Oceny klientów

Aplikacja Loyalty Starter umożliwia zbieranie ocen i opinii od klientów, po każdej ich wizycie w Twojej firmie.
W niniejszym artykule opisaliśmy:

Uruchamianie funkcji dodawania ocen przez klientów poprzez moduł klienta

Aby włączyć możliwość dodawania ocen przez klientów, przejdź do konfiguratora modułu klienta:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Moduł klienta.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Kliknij zakładkę Opcje.Grafika przedstawiająca zakładki w konfiguratorze modułu klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Otworzy się widok, przedstawiający wszystkie opcje konfiguracyjne modułu klienta. Włącz funkcjonalność klikając na przycisk, aby zmienił się na TAK.

Grafika przedstawiająca przycisk umożliwiający dodawanie ocen w module klienta przez uczestników programu lojalnościowego.

4. Zapisz dane, klikając przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Dodawanie ocen poprzez moduł klienta

Uczestnicy Twojego programu lojalnościowego, po zalogowaniu się do modułu klienta mają możliwość ocenienia każdej wizyty w Twojej firmie, jak również dodania kilku zdań uzasadniających decyzję przyznania określonej liczby gwiazdek.

Grafika przedstawiająca historię wszystkich operacji uczestnika programu lojalnościowego, zaprezentowane na jego koncie w module klienta platformy Loyalty Starter.

Grafika przedstawiająca formularz dodawania oceny przez klienta na jego koncie w module klienta w aplikacji Loyalty Starter.

Wysyłanie formularza oceny w wiadomościach do klientów

Jeśli nie korzystasz z modułu klienta, a chciałbyś aby uczestnicy Twojego programu lojalnościowego mieli możliwość ocenienia jakości obsługi klienta w Twojej firmie, możesz wysłać do nich wiadomość e-mail lub SMS ze specjalnym linkiem do formularza oceny.

Aby to zrobić, w pierwszej kolejności spersonalizuj formularz oceny:
1. Naciśnij przycisk Konto firmy w menu aplikacji, a następnie Edycja konta.Grafika przedstawiająca menu aplikacji Loyalty Starter.

2. W sekcji Identyfikacja wizualna dodaj logo swojej firmy oraz tło. Na koniec kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiająca zakładkę edycji konta, gdzie można dodać logo i tło do personalizacji formularza oceny w aplikacji Loyalty Starter.

Wysyłanie linku do formularza oceny możliwe jest w wiadomościach automatycznych tylko przy wyborze zdarzeń za standardowe dodawanie i odejmowanie punktów oraz wydawanie nagrody. Więcej informacji na ten temat przeczytasz w artykule Marketing automation.

Aby dodać link do treści wiadomości automatycznej:
1. Podczas wypełniania treści w formularzu wiadomości e-mail kliknij w Wstaw pole i wybierz Ocena wizyty. W treści wiadomości pojawi się ciąg znaków, który po wysłaniu do klientów zostanie zastąpiony odpowiednimi linkami do formularzy oceny. Wysyłając wiadomość SMS wpisz ręcznie – {opinion_link}. Na koniec kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiająca formularz dodawania scenariusza w aplikacji Loyalty starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Za każde dodanie i/lub odjęcie punktów do konta klienta oraz wydanie nagrody zostanie zrealizowany scenariusz wysłania wiadomości do klientów, w której treści znajdzie się link do formularza oceny. Formularz ten będzie zawierał dodane przez Ciebie logo oraz tło.Grafika przedstawiająca formularz oceny wysyłany do klientów z aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Zarządzanie ocenami klientów

Wszystkie oceny, zarówno te oddane poprzez moduł klienta oraz te oddane w formularzu oceny wysłane w wiadomości uczestnikom Twojego programu lojalnościowego, trafią do panelu administracyjnego. O ilości nowych ocen poinformuje Cię liczba w menu aplikacji w zakładce Oceny klientów.

Aby zarządzać ocenami klientów:
1. Naciśnij przycisk Oceny klientów w menu aplikacji.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się lista wszystkich dodanych ocen przez klientów wraz z najważniejszymi informacjami, które można zarówno filtrować, jak i sortować.Grafika przedstawiające listę ocen klientów w aplikacji Loyalty Starter.

3. Każdą ocenę klienta możesz zatwierdzić lub odrzucić, klikając odpowiednio w zielony lub czerwony przycisk w kolumnie Akcje.Grafika przedstawiająca dwa kwadratowe przyciski, zielony zatwierdzający ocenę klienta i czerwony odrzucający ocenę klienta.

4. Możesz również zatwierdzić lub odrzucić wiele ocen na raz, zaznaczając najpierw nowe oceny a następnie klikając w przycisk Dla zaznaczonych i wybierając odpowiednią opcję.Grafika przedstawiająca listę wystawionych ocen przez klientów oraz możliwość grupowego zatwierdzenia lub odrzucenia ocen.

Pamiętaj!Zatwierdzenie oceny klienta może skutkować również automatycznym dodaniem do jego konta dodatkowych punktów. Ustal liczbę punktów w scenariuszach Marketing automation. O tym, w jaki sposób to zrobić pisaliśmy w artykule Marketing automation.