Wysyłanie wiadomości wewnętrznych

Aplikacja Loyalty Starter umożliwia wysyłanie pojedynczych oraz masowych wiadomości wewnętrznych, możliwych do odczytania w module klienta.
W niniejszym artykule opisaliśmy:

Wysyłanie pojedynczej wiadomości wewnętrznej do klienta

Aby wysłać pojedynczą wiadomość wewnętrzną do klienta:
1. Naciśnij przycisk Klienci w menu aplikacji.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru kont klientów. Odszukaj klienta, do którego zamierzasz wysłać wiadomość. Następnie kliknij przycisk Otwórz kartę klienta. 

Grafika przedstawiąca fragment listy kont klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z kursorem na przycisku w kolumnie akcji "Otwórz kartę klienta".

3.  Otworzy się widok karty klienta. Kliknij zakładkę Wiadomości wewnętrzne.

Grafika przedstawiąca widok zakładek w karcie klienta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. Podświetlona jest zakładka "Wiadomości wewnętrzne".

4. Wyświetli się zakładka z historią wysyłanych wiadomości do danego klienta. Następnie kliknij przycisk Wyślij wiadomość.

Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Wyślij wiadomość" w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. Wyświetli się formularz wysyłania wiadomości. Wpisz tytuł i treść wiadomości.

Grafika przedstawiąca widok okna do wysyłania wiadomości wewnętrznej w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. W oknie możliwe jest wpisanie treści wiadomości.

6. Kliknij przycisk Wyślij, aby nadać wiadomość.Grafika przedstawiająca niebieski przycisk z białym napisem "Wyślij" w aplikacji Loyalty Starter.

7. Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie. Naciśnij przycisk Potwierdź.

Grafika przedstawiąca widok okna, w którym widnieje komunikat z prośbą o potwierdzenie wysłania wiadomości do klienta z aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Wysyłanie wiadomości wewnętrznych do wielu klientów na raz

Aby wysłać masową wiadomość wewnętrzną do wielu klientów naraz:
1. Naciśnij przycisk Klienci w menu aplikacji.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru kont klientów. Zaznacz konta klientów, do których zamierzasz wysłać wiadomość wewnętrzną.

Grafika przedstawiąca fragment listy kont klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z zaznaczonymi dwoma wierszami z danymi klientów.

3.  Kliknij przycisk Dla zaznaczonych i wybierz opcję Wyślij wiadomość wewnętrzną.Grafika przedstawiąca niebieski prostokątny przycisk z napisem "Dla zaznaczonych" oraz liczbą zaznaczonych indeksów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z zaznaczoną operacją "Wyślij wiadomość wewnętrzną".

4. Wyświetli się formularz wysyłania wiadomości. Wpisz tytuł i treść wiadomości.

Grafika przedstawiąca widok okna do wysyłania wiadomości wewnętrznej w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych. W oknie możliwe jest wpisanie treści wiadomości.

5. Kliknij przycisk Wyślij, aby nadać wiadomość do wskazanych wcześniej klientów.Grafika przedstawiająca niebieski przycisk z białym napisem "Wyślij" w aplikacji Loyalty Starter.

6. Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie. Naciśnij przycisk Potwierdź.

Grafika przedstawiąca widok okna, w którym widnieje komunikat z prośbą o potwierdzenie wysłania wiadomości do klientów z aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.