Quizy

Aplikacja Loyalty Starter umożliwia klientom zdobywanie dodatkowych punktów za rozwiązywanie quizów.

W niniejszym artykule opisaliśmy:

Dodawanie quizów

Aby dodać quiz:
1. Naciśnij przycisk Badania w menu aplikacji, a następnie Quizy.

Grafika przedstawiająca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru quizów. Dodaj nowy quiz klikając w przycisk.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Dodaj quiz", umożliwiający dodanie nowej quizu w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Otworzy się okno z formularzem dodawania nowego quizu. Wypełnij go.

Grafika przedstawiająca formularz dodawania quizu w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • Aktywny – aby quiz był dostępny, włącz go klikając na przycisk Aktywny, aby zmienił się na TAK,
 • Nazwa – wpisz nazwę quizu,
 • Opis skrócony – dodaj krótką informację o quizie,
 • Opis – wykorzystaj to pole, aby dodać więcej informacji na temat quizu,
 • Zdjęcie – dodaj zdjęcie do quizu,
 • Komunikat podziękowania – uzupełnij komunikat podziękowania po rozwiązaniu quizu,
 • Dodaj opcjonalny komunikat podziękowania – możesz dodać inne komunikaty podziękowania, po zdobyciu przez klientów różnej liczby punktów za rozwiązanie quizu,
 • Grupa klientów – zdecyduj, czy quiz ma być dostępny dla wszystkich klientów czy tylko dla niektórych grup klientów,
 • Lista klientów – zdecyduj, czy quiz ma być dostępny dla wszystkich klientów czy dla wybranych list klientów,
 • Dostępność – zdecyduj, czy dany quiz ma być dostępny przez cały czas czy tylko w określonym terminie,
 • Dodaj pytanie – dodaj pytanie, odpowiedzi i liczbę punktów za ich udzielenie.

 

4. Na koniec kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. W każdej chwili możesz edytować quiz, klikając w niebieską ikonę długopisu oraz usunąć go, klikając w czerwoną ikonę X w kolumnie Akcje.

Uruchamianie quizów w module klienta

Aby udostępnić quiz swoim klientom, przejdź do konfiguratora modułu klienta:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Moduł klienta.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Kliknij zakładkę Layout.Grafika przedstawiająca zakładki w konfiguratorze modułu klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Otworzy się widok, przedstawiający wszystkie opcje konfiguracyjne modułu klienta. Włącz funkcjonalność klikając na przycisk, aby zmienił się na TAK oraz uzupełnij nazwę, która będzie prezentowana w module klienta.

Grafika przedstawiająca zakładkę Opcje w module klienta, umożliwiająca jego konfigurację w programie Loyalty Starter.

4. Zapisz dane, klikając przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.