Historia zmian

Poniższa lista prezentuje wszystkie istotne modyfikacje, jakie wprowadziliśmy na platformie Loyalty Starter.

Wersja 2.34 z dnia 25.04.2024

 • Możliwość anulowania operacji punktowych.
 • Suma punktów widoczna w rejestrze operacji.
 • Zwiększenie precyzji przelicznika punktów do 4 miejsc po przecinku.
 • Szereg poprawek i ulepszeń UX.

Wersja 2.33 z dnia 04.01.2024

 • Integracja z Multivoucher (największym w Polsce sklepem internetowym z kartami podarunkowymi).
 • Obsługa programów lojalnościowych typu cashback.
 • Obsługa punktów lojalnościowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • Możliwość zmiany nazewnictwa waluty programu.
 • Możliwość wygenerowania numeru klienta podczas dodawania nowego konta w Panelu administracyjnym.
 • Powiadomienia e-mail administratora.
 • Informacja o prawidłowej bądź błędnej odpowiedzi w rozwiązanych quizach.
 • Możliwość skopiowania bezpośrednich linków do artykułów i kategorii nagród.
 • Rozbudowany system nadawania uprawnień administratorom.
 • API – filtrowanie listy klientów po polach dodatkowych.
 • Szereg poprawek i ulepszeń UX.

Wersja 2.32 z dnia 05.04.2023

 • Dodano funkcjonalność nagród wariantowych. Szczegółowy opis znajduje się w tym miejscu.
 • Dodano zdarzenia Marketing automation wykrywające dodanie i usunięcie załączników.
 • Dodano możliwość dołączania do raportów (historia punktów, zamówienia nagród, oceny klientów) kolumn z danymi klientów.
 • Rozszerzono API o możliwość pobierania opinii klientów.
 • Dodano możliwość skopiowania linków do artykułów publikowanych w Module klienta.
 • Dodano filmy instruktażowe dla wybranych funkcjonalności platformy.
 • Wprowadzono szereg poprawek i ulepszeń.

Wersja 2.31 z dnia 14.07.2022

 • Dodano możliwość samodzielnego ustawiania skróconej domeny Modułu klienta (np. xyz.loyaltystarter.app).
 • Dodano nowy status w konfiguracji nagród (’Dostępna w module klienta’), umożliwiając wydawanie nagród, które nie są widoczne w katalogu nagród Modułu klienta.
 • Dodano możliwość masowego aktualizowania tagów na kontach klientów (funkcje 'Dodaj tagi’ / 'Usuń tagi’ dla zaznaczonych klientów).
 • Dodano możliwość formatowania tekstu (edytor WYSIWYG) w kilku funkcjach Modułu klienta (komunikaty, ranking, załączniki) oraz w stopce wiadomości e-mail.
 • Zmieniono format i treść systemowych wiadomości e-mail, aby rzadziej trafiały do spamu.
 • Wprowadzono szereg poprawek i ulepszeń.

Wersja 2.30 z dnia 27.04.2022

 • Listy klientów zostały zastąpione segmentami.
 • Dodano możliwość pobierania segmentów przez API.
 • Dodano możliwość pobrania przez API kodu zamówionej nagrody cyfrowej.
 • Dodano możliwość przekazywania dowolnych danych w zdarzeniach marketing automation uruchamianych przez API (endpoint Events).  Tak przekazane dane mogą być wykorzystane w akcjach scenariuszy marketing automation (np. w wiadomościach e-mail lub SMS).
 • Dodano możliwość konfiguracji rankingu tylko dla wybranych grup klientów.
 • Zwiększono liczbę opcji w polach dodatkowych jednokrotnego i wielokrotnego wyboru (z 10 na 20).
 • Usunięto pozostałe oznaczenie Loyalty Starter z Modułu klienta.
 • Wprowadzono szereg poprawek i ulepszeń.

