Lojalni2KWS

„Lojalni2KWS” jest programem lojalnościowym B2B kierowanym przez firmę KWS do producentów żyta hybrydowego. Regularne zakupy jednostek siewnych premiowane są możliwością zakupu określonej liczby jednostek promocyjnych w obniżonej cenie.

macbook background
 

Zasady programu

Warunki udziału

Uczestnikiem programu może zostać wyłącznie osoba prowadząca działalność rolniczą. Program ma charakter pilotażowy, dlatego liczba uczestników została z góry ograniczona do 300 osób. O możliwości przystąpienia do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Mechanika programu

Za każde zakupione 20 jednostek siewnych żyta hybrydowego w dwóch kolejnych latach (łącznie 40 jednostek), uczestnikowi przysługuje jeden punkt. Kilka przykładów:

  • 20 jednostek w pierwszym roku i 20 w drugim – 1 punkt
  • 40 jednostek w pierwszym roku i 20 w drugim – 1 punkt
  • 20 jednostek w pierwszym roku i 40 w drugim – 1 punkt
  • 40 jednostek w pierwszym roku i 40 w drugim – 2 punkty

Każdy punkt upoważnia do zakupu od organizatora jednej jednostki siewnej żyta hybrydowego najnowszej odmiany w obniżonej cenie 1 zł netto.

Indywidualne rozwiązania

Unikalna mechanika naliczania punktów

Na potrzeby programu opracowano i wdrożono unikalny mechanizm przyznawania punktów. Uczestnicy programu poprzez swoje konta samodzielnie deklarują ilość zakupionych jednostek siewnych, a dla potwierdzenia załączają stosowne dokumenty zakupu (faktury VAT). Na tej podstawie system automatycznie wylicza i przyznaje odpowiednią liczbę punktów. Weryfikacja poprawności wprowadzonych danych odbywa się w momencie realizacji punktów i zakupu jednostek promocyjnych. Organizator programu sprawdza wówczas prawidłowość załączonych dokumentów.

Zastosowane rozwiązanie pozwoliło uniknąć konieczności integracji platformy Loyalty Starter z systemem ERP wykorzystywanym przez organizatora programu. A to z kolei przełożyło się na szybszy czas wdrożenia i dużo niże koszty.

Kluczowe funkcje Loyalty Starter

Panel uczestnika

Panel uczestnika Loyalty Starter to responsywna strona WWW, którą firma KWS udostępnia swoim klientom na potrzeby udziału w programie Lojani2KWS. Poprzez panel uczestnika klienci rejestrują się w programie, sprawdzają stan konta, edytują dane kontaktowe, deklarują liczbę zakupionych jednostek siewnych i załączają dokumenty potwierdzające zakup.

Dzięki szerokim możliwościom konfiguracyjnym Loyalty Starter, panel uczestnika został całkowicie spersonalizowany grafikami i tekstami dostarczonymi przez organizatora.

browser background
 

Załączniki

Funkcja pozwala uczestnikom programu na dołączanie do swojego konta własnych plików. Funkcja dostępna jest w panelu uczestnika i aplikacji mobilnej. Została zaprojektowana z myślą o jak najbardziej intuicyjnym działaniu, czego przykładem jest metoda „przeciągnij i upuść”.

W programie Lojalni2KWS uczestnicy załączają dokumenty potwierdzające zakup jednostek siewnych żyta hybrydowego. Na tej podstawie organizator weryfikuje uprawnienia uczestników do zakupu jednostek promocyjnych.

browser background
 
KWS - logo

ORGANIZATOR

KWS Lochow Polska - lider hodowli roślin rolniczych. Główne produkty to: zboża, kukurydza, buraki cukrowe i rzepak.

BRANŻA

produkcja nasion

RODZAJ PROGRAMU

program lojalnościowy B2B

Opinia organizatora programu

Darmowa konsultacja

Porozmawiaj z naszym doradcą

Podczas bezpłatnej konsultacji omówimy Twój pomysł na program lojalnościowy lub motywacyjny i wspólnie zweryfikujemy czy Loyalty Starter będzie odpowiednim rozwiązaniem.