Moduł WWW

Aplikacja Loyalty Starter daje możliwość Twoim klientom sprawdzenia informacji o saldzie punktów oraz przynależności do danej grupy klientów na Twojej firmowej stronie internetowej.

Aby uruchomić moduł WWW:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Moduł WWW.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się okno z kodem HTML, który należy skopiować i wkleić w kodzie źródłowym firmowej strony WWW.

Grafika przedstawiąca widok okna z kodem HTML modułu WWW w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. W efekcie, na Twojej firmowej stronie WWW klienci, wpisując swój numer klienta, będą mieć możliwość sprawdzenia salda punktów oraz przynależności do grupy klientów.

Grafika przedstawiająca formularz, umożliwiający sprawdzenie salda punktów oraz przynależności do grupy klientów, uczestnika programu lojalnościowego obsługiwanego przez aplikację Loyalty Starter. Formularz zawiera pole do wpisania numeru klienta/karty oraz przycisk "Sprawdź".