Wydawanie nagród

Aplikacja Loyalty Starter pozwala przyznawać klientom nagrody w zamian za zgromadzone przez nich punkty.

Aby przyznać klientowi nagrodę:
1. Naciśnij przycisk Klienci w menu aplikacji.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru kont klientów. Odszukaj klienta, któremu chcesz przyznać nagrodę. Następnie kliknij przycisk Wydaj nagrodę.

Grafika przedstawiąca fragment rejestru kont klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z kursorem na przycisku w kolumnie akcji "Wydaj nagrodę".

3. Otworzy się formularz wydawania nagród.

Grafika przedstawiąca formularz wydawania nagród w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. Formularz posiada możliwość wpisania w poszczególne pola takich informacji, jak: numer klienta, nagroda, lokalizacja i opis.

  • Nagroda – wybierz odpowiednią nagrodę.
  • Liczba sztuk – wpisz liczbę sztuk wydawanej nagrody.
  • Lokalizacja – wybierz placówkę, w której dokonano operacji.
  • Opis – to pole nie jest obowiązkowe, możesz wpisać ważne dla Ciebie informacje związane z operacją.

 

4. Aby zakończyć operację, kliknij przycisk Wydaj. Konto klienta zostanie pomniejszone o odpowiednią liczbę punktów.

Grafika przedstawiąca fioletowy prostokątny przycisk z napisem "Wydaj", służący do zatwierdzenia operacji wydania nagrody w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Pamiętaj

Jeśli posiadasz dostęp do pakietu Podstawowego, aby wydać klientowi nagrodę skorzystaj z procedury odejmowania punktów.

Szczegółowy opis w jak to zrobić opisaliśmy w artykule Odejmowanie punktów.