Personalizacja wiadomości e-mail

Aplikacja Loyalty Starter daje możliwość wprowadzenia w treść wiadomości e-mail zmiennych pól, uzupełnianych dynamicznie na podstawie danych zebranych na kartach klientów. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna podczas wysyłania wiadomości do grupy klientów bądź tworzenia wiadomości automatycznych.

Aby spersonalizować wiadomość e-mail:
1. Naciśnij przycisk Wstaw pole w oknie wysyłania wiadomości e-mail i wybierz interesujący Cię element.Grafika przedstawiająca okno wysyłania wiadomości e-mail do uczestników programu lojalnościowego w aplikacji Loyalty Starter.

2. We fragmencie wiadomości pojawi się ciąg znaków, który po wysłaniu wiadomości zostanie zastąpiony odpowiednimi danymi z kart Twoich klientów.