Odejmowanie punktów

Aplikacja Loyalty Starter umożliwia odejmowanie punktów lojalnościowych z kont klientów.

Aby odjąć punkty z konta klienta:
1. Naciśnij przycisk Punkty w menu aplikacji.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok historii dodawanych i odejmowanych punktów klientom. Aby odjąć punkty kliknij przycisk Odejmij punkty.

Grafika przedstawiąca czerwony prostokątny przycisk z napisem "Odejmij punkty", służący do odejmowania punktów z konta klienta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Alternatywnie kliknij przycisk Odejmij punkty w widoku rejestru kont klientów (Menu => Klienci).

Grafika przedstawiąca fragment rejestru kont klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z kursorem na przycisku w kolumnie akcji "Odejmij punkty".

3. Otworzy się formularz odejmowania punktów z konta klienta. Uzupełnij go.

Grafika przedstawiąca widok formularza odejmowania punktów z konta klienta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. W formularzu widnieją takie pola, jak: numer klienta, liczba punktów, lokalizacja i opis.

  • Numer klienta – wpisz numer klienta (numer karty stałego klienta), któremu chcesz odjąć punkty.  Aplikacja automatycznie wyświetli jego dane.
  • Liczba punktów – wpisz liczbę punktów, którą chcesz odjąć z konta klienta.
  • Lokalizacja – wybierz placówkę, w której wykonano operację.
  • Dokument – pole nie jest obowiązkowe.  Jeśli odjęcie punków związane jest ze zwrotem zakupionego towaru, możesz wpisać numer paragonu fiskalnego lub numer faktury, której dotyczył zwrot. Pozwoli to powiązać operacje w programie lojalnościowym z systemem kasowym.
  • Tagi – pole nie jest obowiązkowe. Możesz wpisać tutaj dowolne tagi, po których łatwiej będzie Ci wyszukać tą operację.
  • Opis – pole nie jest obowiązkowe. Możesz tu wpisać ważne dla Ciebie informacje związane z operacją.

 

4. Aby konto klienta zostało pomniejszone o określoną liczbę punktów, kliknij przycisk Odejmij.

Grafika przedstawiąca czerwony prostokątny przycisk z napisem "Odejmij", służący do zatwierdzenia operacji odjęcia punktów z konta klienta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.