Wersja 2.29 z dnia 4.01.2022

 • Dodano funkcję tworzenia ankiet.
 • Dodano możliwość personalizacji Modułu klienta za pomocą własnych stylów CSS.
 • Zmieniono w Module klienta sposób prezentacji odebranych nagród (obecnie kafelki ze zdjęciami).
 • Dodano na karcie klienta pole Tagi, umożliwiające tworzenie chmury tagów.
 • Dodano akcję Marketing automation, umożliwiającą dodawanie tagów na karcie klienta.
 • Dodano na karcie klienta historię rozwiązanych quizów, wypełnionych ankiet i przyznanych ocen.
 • Usunięto oznaczenie Loyalty Starter z modułu klienta.
 • Wprowadzono szereg poprawek i ulepszeń UX.

Wersja 2.28 z dnia 17.11.2021

 • Dodano nowy sposób rejestracji w Module klienta – z numerem pobieranym z puli numerów. Pula numerów tworzona jest w Panelu administracyjnym poprzez import pliku tekstowego.
 • Dodano możliwość wpisania numeru posiadanej karty podczas rejestracji w Module klienta (dotyczy rejestracji z numerem generowanym podczas rejestracji lub pobieranym z puli numerów).
 • Dodano nowe typy pól dodatkowych na karcie klienta (pola jednokrotnego i wielokrotnego wyboru).
 • Zwiększono liczbę pól dodatkowych na karcie klienta do 20 pól.
 • Dodano możliwość ustawiania widoczności standardowych pól w formularzu edycji konta w Module klienta.
 • Dodano możliwość ustawiania objaśnień do wszystkich pól formularza edycji konta w Module klienta.
 • Poprawiono layout formularza edycji konta w Module klienta.
 • Zmieniono sposób aktywacji konta w Module klienta – po kliknięciu linku aktywacyjnego dostarczonego w mailu, użytkownik zostanie automatycznie zalogowany do swojego konta.
 • Dodano możliwość ustawiania własnego nagłówka i tekstu powitania na stronie startowej Modułu klienta (strona logowania z włączonym logowaniem przez portale społecznościowe).
 • Dodano w Module klienta możliwość prezentacji wydanej nagrody cyfrowej w postaci kodu kreskowego w formacie code128.

Wersja 2.27 z dnia 28.10.2021

 • Dodano możliwość przeglądania historii rozwiązanych quizów.
 • Do formularza edycji zgód marketingowych dodano edytor WYSIWYG umożliwiający formatowanie tekstu.
 • Dodano możliwość konfiguracji sekcji statusu konta w Module klienta, umożliwiając prezentowanie tam dowolnych informacji powiązanych z kontem klienta (do tej pory sekcja statusu konta składała się z numeru klienta, grupy klienta i salda konta).
 • Dodano możliwość konfiguracji menu w Module klienta, umożliwiając tworzenie linków do dowolnych treści wewnętrznych (artykuły, quizy, katalog nagród, formularz edycji konta) i zewnętrznych (przekierowanie na adres URL). Istnieje możliwość ograniczenia widoczności poszczególnych pozycji menu (np. tylko dla wybranych grup klientów).
 • Dodanie możliwość konfiguracji puli adresów IP z ekskluzywnym dostępem do API.
 • Wprowadzono szereg poprawek i ulepszeń UX.

Wersja 2.26 z dnia 27.07.2021

 • Dodano możliwość konfiguracji tagu Facebook Pixel w Module klienta.
 • Dodano możliwość wyświetlania kategorii nagród w postaci kafelków.
 • Dodano opcję zamawiania nagród z odbiorem osobistym, z możliwością wyboru lokalizacji przez klienta.
 • Rozszerzono wszystkie raporty CSV o dane z rejestru klientów.
 • Dodano możliwość filtrowania rejestru klientów po sposobie rejestracji klienta w programie (GUI, API, Moduł klienta).
 • Dodano opcjonalną funkcjonalność uploadowania i hostingu plików graficznych, z możliwością wklejania ich do wiadomości e-mail i stron CMS.
 • Wprowadzono szereg poprawek i ulepszeń UX.

