku X, oznaczający usunięcie rekordu/

Layout

Zakładka Layout pozwala spersonalizować moduł klienta w taki sposób, aby odpowiadał wizerunkowi Twojej firmy.

Grafika przedstawiająca zakładkę Layout w module klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Nazwa programu lojalnościowego – wpisz nazwę swojego programu lojalnościowego. Pojawi się ona w Polityce Prywatności, jak również w module klienta po zalogowaniu, jeśli nie dodasz loga swojej firmy.
 • Logo – dodaj logo swojej firmy. Pojawi się ono w oknie logowania oraz po zalogowaniu w module klienta.
 • Obrazek tła – dodaj dowolną grafikę w dozwolonym formacie. Pojawi się ona w oknie logowania oraz jako tło w module klienta.
 • Favicon – dodaj ikonę, która pojawi się na karcie z otwartą stroną www modułu klienta.
 • Kolor akcentu – wybierz kolor przewodni modułu klienta.
 • Nazwa identyfikatora klienta – domyślna nazwa identyfikatora klienta to „Numer klienta”, ale możesz wpisać własną nazwę.
 • Punkty – wyłączenie tej opcji spowoduje ukrycie sekcji „Saldo konta” oraz zakładki „Punkty”.
 • Status – wyłączenie tej opcji spowoduje ukrycie sekcji „Status konta”.
 • Wiadomości – wyłączenie tej opcji spowoduje ukrycie zakładki „Wiadomości”.
 • Katalog nagród – włączając katalog nagród, możesz zaprezentować go w bardzo atrakcyjnej formie, wraz z możliwością sprawdzenia ile punktów brakuje klientowi do otrzymania danej nagrody.
 • Liczba widocznych nagród – możesz ustawić ile nagród ma się wyświetlać początkowo, po wejściu przez uczestnika do katalogu nagród.
 • Sortowanie katalogu nagród – możesz ustawić kolejność, w jakiej będą wyświetlane nagrody w katalogu.
 • Kafelki z kategoriami nagród – możesz zdecydować, czy prezentować kategorie nagród w postaci kafelków.
 • Cele grupowe – włączając tą opcję, dajesz możliwość uczestnikom Twojego programu lojalnościowego przeznaczenia punktów nie tylko na indywidualne nagrody czy zniżki, ale również na wspólne akcje społeczne i charytatywne.
 • Nazwa celów grupowych – wpisz nazwę celów grupowych, która będzie prezentowana w module klienta.
 • Quizy – udostępnij utworzone wcześniej quizy w module klienta.
 • Strona główna – zdecyduj, która ze stron powinna pojawiać się jako strona główna uczestnikom Twojego programu lojalnościowego, po zalogowaniu do modułu klienta.
 • Kolejność stron w menu – zdecyduj o kolejności stron w menu modułu klienta klikając w przycisk i przesuwając strony w pożądane pozycje.
 • Moja karta – włączenie tej funkcji umożliwi wyświetlenie numeru klienta w postaci kodu kreskowego, pozwalając na jego zeskanowanie w trakcie zakupów. Wirtualna karta może zastąpić kartę plastikową. Wybierz format kodu kreskowego, kompatybilny z Twoim czytnikiem kodów kreskowych.

Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Zapisz.

Panel logowania oraz moduł klienta z przykładowo dodanym logo, oraz tłem przedstawiają się następująco:

Grafika przedstawiająca ekran logowania do modułu klienta.

Grafika przedstawiająca screen przykładowego modułu klienta.

Opcje

W zakładce Opcje znajduje się szereg możliwości konfiguracyjnych modułu klienta.

Grafika przedstawiająca zakładkę Opcje w module klienta, umożliwiająca jego konfigurację w programie Loyalty Starter.

 • Możliwość rejestracji – do wyboru masz trzy warianty:

1. Nie – logowanie tylko do istniejącego konta – opcja ta pozwala na logowanie się klientów, których dodałeś samodzielnie do swojego programu lojalnościowego. Podczas pierwszego logowania, klient musi ustawić swoje hasło. Aby to zrobić, musi wpisać swój adres e-mail podany w programie lojalnościowym, a następnie postępować zgonie z wytycznymi przesłanymi na jego skrzynkę e-mail.

