System poleceń

Aplikacja Loyalty Starter umożliwia uczestnikom Twojego programu lojalnościowego polecenie go innym klientom.

W niniejszym artykule opisaliśmy możliwości rejestracji klientów z polecenia, poprzez:

Pamiętaj

Jeśli chcesz, aby uczestnicy Twojego programu lojalnościowego otrzymywali dodatkowe punkty bądź wiadomości za rejestrację nowych klientów z ich polecenia, w pierwszej kolejności skonfiguruj odpowiedni scenariusz.
O tym, jak to zrobić, opisaliśmy szczegółowo w artykule Marketing automation.

Rejestracja w panelu administracyjnym

Aby dodać klienta z polecenia:

1. Postępuj dokładnie tak samo, jak w przypadku dodawania nowego klienta. Artykuł opisujący szczegółowe kroki dodawania nowego klienta to Zarządzanie kontami klientów.

2. Podczas wypełniania formularza dodawania nowego klienta, w polu Klient polecający wpisz numer klienta polecającego bądź wyszukaj go za pomocą imienia, nazwiska lub adresu e-mail. Na koniec kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca widok pustego formularza konta klienta z wierszami, pozwalającymi dodać wszystkie dane klienta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Na karcie klienta poleconego zostanie dodana informacja o osobie polecającej.Grafika przedstawiąca widok karty klienta z jego danymi oraz informacją o osobie polecającej program lojalnościowy w aplikacji Loyalty Starter.

4. Na kacie klienta polecającego, w zakładce Polecenia również pojawi się informacja, kto został zarejestrowany z jego polecenia.Grafika przedstawiająca zakładkę "Polecenia" na karcie klienta polecającego, w aplikacji Loyalty Starter.

Rejestracja poprzez moduł klienta

Aby umożliwić uczestnikom Twojego programu lojalnościowego wysyłanie specjalnych linków do znajomych w celu rejestracji poprzez moduł klienta:

1. W konfiguracji modułu klienta, wybierz opcję możliwości rejestracji nowych klientów z numerem generowanym podczas rejestracji. Ustal pozostałe opcje dotyczące numeru klienta. Na koniec zapisz formularz klikając przycisk Zapisz.Grafika przedstawiająca konfigurator modułu klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Wyślij do uczestników Twojego programu lojalnościowego wiadomość e-mail lub SMS ze specjalnym linkiem do rejestracji w module klienta, aby następnie mogli go udostępniać swoim znajomym.

W formularzu wysyłania wiadomości e-mail kliknij w Wstaw pole i wybierz Rejestracja w Module. W treści wiadomości pojawi się ciąg znaków, który po wysłaniu do klientów zostanie zastąpiony odpowiednimi linkami do rejestracji w module klienta. Wysyłając wiadomość SMS wpisz ręcznie – {member_ref_link}.

Grafika przedstawiająca formularz wysyłania wiadomości e-mail do klienta w aplikacji Loyalty Starter, z zaprezentowaną możliwością wstawienia spersonalizowanego pola.

3. Możesz także udostępnić ten link uczestnikom Twojego programu lojalnościowego poprzez nową stronę CMS w module klienta. O tym w jaki sposób krok po kroku dodać stronę CMS dowiesz się z tego artykułu – Moduł klienta.

W formularzu dodawania strony CMS kliknij w Wstaw pole i wybierz Rejestracja w Module. W treści strony pojawi się ciąg znaków, który po opublikowaniu zostanie zastąpiony odpowiednimi linkami do rejestracji w module klienta. Na koniec kliknij przycisk Zapisz.Grafika przedstawiająca formularz dodawania strony CMS w aplikacji Loyalty Starter z zaprezentowaną możliwością wstawienia spersonalizowanego linku do rejestracji w module klienta z polecenia.

Strona CMS w module klienta prezentuje się następująco:Grafika przedstawiająca nową stronę CMS w module klienta, aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.