Wysyłanie wiadomości SMS

Aplikacja Loyalty Starter umożliwia wysyłanie pojedynczych oraz masowych wiadomości SMS.
W niniejszym artykule opisaliśmy:
Pamiętaj!Przed wysłaniem wiadomości do klienta sprawdź, czy wyraził na to zgodę. Wysyłając wiadomość do większej liczby klientów, odfiltruj tych, którzy wyrazili na to zgodę. O tym, w jaki sposób kontrować zgody klientów pisaliśmy w artykule Zgody klienta.

Wysyłanie pojedynczej wiadomości SMS do klienta

Aby wysłać pojedynczą wiadomość SMS do klienta:
1. Naciśnij przycisk Klienci w menu aplikacji.

Grafika przedstawiąca widok menu platformy Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru kont klientów. Odszukaj klienta, do którego zamierzasz wysłać wiadomość SMS. Następnie kliknij przycisk Otwórz kartę klienta. 

Grafika przedstawiąca fragment listy kont klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z kursorem na przycisku w kolumnie akcji "Otwórz kartę klienta".

3.  Otworzy się widok karty klienta. Kliknij zakładkę Wiadomości SMS.

Grafika przedstawiąca widok zakładek na karcie klienta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. Podświetlona jest trzecia zakładka "Wiadomości sms".

4. Wyświetli się zakładka z historią wysyłanych wiadomości SMS do danego klienta. Następnie kliknij przycisk Wyślij SMS.

Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Wyślij SMSl" w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. Wyświetli się formularz wysyłania wiadomości SMS. Następnie wpisz treść wiadomości.

Grafika przedstawiąca widok okna do wysyłania wiadomości SMS w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. W oknie możliwe jest wpisanie treści wiadomości.

6. Kliknij przycisk Wyślij, aby nadać wiadomość.

7. Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie. Naciśnij przycisk Potwierdź.

Grafika przedstawiąca widok okna, w którym widnieje komunikat z prośbą o potwierdzenie wysłania wiadomości do klienta z aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Wysyłanie wiadomości SMS do wielu klientów na raz

Aby wysłać masową wiadomość SMS do wielu klientów naraz:
1. Naciśnij przycisk Klienci w menu aplikacji.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru kont klientów. Zaznacz konta klientów, do których zamierzasz wysłać wiadomość SMS.

Grafika przedstawiąca fragment listy kont klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z zaznaczonymi dwoma wierszami z danymi klientów.

3.  Kliknij przycisk Dla zaznaczonych i wybierz opcję Wyślij wiadomość SMS.Grafika przedstawiąca niebieski prostokątny przycisk z napisem "Dla zaznaczonych" oraz liczbą zaznaczonych indeksów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z zaznaczoną operacją "Wyślij wiadomość SMS".

4. Wyświetli się formularz wysyłania wiadomości SMS. Następnie wpisz treść wiadomości.

Grafika przedstawiąca widok okna do wysyłania wiadomości SMS w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. Widnieje również informacja do jakiej liczby klientów wiadomość zostanie wysłana.

5. Kliknij przycisk Wyślij, aby nadać wiadomość do wskazanych wcześniej klientów.

6. Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie. Naciśnij przycisk Potwierdź.

Grafika przedstawiąca widok okna, w którym widnieje komunikat z prośbą o potwierdzenie wysłania wiadomości do wybranej liczby klientów z aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Pamiętaj!Aby móc wysyłać wiadomości zakup pakiet SMS. W tym celu skontaktuj się z nami.