Stopka e-mail

Aplikacja Loyalty Starter umożliwia skonfigurowanie stopki e-mail, która będzie automatycznie dołączana do każdej wysłanej wiadomości e-mail. Dzięki temu możesz informować swoich klientów, że jesteś administratorem ich danych osobowych, spełniając tym samym jeden z obowiązków RODO.

Aby ustawić stopkę e-mail:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie E-mail.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Następnie kliknij w zakładkę Stopka.

Grafika przedstawiająca zakładkę Stopka w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Otworzy się widok konfiguracji stopki e-mail. Uzupełnij puste pole bądź kliknij przycisk Generuj, a pole stopki e-mail wypełni się automatycznie danymi Twojej firmy. Zatwierdź treść stopki klikając przycisk Zapisz.

Widok przedstawiający konfigurator stopki e-mail z wypełnionym automatycznie polem stopki e-mai. Konfigurator posiada dwa przyciski "Generuj" oraz "Zapisz".Pamiętaj, aby wcześniej uzupełnić dane firmy. O tym jak to zrobić pisaliśmy w artykule Edycja i usuwanie konta firmy.

4. Zapisana stopka e-mail będzie automatycznie dodawana do wszystkich wiadomości e-mail.

Grafika przedstawiająca widok okna do wysyłania wiadomości e-mail w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. W oknie możliwe jest wpisanie tytułu oraz treści wiadomości a także ustawienie daty oraz godziny wysłania. W polu wpisania treści wiadomości widnieje ustawiona stopka e-mail.