Wydawanie nagród

Aplikacja Loyalty Starter pozwala przyznawać klientom nagrody w zamian za zgromadzone przez nich punkty.

Aby przyznać klientowi nagrodę:
1. Naciśnij przycisk Punkty w menu aplikacji.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok historii operacji. Aby przyznać klientowi nagrodę kliknij przycisk Wydaj nagrodę.

Grafika przedstawiająca fioletowy przycisk z białym napisem "Wydaj nagrodę" w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Alternatywnie kliknij przycisk Wydaj nagrodę w widoku rejestru kont klientów (Menu => Klienci).

Grafika przedstawiąca fragment rejestru kont klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z kursorem na przycisku w kolumnie akcji "Wydaj nagrodę".

3. Otworzy się formularz wydawania nagród.

Grafika przedstawiąca formularz "Wydaj nagrodę".

  • Nagroda – wybierz odpowiednią nagrodę.
  • Liczba sztuk – wpisz liczbę sztuk wydawanej nagrody.
  • Lokalizacja – wybierz placówkę, w której dokonano operacji.
  • Opis – to pole nie jest obowiązkowe, możesz wpisać ważne dla Ciebie informacje związane z operacją.

 

4. Aby zakończyć operację, kliknij przycisk Wydaj. Konto klienta zostanie pomniejszone o odpowiednią liczbę punktów.

Grafika przedstawiąca fioletowy prostokątny przycisk z napisem "Wydaj", służący do zatwierdzenia operacji wydania nagrody w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.