Wersja 2.25 z dnia 24.06.2021

 • Dodano funkcjonalność statystyk programu lojalnościowego (zakładka Analizy -> Statystyki).
 • Dodano funkcjonalność modelu RFM służącego do segmentacji klientów na podstawie analizy ich zachowań zakupowych (zakładka Analizy -> Model RFM).
 • Dodano możliwość filtrowania rejestru klientów po osobie polecającej.
 • Dodano możliwość ustawiania zgód jako pola obowiązkowe.
 • Dodano możliwość schodzenia na ujemne wartości salda punktów lojalnościowych.
 • Dodano możliwość zastosowania wybranej strategii odejmowania punktów w sytuacji niewystarczającej liczby punktów na koncie klienta (dostępne strategie: nie odejmuj punktów, wyzeruj saldo, ustaw ujemne saldo).
 • Wprowadzono szereg poprawek i ulepszeń UX.

Wersja 2.24 z dnia 20.04.2021

 • Dodano możliwość wysyłania wiadomości e-mail bezpośrednio z Loyalty Starter, bez konieczności konfigurowania skrzynki SMTP (funkcja zostanie aktywowana w dniu 5.05.2021).
 • Dodano możliwość konfiguracji maksymalnej częstotliwość wysyłki wiadomości e-mail przez własny serwer SMTP.
 • Dodano możliwość konfiguracji tagu Google Analytics w Module klienta.
 • Dodano zdarzenie Marketing automation wykrywające złożenie nowego zamówienia nagrody rzeczowej. W komunikacji (e-mail, SMS i Push) dotyczącej tego zdarzenia udostępniono dynamiczne pola (tagi), które podczas wysyłki podmieniane są danymi złożonego zamówienia.
 • Dodano możliwość masowej zmiany statusów zamówień nagród.
 • Rozszerzono API o możliwość pobierania zamówień nagród i zmianę ich statusów.
 • Dodano możliwość nadania własnej nazwy identyfikatora klienta w Module klienta (np. numer karty, numer klienta, numer NIP).
 • Dodano możliwość ustawienia liczby widocznych nagród po wejściu do katalogu nagród.
 • W menu Modułu klienta dodano przycisk uruchamiający instrukcję zapisania aplikacji w telefonie użytkownika.
 • Wprowadzono szereg poprawek i ulepszeń UX.

Wersja 2.23 z dnia 2.03.2021

 • Dodano akcję Marketing automation zmieniającą grupę klientów.
 • Dodano akcję Marketing automation umożliwiająca wysyłanie webhook’ów.
 • Dodano akcję Marketing automation umożliwiająca wysyłanie powiadomienia e-mail do użytkowników aplikacji.
 • Dodano zdarzenia Marketing automation wykrywające różne sposoby rejestracji konta klienta (API, Panel administracyjny, Moduł klienta).
 • Dodano zdarzenie Marketing automation wykrywające usunięcie konta klienta.
 • Dodano możliwość konfigurowania wielu scenariuszy Marketing automation na jednym zdarzeniu.
 • Dodano możliwość decydowania o kolejności podstron w Module klienta.
 • Dodano możliwość ustawiania ikonek dla stron CMS w Module klienta.
 • Dodano możliwość wyłączenia logowania i rejestracji przez portale społecznościowe w Aplikacji mobilnej.
 • Wprowadzono szereg poprawek UX w Aplikacji mobilnej.
 • Dodano dodatkowe opcje konfiguracyjne w Module klienta.

Wersja 2.22 z dnia 18.01.2021

 • Dodano w Module klienta funkcjonalność powiadomień PUSH.
 • Dodano możliwość logowania i rejestracji w Module klienta z wykorzystaniem kont Google, Facebook i Apple.
 • Dodano funkcjonalność rankingu klientów wraz z tabelą rankingową widoczną w Module klienta.
 • Dodano możliwość decydowania o kolejności stron CMS w Module klienta.
 • Dodano zestawienie przekazanych punktów na cele grupowe.
 • Wprowadzono szereg poprawek i ulepszeń UX.

Wersja 2.21 z dnia 25.11.2020

 • Rozbudowano funkcjonalność marketing automation o akcję przyznawania darmowej nagrody cyfrowej.
 • Dodano możliwość wykorzystania pól dynamicznych w wiadomościach SMS.
 • Dodano możliwość wykorzystania pól dynamicznych w stronach CMS i komunikatach Modułu klienta.
 • Usprawniono wysyłkę dużej liczby wiadomości e-mail.
 • Wprowadzono szereg poprawek i ulepszeń UX.

