Skrzynka nadawcza e-mail

Aplikacja Loyalty Starter umożliwia wysyłanie pojedynczych i masowych wiadomości e-mail pod warunkiem prawidłowego skonfigurowania skrzynki nadawczej e-mail.

Konfiguracja skrzynki nadawczej e-mail

Aby ustawić parametry skrzynki nadawczej:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie E-mail.Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Domyślnie wyświetli się zakładka Skrzynka nadawcza, a w niej konfigurator skrzynki nadawczej e-mail. Wypełnij w całości formularz, zgodnie z zaleceniami firmy hostingowej udostępniającej skrzynkę, z której korzystasz.Grafika przedstawiąca widok formularza konfiguracji skrzynki nadawczej e-mail w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Aplikacja współpracuje tylko z protokołem SMTP. Domyślny numer portu dla protokołu SMTP to:

  •  25 – brak szyfrowania,
  • 465 – szyfrowanie SSL i TLS.

3. Zapisz dane klikając przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Aby sprawdzić, czy skrzynka nadawcza e-mail została prawidłowo skonfigurowana, wyślij wiadomość testową wpisując np. prywatny adres e-mail i klikając przycisk Wyślij.Grafika przedstawiąca widok umożliwiający wysłanie jednej testowej wiadomości e-mail w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Ustawienia dla konta pocztowego gmail.com

Ustawienia konta pocztowego gmail

Ustawienia dla konta pocztowego onet.pl

Ustawienia konta pocztowego onet

  • Adres serwera pocztowego to smtp.poczta.onet.pl.
  • Aby wysyłanie wiadomości było możliwe, należy odblokować protokół SMTP. Aby to zrobić, zaloguj się do konta pocztowego przez stronę www, następnie wejdź w Ustawienia konta i włącz suwak SMTP.

Ustawienia dla konta pocztowego interia.pl

Ustawienia konta pocztowego interia

  • Adres serwera pocztowego to poczta.interia.pl.

Ustawienia dla konta pocztowego wp.pl

Ustawienia konta pocztowego wp

  • Adres serwera pocztowego to smtp.wp.pl.
  • Aby wysyłanie wiadomości było możliwe, należy odblokować protokół SMTP. Aby to zrobić, zaloguj się do konta pocztowego przez stronę www, następnie przejdź do Opcji. Odszukaj sekcję Programy pocztowe. W zależności, z jakiego protokołu chcesz korzystać przesuń odpowiednie suwaki IMAP lub SMTP.

Ustawienia dla konta pocztowego o2.pl

Ustawienia konta pocztowego o2

  • Adres serwera pocztowego to poczta.o2.pl.
  • Aby wysyłanie wiadomości było możliwe, należy odblokować protokół SMTP. Aby to zrobić, zaloguj się do konta pocztowego przez stronę www, następnie przejdź do Opcji. Odszukaj sekcję Programy pocztowe. W zależności, z jakiego protokołu chcesz korzystać przesuń odpowiednie suwaki IMAP lub SMTP.