Lojalni2KWS

Lojalni2KWS jest programem lojalnościowym B2B kierowanym przez firmę KWS do producentów żyta hybrydowego w Polsce. Regularne zakupy jednostek siewnych premiowane są możliwością zakupu określonej liczby jednostek promocyjnych w obniżonej cenie.

Największe wyzwanie projektu

Na potrzeby programu opracowano i wdrożono unikalny mechanizm przyznawania promocyjnych jednostek siewnych żyta hybrydowego na podstawie dotychczasowej historii zakupów uczestnika.

Za każde zakupione 20 jednostek siewnych żyta hybrydowego w dwóch kolejnych latach, uczestnikowi przysługuje jedna jednostka promocyjna do zakupu w roku bieżącym. W wyjątkowych przypadkach do przy naliczaniu jednostek promocyjnych uwzględniana jest historia zakupów sprzed 2 lat.

Proces przyznawania jednostek promocyjnych został zautomatyzowany i bazuje na danych samodzielnie deklarowanych przez uczestników programu. Weryfikacja odbywa się przez administratora programu na podstawie załączonych dokumentów zakupu.

KWS - logo

Kluczowe funkcje Loyalty Starter

Moduł klienta

Spersonalizowany moduł klienta, który funkcjonuje również jako aplikacja mobilna, jest miejscem, w którym klienci KWS rejestrują się w programie Lojalni2KWS, sprawdzają stan konta, edytują dane kontaktowe, deklarują liczbę zakupionych jednostek siewnych i załączają dokumenty potwierdzające zakup.

browser background
 
browser background
 

Załączniki

Funkcja załączników modułu klienta pozwala uczestnikom programu na załączanie do swojego konta dokumentów potwierdzających zakup jednostek siewnych żyta hybrydowego KWS. Na podstawie załączonych dokumentów organizator weryfikuje uprawnienia uczestnika do przyznania jednostek promocyjnych.

Skorzystaj z darmowego okresu próbnego

Testuj przez 14 dni za darmo, bez zobowiązań.

Załóż konto