Zgody klienta

Aplikacja Loyalty Starter pozwala odnotować czy klienci wyrazili zgodę, na przykład, na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych. Zapobiegnie to wysłaniu e-maili i SMS'ów do klientów, którzy takiej zgody nie wyrazili.

Tworzenie zgód klienta

Aby utworzyć zgody klienta:
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu aplikacji, a następnie Klienci.

Grafika przedstawiąca widok menu aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

2. Domyślnie otwarta jest zakładka Zgody klienta a w niej formularz dodawania zgód klienta.

Grafika przedstawiąca widok dodawania pięciu pól ze zgodami klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych, z przyciskami włączającymi poszczególne zgody oraz wierszami nadawania im nazw oraz wpisania ich treści.

3. Włącz zgody klienta klikając na przycisk Widoczność, aby zmienił się na TAK oraz wpisz nazwy zgód.

Jeśli posiadasz wersję aplikacji z dostępem do Modułu klienta, uzupełnij treść zgód, aby następnie móc je udostępnić w module klienta uczestnikom Twojego programu lojalnościowego.

4. Zapisz dane klikając przycisk Zapisz.

Grafika przedstawiąca zielony prostokątny przycisk z napisem "Zapisz", służący do zapisania wprowadzonych zmian w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych.

Widok zgód klienta w koncie klienta

Po utworzeniu i włączeniu zgód klienta, w kontach klientów pojawią się one zarówno podczas dodawania nowych kont jak również w kontach już istniejących.

1. Szczegółową procedurę dodawania konta klienta opisaliśmy w artykule Zarządzanie kontami klientów. Utworzonym i włączonym zgodom klienta można nadać jeden spośród czterech statusów: Nieustalona, Wyrażona, Niewyrażona i Wycofana.

Grafika przedstawiąca widok pustego formularza dodawania nowego konta klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych, z zaznaczonymi w okręgu zgodami klienta.

2. W istniejących kontach klientów, domyślnie nadany jest status zgody Nieustalona. Aby zmienić status zgody, przejdź do edycji wybranego konta klienta i zmień status zgody klienta. Szczegółową procedurę edycji konta klienta opisaliśmy w artykule Zarządzanie kontami klientów.

Grafika przedstawiąca widok edycji formularza konta klienta w aplikacji Loyalty Starter, służącej do obsługi programów lojalnościowych, z zaznaczonymi w okręgu zgodami klienta.

Widok zgód klienta na liście kont klientów

Utworzone i włączone zgody, pojawią się w kolumnach listy kont klientów na końcu tabeli. Konta klientów na liście możesz sortować po zdefiniowanych zgodach, aby utworzyć własny widok listy.

Listę klientów można filtrować po zdefiniowanych poszczególnych zgodach, dzięki czemu unikniesz wysłania wiadomości do klientów, którzy zgód nie wyrazili.Grafika przedstawiąca widok filtrów w bazie danych klientów w aplikacji Loyalty Starter służącej do obsługi programów lojalnościowych z zaznaczonymi w okręgu zgodami klienta oraz widok listy kont klientów z zaznaczonymi w okręgu kolumnami ze zgodami klienta.