Procedura resetu hasła

Jeśli nie pamiętasz hasła do logowania, platforma Loyalty Starter umożliwia samodzielny jego reset.

Aby zresetować hasło:
1. Na stronie www.loyaltystarter.io kliknij w napis Logowanie.

Grafika przedstawiająca miejsce logowania do platformy Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok logowania do konta. Kliknij w Nie pamiętasz hasła?.

Grafika przedstawiąca widok okna logowania do platformy Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Otworzy się okno procedury zmiany hasła z prośbą o podanie adresu e-mail konta, którego hasło zostało zapomniane.

Grafika przedstawiąca widok okna zmiany hasła do konta na platformie Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Wpisz adres e-mail i kliknij przycisk Wyślij.

Grafika przedstawiąca niebieski prostokątny przycisk z napisem "Wyślij", służący do rozpoczęcia procedury resetu hasła do konta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. Kliknij w link wysłany na podany adres e-mail. Otworzy się okno umożliwiające ustawienie nowego hasła.

Grafika przedstawiąca widok okna ustawienia nowego hasła do konta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z dwoma wierszami do wpisania nowego hasła.

6. Wpisz nowe hasło zgodnie z obowiązującymi zasadami i kliknij przycisk Ustaw hasło.

Grafika przedstawiąca niebieski prostokątny przycisk z napisem "Ustaw hasło", służący do ustawienia nowego hasła do konta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

7. Zostaniesz automatycznie zalogowany do aplikacji Loyalty Starter.