Wysyłanie powiadomień PUSH

Aplikacja Loyalty Starter umożliwia wysyłanie pojedynczych oraz masowych powiadomień PUSH do uczestników programu lojalnościowego.
W niniejszym artykule opisaliśmy:

Wysyłanie powiadomienia PUSH do jednego klienta

Aby wysłać pojedyncze powiadomienie PUSH do klienta:
1. Naciśnij przycisk Klienci w menu aplikacji.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru kont klientów. Odszukaj klienta, do którego zamierzasz wysłać wiadomość. Następnie kliknij przycisk Otwórz kartę klienta. 

Grafika przedstawiąca fragment listy kont klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z kursorem na przycisku w kolumnie akcji "Otwórz kartę klienta".

3.  Otworzy się widok karty klienta. Kliknij zakładkę Powiadomienia PUSH.

Grafika przedstawiąca widok zakładek na karcie klienta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. Podświetlona jest zakładka "Powiadomienia PUSH".

4. Wyświetli się zakładka z historią wysyłanych powiadomień do danego klienta. Następnie kliknij przycisk Wyślij wiadomość.

Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Wyślij powiadomienie" w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. Wyświetli się formularz wysyłania powiadomienia. Uzupełnij go.

Grafika przedstawiąca widok okna do wysyłania powiadomienia PUSH w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

6. Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać powiadomienie.Grafika przedstawiająca niebieski przycisk z białym napisem "Wyślij" w aplikacji Loyalty Starter.

7. Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie. Naciśnij przycisk Potwierdź.

Grafika przedstawiąca widok okna, w którym widnieje komunikat z prośbą o potwierdzenie wysłania powiadomienia do klienta z aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Wysyłanie powiadomień PUSH do wielu klientów na raz

Aby wysłać powiadomienia PUSH do wielu klientów naraz:
1. Naciśnij przycisk Klienci w menu aplikacji.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru kont klientów. Zaznacz konta klientów, do których zamierzasz wysłać powiadomienie.

Grafika przedstawiąca fragment listy kont klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z zaznaczonymi dwoma wierszami z danymi klientów.

3.  Kliknij przycisk Dla zaznaczonych i wybierz opcję Wyślij powiadomienie PUSH.Grafika przedstawiająca masowe działania na większej liczbie klientów, w tym wysyłanie powiadomień PUSH w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Wyświetli się formularz wysyłania powiadomień. Uzupełnij go.

Grafika przedstawiąca widok okna do wysyłania powiadomienia PUSH w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać powiadomienie do wskazanych wcześniej klientów.Grafika przedstawiająca niebieski przycisk z białym napisem "Wyślij" w aplikacji Loyalty Starter.

6. Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie. Naciśnij przycisk Potwierdź.

Grafika przedstawiąca widok okna, w którym widnieje komunikat z prośbą o potwierdzenie wysłania powiadomienia do wybranej liczby klientów z aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.