Zarządzanie użytkownikami

Aplikacja Loyalty Starter umożliwia dodawanie osobnych kont dla każdego pracownika.
W niniejszym artykule opisaliśmy:

Dodawanie nowego użytkownika

Aby dodać nowego użytkownika:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Użytkownicy.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się lista użytkowników mających dostęp do aplikacji. Aby dodać nowego użytkownika kliknij przycisk Dodaj użytkownika.

Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Dodaj użytkownika", umożliwiający dodanie nowego użytkownika w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Otworzy się formularz dodawania nowego użytkownika z możliwością ustawienia poszczególnych uprawnień.

Grafika przedstawiąca widok formularza dodawania nowego użytkownika do aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

 • E-mail – podaj adres e-mail pracownika, któremu chcesz założyć profil do aplikacji. Będzie on później wykorzystywany do logowania.
Zarządzanie klientami:
 • Użytkownik ma dostęp do rejestru klientów – włączenie tej opcji daje dostęp użytkownikowi do zakładki Klienci w menu aplikacji,
 • Użytkownik może dodawać konta klientów – włączenie tej opcji pozwala użytkownikowi dodawać nowe konta klientów,
 • Użytkownik może edytować konta klientów – włączenie tej opcji pozawala użytkownikowi na wprowadzanie zmian w kontach klientów dodanych przez wszystkich użytkowników,
 • Użytkownik może usuwać konta klientów – włączenie tej opcji daje możliwość użytkownikowi na usuwanie kont klientów dodanych przez wszystkich użytkowników,
 • Użytkownik może zapisywać konto klienta bez uzupełnienia wymaganych pól – włączenie tej opcji daje możliwość użytkownikowi na dodawanie i edytowanie kont klientów bez uzupełnionych pól obowiązkowych,
 • Użytkownik może wywoływać zdarzenia na kontach klientów – włączenie tej opcji daje możliwość użytkownikowi na ręczne wywoływanie zdarzeń na kontach klientów,
 • Użytkownik może wysyłać wiadomości SMS – włączenie tej opcji pozwala użytkownikowi wysyłać pojedyncze oraz masowe wiadomości SMS do klientów,
 • Użytkownik może wysyłać wiadomości e-mail – włączenie tej opcji pozwala użytkownikowi wysyłać pojedyncze oraz masowe wiadomości e-mail do klientów,
 • Użytkownik może wysyłać wiadomości wewnętrzne – włączenie tej opcji pozwala użytkownikowi wysyłać pojedyncze oraz masowe wiadomości wewnętrzne do klientów.
Zarządzanie operacjami:
 • Użytkownik ma dostęp rejestru operacji – włączenie tej opcji daje dostęp użytkownikowi do zakładki Punkty w menu aplikacji,
 • Użytkownik może dodawać i odejmować punkty – włączenie tej opcji pozwala użytkownikowi dodawać i odejmować punkty klientom,
 • Użytkownik może wydawać nagrody – włączenie tej opcji pozwala użytkownikowi wydawać klientom nagrody.
Zarządzanie nagrodami:
 • Użytkownik może zarządzać kategoriami i katalogiem nagród oraz celami grupowymi  – włączenie tej opcji daje dostęp użytkownikowi do zakładek Kategorie nagród, Katalog nagród oraz Cele grupowe w menu aplikacji,
 • Użytkownik ma dostęp do zamówień – włączenie tej opcji daje dostęp użytkownikowi do zakładki Zamówienia w menu aplikacji.
 • Użytkownik może realizować zamówienia nagród – włączenie tej opcji pozwala użytkownikowi realizować zamówienia nagród zamówionych przez klientów.
Zarządzanie badaniami:
 • Użytkownik może zarządzać ocenami klientów – włączenie tej opcji daje dostęp użytkownikowi do zakładki Oceny klientów w menu aplikacji.
 • Użytkownik może zarządzać quizami – włączenie tej opcji daje dostęp użytkownikowi do zakładki Quizy w menu aplikacji.
Zarządzanie ustawieniami aplikacji:
 • Użytkownik posiada dostęp do ustawień aplikacji – włączenie tej opcji daje dostęp użytkownikowi do zakładki Ustawienia w menu aplikacji.

 

 • Lokalizacje – pozostaw zaznaczone lokalizacje, w których użytkownik pracuje,
 • Imię – wpisz imię użytkownika,
 • Nazwisko – wpisz nazwisko użytkownika.

 

4. Po uzupełnieniu formularza zapisz go klikając przycisk  Dodaj.Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Dodaj", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. Na adres e-mail nowego użytkownika zostanie wysłana wiadomość z linkiem do dokończenia rejestracji. Po kliknięciu przez nowego użytkownika w link, otworzy się okno pozwalające dokończyć rejestrację poprzez ustawienie hasła do logowania.

Grafika przedstawiąca widok formularza kończącego rejestrację nowego użytkownika w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Statusy użytkownika

Aby sprawdzić status użytkownika:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Użytkownicy.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się lista użytkowników mających dostęp do aplikacji.

Grafika przedstawiąca listę dodanych użytkowników do aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Kolumna Aktywny informuje o aktualnym statusie użytkownika:

 • TAK – użytkownik jest aktywny,
 • NIE – użytkownik został dezaktywowany przez właściciela konta bądź użytkownika posiadającego do tego uprawnienia,
 • W TRAKCIE – użytkownik nie dokończył rejestracji do aplikacji Loyalty Starter.

Edycja użytkownika

Aby edytować użytkownika:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Użytkownicy.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się lista użytkowników mających dostęp do aplikacji. Odszukaj użytkownika, któremu chcesz edytować dane. Następnie kliknij przycisk Edytuj.

Grafika przedstawiąca listę dodanych użytkowników do aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z kursorem na przycisku "Edytuj".

3. Otworzy się formularz edycji danych użytkownika. Zmień poziom uprawnień bądź dane.

Grafika przedstawiąca widok danych oraz uprawnień użytkownika aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

4. Zapisz poprawione dane klikając przycisk Zapisz.

Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

5. Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie zapisania zmian danych użytkownika. Kliknij przycisk Potwierdź żeby zapisać zmiany.

Grafika przedstawiąca widok okna, w którym widnieje komunikat z prośbą o potwierdzenie zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Usunięcie użytkownika

Aby usunąć użytkownika:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Użytkownicy.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Otworzy się lista użytkowników mających dostęp do aplikacji. Odszukaj użytkownika, którego chcesz usunąć. Następnie kliknij przycisk Usuń.

Grafika przedstawiąca listę dodanych użytkowników do aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z kursorem na przycisku "Usuń".

 

Alternatywnie kliknij przycisk Edytuj.Grafika przedstawiąca listę dodanych użytkowników do aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych, z kursorem na przycisku "Edytuj".

 

Następnie na samym dole strony kliknij przycisk Usuń konto.Grafika przedstawiąca czerwony prostokątny przycisk z napisem "Usuń konto", służący do usuwania konta użytkownika w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

3. Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia użytkownika. Kliknij przycisk Potwierdź żeby usunąć użytkownika.

Grafika przedstawiąca widok okna, w którym widnieje komunikat z zapytaniem czy na pewno usunąć konto wybranego użytkownika w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.