Wersja 2.20 z dnia 01.10.2020

 • Dodano funkcjonalność samodzielnego włączania dokumentacji API.
 • Dodano możliwość pobierania wystawionych faktur z zakładki Historia płatności.
 • Rozbudowano formularz dodawania operacji o pole Tagi.
 • Wprowadzono szereg poprawek i ulepszeń UX.

Wersja 2.19 z dnia 03.06.2020

 • Rozbudowano funkcjonalność marketing automation o zdarzenie wywoływane przekazaniem punktów na cel grupowy i osiągnięciem celu grupowego.
 • Rozbudowano funkcjonalność marketing automation o zdarzenie wywoływane rozwiązaniem quizu.
 • W aplikacji mobilnej dodano popup z informacją jak zainstalować aplikację w telefonie.
 • Rozbudowano dokumentację API REST o definicje zwracanych obiektów.
 • Wprowadzono szereg poprawek usprawniających działanie aplikacji.

Wersja 2.18 z dnia 08.04.2020

 • Dodano funkcjonalność – banery w Module klienta.
 • Rozbudowano zakres uprawnień użytkowników.
 • Dodano możliwość podglądu historii realizacji scenariuszy marketing automation.
 • Dodano funkcjonalność drukowania potwierdzenia wydania nagrody.

Wersja 2.17 z dnia 20.03.2020

 • Dodano nową funkcjonalność – quizy, dzięki którym uczestnicy mogą zdobywać dodatkowe punkty.
 • Wprowadzono kilka poprawek usprawniających działanie aplikacji.

Wersja 2.16 z dnia 25.02.2020

 • Dodano funkcjonalność konfiguracji celów grupowych, za pomocą których klienci mogą przekazywać swoje punkty lojalnościowe na wspólny cel, np. akcję charytatywną.
 • Rozbudowano funkcjonalność marketing automation o zdarzenia wywoływane wysyłką nagrody cyfrowej.
 • Dodano możliwość masowego usuwania kont klientów.
 • Dodano funkcjonalność blokowania edycji wybranych pól na karcie klienta.
 • Wprowadzono szereg poprawek w działaniu aplikacji.

Wersja 2.15 z dnia 19.11.2019

 • Rozbudowano funkcjonalność marketing automation o zdarzenie udzielenia zgody marketingowej.
 • Rozbudowano katalog nagród o możliwość zamawiania kilku sztuk wybranej nagrody.
 • Dodano funkcjonalność limitowania liczby uczestników programu lojalnościowego.
 • Dodano funkcjonalność załączników w rejestrze klientów i Module klienta.
 • Zwiększono liczbę pól dodatkowych i zgód marketingowych w rejestrze klientów.
 • Dodano możliwość stosowania własnego serwera SMTP dla wiadomości email wysyłanych przez Moduł klienta.
 • Dodano możliwość konfigurowania własnej stopki wiadomości email wysyłanych przez Moduł klienta.
 • Dodano możliwość przeglądania statystyk programu lojalnościowego według zadanego okresu czasu.
 • Wprowadzono szereg poprawek w działaniu i prezentacji Modułu klienta.
 • Wprowadzono szereg poprawek i nowych endpointów w API.

Wersja 2.14 z dnia 18.09.2019

 • Dodano funkcjonalność tworzenia grup towarowych z indywidualnymi przelicznikami punktów, do wykorzystania w integracjach za pomocą API.
 • Dodano możliwość nadania unikalnego symbolu do każdej lokalizacji, do wykorzystania w integracjach za pomocą API.
 • Rozszerzono API o możliwość sortowania sortowania rekordów przy operacjach pobierania danych.
 • Rozszerzono API o paginację do pobierania wewnętrznych wiadomości.

Wersja 2.13 z dnia 29.08.2019

 • Dodano funkcjonalność komunikatów w Module klienta.
 • Dodano możliwość filtrowania rejestru klientów z wykorzystaniem historii operacji punktowych.
 • Rozszerzono API o system poleceń.
 • Rozszerzono API o możliwość wiązania operacji punktowej z użytkownikiem.
 • Rozszerzono API o informacje o sumarycznej liczbie pobranych rekordów.
 • Rozszerzono API o możliwość zarządzania zgodami marketingowymi.
 • Wprowadzono szereg poprawek i ulepszeń UX.

