Wysyłanie wiadomości e-mail

Aplikacja Loyalty Starter umożliwia wysyłanie pojedynczych oraz masowych wiadomości e-mail.
W niniejszym artykule opisaliśmy:
Pamiętaj!Przed wysłaniem wiadomości do klienta sprawdź, czy wyraził na to zgodę. Wysyłając wiadomość do większej liczby klientów, odfiltruj tych, którzy wyrazili na to zgodę. O tym w jaki sposób kontrować zgody klientów pisaliśmy w artykule Zgody klienta.

Wysyłanie pojedynczej wiadomości e-mail do klienta

Aby wysłać pojedynczą wiadomość e-mail do klienta:
1. Naciśnij przycisk Klienci w menu aplikacji.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru kont klientów. Odszukaj klienta, do którego zamierzasz wysłać wiadomość e-mail. Następnie kliknij przycisk Otwórz kartę klienta. 

Grafika przedstawiąca fragment listy kont klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z kursorem na przycisku w kolumnie akcji "Otwórz kartę klienta".

3.  Otworzy się widok karty klienta. Kliknij zakładkę Wiadomości e-mail.

Grafika przedstawiąca widok zakładek na karcie klienta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. Podświetlona jest trzecia zakładka "Wiadomości e-mail".

4. Wyświetli się zakładka z historią wysyłanych wiadomości e-mail do danego klienta. Następnie kliknij przycisk Wyślij e-mail.

Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Wyślij e-mail" w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. Wyświetli się formularz wysyłania wiadomości e-mail. Wpisz tytuł i treść wiadomości oraz wybierz dzień i godzinę planowanej wysyłki. Wiadomość nie zostanie wysłana przed zaplanowaną datą. W treść wiadomości możesz wkleić kod HTML.

Grafika przedstawiająca widok okna do wysyłania wiadomości e-mail w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. W oknie możliwe jest wpisanie tytułu oraz treści wiadomości a także ustawienie daty oraz godziny wysłania. W polu wpisania treści wiadomości widnieje ustawiona stopka e-mail.

6. Kliknij przycisk Wyślij, aby nadać wiadomość.

7. Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie. Naciśnij przycisk Potwierdź.

Grafika przedstawiąca widok okna, w którym widnieje komunikat z prośbą o potwierdzenie wysłania wiadomości do klienta z aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Wysyłanie wiadomości e-mail do wielu klientów na raz

Aby wysłać masową wiadomość e-mail do wielu klientów naraz:
1. Naciśnij przycisk Klienci w menu aplikacji.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru kont klientów. Zaznacz konta klientów, do których zamierzasz wysłać wiadomość e-mail.

Grafika przedstawiąca fragment listy kont klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z zaznaczonymi dwoma wierszami z danymi klientów.

3.  Kliknij przycisk Dla zaznaczonych i wybierz opcję Wyślij wiadomość e-mail.Grafika przedstawiąca niebieski prostokątny przycisk z napisem "Dla zaznaczonych" oraz liczbą zaznaczonych indeksów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z zaznaczoną operacją "Wyślij wiadomość e-mail".

4. Wyświetli się formularz wysyłania wiadomości e-mail. Wpisz tytuł i treść wiadomości oraz wybierz dzień i godzinę planowanej wysyłki. Wiadomość nie zostanie wysłana przed zaplanowaną datą. W treść wiadomości możesz wkleić kod HTML.

Grafika przedstawiąca widok okna do wysyłania wiadomości e-mail w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. W oknie możliwe jest wpisanie tytułu oraz treści wiadomości a także ustawienie daty oraz godziny wysłania. Widnieje również informacja do jakiej liczby klientów wiadomość zostanie wysłana.

5. Kliknij przycisk Wyślij, aby nadać wiadomość do wskazanych wcześniej klientów.

6. Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie. Naciśnij przycisk Potwierdź.

Grafika przedstawiąca widok okna, w którym widnieje komunikat z prośbą o potwierdzenie wysłania wiadomości do wybranej liczby klientów z aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Pamiętaj!Przy wysyłaniu wiadomości e-mail obowiązuje limit miesięczny zgodny z wybranym pakietem. Istnieje możliwość zwiększenia aktualnego limitu. W tym celu skontaktuj się z nami.