Quizy

Platforma Loyalty Starter umożliwia klientom zdobywanie dodatkowych punktów za rozwiązywanie quizów.
W niniejszym artykule opisaliśmy:

Dodawanie quizów

Aby dodać quiz:
1. Naciśnij przycisk Badania w menu aplikacji, a następnie Quizy i ankiety.

Grafika przedstawiająca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru quizów i ankiet. Dodaj nowy quiz klikając w przycisk.

3. Otworzy się okno z formularzem dodawania nowego quizu. Wypełnij go.

Grafika przedstawiająca formularz dodawania quizu w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Typ badania – domyślnie wybrany jest quiz,
 • Aktywny – aby quiz był dostępny, włącz go klikając na przycisk Aktywny, aby zmienił się na TAK,
 • Nazwa – wpisz nazwę quizu,
 • Opis skrócony – dodaj krótką informację o quizie,
 • Opis – wykorzystaj to pole, aby dodać więcej informacji na temat quizu,
 • Zdjęcie – dodaj zdjęcie do quizu,
 • Komunikat podziękowania – uzupełnij komunikat podziękowania po rozwiązaniu quizu,
 • Opcjonalny komunikat podziękowania – możesz dodać inne komunikaty podziękowania, po zdobyciu przez klientów różnej liczby punktów za rozwiązanie quizu,
 • Grupa klientów – zdecyduj, czy quiz ma być dostępny dla wszystkich klientów czy tylko dla niektórych grup klientów,
 • Segment – zdecyduj, czy quiz ma być dostępny dla wszystkich klientów czy dla wybranych segmentów,
 • Dostępność – zdecyduj, czy dany quiz ma być dostępny przez cały czas czy tylko w określonym terminie,
 • Dodaj pytanie – dodaj pytanie, odpowiedzi i liczbę punktów za ich udzielenie.

 

4. Na koniec kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. W każdej chwili możesz edytować quiz, klikając w niebieską ikonę długopisu oraz usunąć go, klikając w czerwoną ikonę X w kolumnie Akcje.

Uruchamianie quizów w module klienta

Aby udostępnić quiz swoim klientom, przejdź do konfiguratora modułu klienta:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Moduł klienta.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Kliknij zakładkę Menu.Grafika przedstawiająca zakładkę Menu w konfiguracji modułu klienta w platformie Loyalty Startes, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Kliknij przycisk Dodaj element.Grafika przedstawiająca zielony, prostokątny przycisk z białym napisem +Dodaj element.

4. Otworzy się formularz dodawania nowego elementu menu modułu klienta. W wierszu Zawartość wybierz dodany wcześniej quiz, który chcesz opublikować. Jeśli masz dodanych więcej quizów, możesz wybrać opcję zawartości Lista quizów. W tym przypadku w jednej zakładce menu modułu klienta pojawią się wszystkie quizy.

Grafika przedstawiająca formularz dodawania nowego elementu menu modułu klienta, na platformie Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. Uzupełnij pozostałe opcje i zapisz formularz klikając w przycisk.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.