Salda ujemne

Aplikacja Loyalty Starter daje możliwość wejścia na ujemne wartości sald punktowych na kontach klientów.

Aby włączyć salda ujemne na kontach klientów:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Punkty.Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Kliknij zakładkę Salda ujemne.Grafika przedstawiająca zakładkę Salda ujemne w aplikacji Loyalty Starter do obsługi programów lojalnościowych.

3. Kliknij w przycisk, aby zmienił się na TAK.Grafika przedstawiająca przycisk, umożliwiający włączenie sald ujemnych w Loyalty Starter, systemie do obsługi programów lojalnościowych.

4.  Na koniec kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.