Ranking

Aplikacja Loyalty Starter automatycznie oblicza pozycję rankingową klientów, bazując na liczbie zdobytych przez nich punktów.

Aby wskazać okres czasu, z którego punkty będą brane pod uwagę przy obliczaniu pozycji rankingowej klientów:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Klienci.

Menu ranking

2. Następnie kliknij w zakładkę Ranking.

Grafika przedstawiajca szereg zakładek w panelu administracyjnym Loyalty Starter. Kursor znajduje się na zakłądce Ranking.

3. Otworzy się widok z polami, umożliwiającymi ustawienie dat obowiązywania rankingu. Możesz również zawęzić udział w rankingu do konkretnych grup klientów.

Grafika przedstawiająca konfigurację dat rankingu, w platformie Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Uzupełnij pola datami lub pozostaw puste, jeśli nie chcesz ograniczać rankingu. Na koniec zatwierdź zmiany klikając w przycisk Zapisz.

Przycisk Zapisz

Pamiętaj!Jeśli chcesz udostępnić tabelę rankingową w Module klienta, skonfiguruj ją i włącz jej widoczność w ustawieniach modułu klienta. O tym, w jaki sposób to zrobić pisaliśmy w artykule Moduł klienta.