Zarządzanie kontami klientów

Loyalty Starter umożliwia pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji o uczestnikach Twojego programu, w tym ich dane osobowe, zgody marketingowe czy preferencje zakupowe.
W niniejszym artykule opisaliśmy:

Dodawanie konta klienta

Aby dodać konto klienta:
1. Naciśnij przycisk Klienci w menu aplikacji.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.
2. Otworzy się widok rejestru kont klientów. Kliknij przycisk Dodaj konto klienta.

Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Dodaj konto klienta" w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.
3.  Otworzy się formularz dodawania nowego konta. Uzupełnij go.
Grafika przedstawiąca widok pustego formularza konta klienta z wierszami, pozwalającymi dodać wszystkie dane klienta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Na koniec kliknij przycisk  Dodaj.

Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Dodaj", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Edycja konta klienta

Aby edytować konto klienta:
1. Naciśnij przycisk Klienci w menu aplikacji.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.
2. Otworzy się widok rejestru kont klientów. Odszukaj konto klienta, które chcesz edytować. Następnie kliknij przycisk Edytuj konto klienta.

Grafika przedstawiąca fragment rejestru kont klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z kursorem na przycisku w kolumnie akcji "Edytuj konto klienta".

Alternatywnie kliknij przycisk Otwórz kartę klienta. 

Grafika przedstawiąca fragment rejestru kont klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z kursorem na przycisku "Otwórz kartę klienta" w kolumnie akcji.

Następnie kliknij przycisk Edytuj konto klienta.

Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Edytuj konto klienta", służący do edytowania danych klienta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3.  Otworzy się formularz edycji konta klienta. Zmień dane klienta.

Grafika przedstawiąca formularz edycji konta klienta w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Zapisz poprawione dane klikając przycisk Zapisz.

Usunięcie konta klienta

Ostrzeżenie!Usunięcie konta klienta jest operacją nieodwracalną. Wszystkie dane klienta oraz historia konta zostaną utracone.

Aby usunąć konto klienta:
1. Naciśnij przycisk Klienci w menu aplikacji.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru kont klientów. Odszukaj konto klienta, które chcesz usunąć. Następnie kliknij przycisk Usuń konto klienta.

Alternatywnie kliknij przycisk Otwórz kartę klienta. 

Następnie kliknij przycisk Usuń konto klienta.

3.  Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia konta klienta. Kliknij przycisk Potwierdź żeby usunąć konto klienta.

Masowe usuwanie kont klientów

Aby usunąć kilka kont klientów jednocześnie:
1. Naciśnij przycisk Klienci w menu aplikacji.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się widok rejestru kont klientów. Odszukaj i zaznacz konta klientów, które chcesz usunąć.

Grafika przedstawiająca zaznaczone dwa konta klientów w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Kliknij przycisk Dla zaznaczonych i wybierz opcję Usuń konta klientów.Grafika przedstawiająca rozwinięte menu przycisku "Dla zaznaczonych" w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4.  Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia kont klientów. Kliknij przycisk Potwierdź żeby usunąć konta klientów.

potwierdź usunięcie kont klientów