2. Tak – z numerem klienta nadawanym przed rejestracją – ta opcja pozwala zarejestrować się Twoim klientom samodzielnie poprzez moduł klienta, na podstawie numeru klienta z karty plastikowej, którą od Ciebie otrzymał, a Ciebie uwolni do papierowych formularzy rejestracyjnych. Klient może zbierać punkty na tą kartę, ale aby móc korzystać z przywilejów musi dokończyć rejestrację online.

3. Tak – z generowanym numerem – w tym przypadku klienci mogą samodzielnie zarejestrować się poprzez moduł klienta do Twojego programu lojalnościowego, a numer klienta zostanie nadany im automatycznie. Musisz jednak ustalić, jakiego formatu ma być numer klienta: EAN13 czy Własny. W przypadku wybrania formatu własnego, do ustalenia pozostaje także Prefix, Długość numeru oraz Cyfra kontrolna.

 • Logowanie przez portale – możesz włączyć możliwość rejestracji/logowania Twoich uczestników programu lojalnościowego przez portale społecznościowe.
 • Korespondencyjny adres e-mail – wpisz adres e-mail, który będzie prezentowany w module klienta jako adres do kontaktu z Twoją firmą.
 • Podpis wiadomości systemowych – ustaw własny podpis wiadomości systemowych wysyłanych do klientów, tj. aktywacji konta, zmiany hasła, zmiany adresu e-mail.
 • Serwer SMTP – ustaw serwer SMTP wiadomości systemowych wysyłanych do klientów, tj. aktywacji konta, zmiany hasła, zmiany adresu e-mail.
 • Regulamin – dodaj nową stronę CMS z treścią swojego regulaminu programu lojalnościowego, a następnie wybierz ją w tym miejscu. Regulamin pojawi się podczas rejestracji jako opcja obowiązkowa do zatwierdzenia aby wziąć udział w programie lojalnościowym. Będzie on również dostępny w stopce po zalogowaniu się do modułu klienta.
 • Polityka prywatności – dodaj nową stronę CMS z treścią swojej Polityki prywatności i wybierz ją w tym miejscu. Pojawi się ona w module klienta w stopce Polityka prywatności. Jeśli nie dodasz własnej Polityki prywatności, wyświetlona będzie standardowa treść Polityki prywatności.
 • Zablokuj edycję danych – zdecyduj, czy Twoi klienci mogą mieć możliwość edytowania swoich danych.
 • Możliwość zmiany zgód – zdecyduj, które zgody mają być widoczne w module klienta z możliwością ich zmiany przez klienta. Aby móc włączyć tą opcję, musisz uzupełnić treść poszczególnych zgód (Menu->Ustawienia->Klienci->Zgody).
 • Zamawianie nagród – włączając funkcję, umożliwiasz uczestnikom Twojego programu lojalnościowego zamawianie nagród z katalogu nagród.
 • Sposób dostarczania nagród – zdecyduj, w jaki sposób będziesz dostarczać nagrody rzeczowe uczestnikom Twojego programu lojalnościowego.
 • Oceny klientów – włączając tą opcję, dajesz możliwość uczestnikom Twojego programu lojalnościowego oceniania i opiniowania każdej operacji dodanych punktów, jak również wydanych nagród.
 • Pola dodatkowe – zdecyduj, które z pól dodatkowych mają być widoczne w module klienta z możliwością ich uzupełnienia.

Komunikaty

Komunikaty umożliwiają szybki przekaz ważnych informacji uczestnikom Twojego programu lojalnościowego.

1. Aby dodać komunikat, kliknij przycisk Dodaj komunikat.Grafika przedstawiająca zielony przycisk z białym napisem "+ Dodaj komunikat".

2. Otworzy się okno dodawania nowego komunikatu. Uzupełnij go.

Grafika przedstawiająca formularz dodawania nowego komunikatu w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Aktywna – aby komunikat wyświetlał się w module klienta, włącz go klikając na przycisk Aktywny, aby zmienił się na TAK,
 • Typ – wybierając typ komunikatu, decydujesz o kolorze jego tła:

Success – kolor zielony,
Danger – kolor czerwony,
Info – kolor niebieski,
Warning – kolor żółty.

