Salda ujemne

Aby włączyć salda ujemne na kontach klientów:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Punkty.Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Kliknij zakładkę Salda ujemne.Grafika przedstawiająca zakładkę Salda ujemne na platformie Loyalty Starter, systemie do obsługi programów lojalnościowych.

3. Kliknij w przycisk, aby zmienił się na TAK.Grafika przedstawiająca przycisk, umożliwiający włączenie sald ujemnych w Loyalty Starter, systemie do obsługi programów lojalnościowych.

4.  Na koniec kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.