Skrzynka nadawcza e-mail

Aplikacja Loyalty Starter umożliwia wysyłanie pojedynczych i masowych wiadomości e-mail pod warunkiem prawidłowego skonfigurowania skrzynki nadawczej e-mail.

Aby ustawić parametry skrzynki nadawczej:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie E-mail.Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Domyślnie otwarta jest zakładka Skrzynka nadawcza a w niej konfigurator skrzynki nadawczej. Wypełnij w całości formularz, zgodnie z zaleceniami firmy hostingowej udostępniającej skrzynkę e-mail.Grafika przedstawiąca widok formularza konfiguracji skrzynki nadawczej e-mail w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Aplikacja współpracuje tylko z protokołem SMTP. Domyślny numer portu dla protokołu SMTP to:

  •  25 – brak szyfrowania,
  • 465 – szyfrowanie SSL i TLS.

3. Zapisz dane klikając przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Aby sprawdzić, czy skrzynka nadawcza e-mail została prawidłowo skonfigurowana, wyślij wiadomość testową wpisując np. prywatny adres e-mail i klikając przycisk Wyślij.Grafika przedstawiąca widok umożliwiający wysłanie jednej testowej wiadomości e-mail w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.