 • Grupa klientów – zdecyduj, czy komunikat ma wyświetlać się wszystkim uczestnikom czy tylko tym, którzy należą do konkretnych grup klientów,
 • Lista klientów –zdecyduj, czy komunikat ma wyświetlać się wszystkim uczestnikom czy tylko tym, którzy należą do konkretnych list klientów,
 • Treść – pisz treść komunikatu.

 

3. Po uzupełnieniu formularza, kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Widok komunikatów w module klienta prezentuje się następująco:

Grafika przedstawiająca komunikaty w module klienta aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Komunikaty możesz edytować, klikając w niebieską ikonę długopisu oraz usuwać, klikając w czerwoną ikonę X w kolumnie Akcje.Grafika przedstawiająca dwa przyciski, niebieski z ikoną długopisu oraz czerwony ze znakiem X.

Banery

Banery umożliwiają przekazanie treści uczestnikom Twojego programu lojalnościowego w graficznej formie.

1. Aby dodać baner, kliknij przycisk Dodaj baner.Grafika przedstawiająca zielony przycisk z białym napisem "+ Dodaj baner".

2. Otworzy się okno dodawania nowego baneru. Uzupełnij go.

Grafika przedstawiająca formularz dodawania nowego baneru w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Aktywna – aby baner wyświetlał się w module klienta, włącz go klikając na przycisk Aktywny, aby zmienił się na TAK,
 • Zdjęcie – dodaj grafikę baneru,
 • Zdjęcie mobile – dodana grafika mobile wyświetli się klientom, którzy otworzą aplikację w urządzeniach mobilnych o szerokości ekranu mniejszej niż 1024 px,
 • Strony – wybierz, na których stronach ma wyświetlać się baner,
 • Adres url – wpisany adres strony WWW (zaczynając od https://) lub odnośnik dowolnej podstrony Modułu Klienta (np. page/{ID}) spowoduje przeniesienie klienta na tą stronę po kliknięciu w baner,
 • Pozycja – wpisz kolejność wyświetlania dodawanego baneru,
 • Grupa klientów – zdecyduj, czy baner ma wyświetlać się wszystkim uczestnikom czy tylko tym, którzy należą do konkretnych grup klientów,
 • Lista klientów – zdecyduj, czy baner ma wyświetlać się wszystkim uczestnikom czy tylko tym, którzy należą do konkretnych list klientów,
 • Dostępność – zdecyduj, czy baner ma być dostępny cały czas czy tylko w określonym terminie.

 

3. Po uzupełnieniu formularza, kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Dodany baner prezentuje się następująco w module klienta:

Grafika przedstawiająca banery w module klienta aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Banery zawsze możesz edytować, klikając w niebieską ikonę długopisu oraz usuwać, klikając w czerwoną ikonę X w kolumnie Akcje.Grafika przedstawiająca dwa przyciski, niebieski z ikoną długopisu oraz czerwony ze znakiem X.

Ranking

W zakładce Ranking możesz włączyć publikację rankingu uczestników Twojego programu lojalnościowego w module klienta oraz zdecydować, jakie informacje ma zawierać tabela rankingowa.

Grafika przedstawiająca opcje konfiguracyjne rankingu w systemie Loyalty Starter.

 • Włączony – kliknij przycisk, aby zmienił się na TAK,
 • Liczba miejsc początkowych – ustaw ile miejsc początkowych będzie widocznych w tabeli rankingowej,
 • Liczba miejsc przed pozycją – ustaw ile miejsc będzie widocznych przed pozycją klienta w tabeli rankingowej,
 • Liczba miejsc za pozycją – ustaw ile miejsc będzie widocznych za pozycją klienta w tabeli rankingowej,
 • Opis – dodaj opis do strony z rankingiem,
 • Kolumny w tabeli – zdecyduj, kolumny z jakimi danymi klientów mają być widoczne w tabeli rankingowej.

 

Włączony ranking w module klienta prezentuje się następująco:

Grafika przedstawiająca tabelę rankingową w module klienta systemu Loyalty Starter, służącego do obsługi programów lojalnościowych.