Ważność punktów

Aplikacja Loyalty Starter pozwala określić, przez ile dni każdorazowo dodane punkty do konta klienta mają zachować ważność. Po upływie tych dni, niewykorzystane punkty zostaną automatycznie odjęte z konta klienta.

Aby ustawić ważność punktów punktów:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Punkty.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Następnie kliknij w zakładkę Ważność punktów.

Grafika przedstawiająca dwie zakładki: "Przelicznik punktów" oraz "Ważność punktów" w aplikacji służącej do obsługi programów lojalnościowych Loyalty Starter.

3. Wpisz w polu Ważność punktów w dniach liczbę dni, przez które punkty mają zachowywać swoją ważność. Po upływie tego czasu niewykorzystane punkty zostaną automatycznie odjęte z konta klienta.

Jeśli punkty mają być ważne bezterminowo, pozostaw w tym polu wartość „0”.

okres ważności punktów

4. Na koniec zapisz dane klikając przycisk Zapisz.Grafika przedstawiąca przycisk "Zapisz", służący do akceptacji wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Pamiętaj!Punkty rozliczane są według zasady FIFO (first in, first out). Oznacza to, że w przypadku wydawania nagród w pierwszej kolejności zużywane są punkty najwcześniej dodane.