Przelicznik punktów

Aplikacja Loyalty Starter umożliwia konfigurację przelicznika punktów, który wykorzystywany jest w formularzu dodawania punktów. Mnoży podaną kwotę zakupów, a rezultatem tego działania jest obliczona liczba punktów.
Przykład: jeśli klient ma otrzymać 10 punktów za każde wydane 100zł w Twoim sklepie, wpisz wartość przelicznika 0,1.

Aby ustawić wartość przelicznika punktów:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Punkty.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Domyślnie otwarta jest zakładka Przelicznik punktów a w niej konfigurator. Wpisz w wierszu Wartość przelicznika punktów liczbę większą od zera. Alternatywnie możesz wpisać w wierszu poniżej liczbę punktów za każde wydane 100 zł,  a wartość przelicznika punktów obliczy się automatycznie.

Grafika przedstawiąca konfigurator przelicznika złotówek na punkty w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Zapisz dane, klikając przycisk Zapisz.

Grafika przedstawiąca przycisk "Zapisz", służący do akceptacji wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Pamiętaj!Domyślny przelicznik punktów może zostać nadpisany przez konfigurację grup klientów. Szczegółową procedurę ustawiania grup klientów opisaliśmy w artykule Grupy klientów.