Ranking

Aplikacja Loyalty Starter automatycznie oblicza pozycję rankingową klientów, bazując na liczbie zdobytych przez nich punktów.

Aby wskazać okres czasu, z którego punkty będą brane pod uwagę przy obliczaniu pozycji rankingowej klientów:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Klienci.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Następnie kliknij w zakładkę Ranking.Grafika przedstawiająca zakładkę "Ranking" w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Otworzy się widok z polami, umożliwiającymi ustawienie dat obowiązywania rankingu.Grafika przedstawiająca formularz, umożliwiający ustawienie dat obowiązywania rankingu klientów w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Uzupełnij pola datami lub pozostaw puste, jeśli nie chcesz ograniczać rankingu. Na koniec zatwierdź zmiany klikając w przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Pamiętaj

Jeśli chcesz udostępnić tabelę rankingową w Module klienta, skonfiguruj ją i włącz jej widoczność w ustawieniach modułu klienta.

O tym, w jaki sposób to zrobić pisaliśmy w artykule Moduł klienta.