Wersja 2.12 z dnia 30.07.2019

 • Dodano funkcjonalność wiadomości wewnętrznych odbieranych w Module klienta.
 • Dodano funkcjonalność nagród cyfrowych.
 • Dodano funkcjonalność kategorii nagród.
 • Rozbudowano funkcjonalność marketing automation o akcję kasowania punktów.
 • Rozbudowano funkcjonalność marketing automation o zdarzenie rejestracji klienta z polecenia.
 • Rozbudowano funkcjonalność marketing automation o zdarzenie wywoływane wysyłką nagrody.
 • Rozbudowano funkcjonalność marketing automation o możliwość limitowania wywołań dla jednego klienta.
 • Rozbudowano funkcjonalność marketing automation o możliwość konfiguracji scenariuszy dla wybranych grup klientów.
 • Dodano możliwość ograniczania widoczności stron CMS w Module klienta z wykorzystaniem grup i list klientów.
 • Dodano możliwość konfigurowania dodatkowych pól klienta w postaci tagów oraz pól typu switch i counter.

Wersja 2.11 z dnia 04.07.2019

 • Dodano funkcjonalność systemu poleceń (reflinki).
 • Dodano możliwość tworzenia kwerend w rejestrze klientów.
 • Dodano możliwość wykorzystania kwerend klientów w konfiguracji nagród i scenariuszy marketing automation.
 • Rozbudowano katalog nagród o możliwość konfigurowania limitów zamówień i dostępności w czasie.
 • Rozbudowano funkcjonalność marketing automation o możliwość sekwencyjnego uruchamiania kilku akcji w jednym scenariuszu.
 • Rozbudowano funkcjonalność marketing automation o możliwość konfiguracji godziny uruchomienia zdarzeń wywoływanych datą i niską aktywnością klienta.
 • Rozbudowano funkcjonalności ocen klientów o możliwość wysyłania linków do formularza oceny via e-mail i SMS.

Wersja 2.10 z dnia 09.05.2019

 • Zmieniono zakres funkcjonalny poszczególnych pakietów aplikacji. Pełna funkcjonalność dostępna jest teraz od pakietu Optymalnego.
 • Zmodyfikowano i rozbudowano funkcjonalność marketing automation. Osobne zakładki Punkty oraz Wiadomości zostały zastąpione zakładką Scenariusze.
 • Dodano nowy rodzaj zdarzenia marketing automation, uruchamianego po przekroczeniu wskazanego salda punktów.
 • Dodano funkcjonalność zamawiania nagród w Module klienta oraz obsługi zamówień w Panelu administracyjnym.

Wersja 2.9 z dnia 10.04.2019

 • Uruchomiono możliwość ustawienia dodatkowych pól jako pola obowiązkowe. Dzięki temu, klient po zarejestrowaniu się do programu lojalnościowego przez Moduł klienta lub Aplikację mobilną musi uzupełnić te pola, aby móc w pełni uczestniczyć w programie lojalnościowym.
 • Dodano nową funkcjonalność – marketing automation, która pozwala konfigurować Zdarzenia skutkujące dodaniem klientom dodatkowych punktów i/lub wysłaniem wiadomości e-mail lub SMS. Funkcjonalność zastąpiła Premiowane aktywności oraz Wiadomości automatyczne.
 • Dodano nowy rodzaj zdarzenia marketing automation, uruchamianego cyklicznie wg zadanego harmonogramu.

Wersja 2.8 z dnia 11.03.2019

 • Rozbudowano ustawienia wyglądu Modułu klienta o możliwość dodania favicon.
 • Rozbudowano katalog nagród o możliwość ustawienia dostępności nagród dla poszczególnych grup klientów.
 • Dodano zbiorcze zestawienie wydanych nagród.
 • Dodano nową funkcjonalność – pola obowiązkowe na karcie klienta, która wymusza konieczność uzupełnienia danych klienta, zarówno przez użytkowników obsługujących Panel administracyjny aplikacji, jak również przez klientów rejestrujących się/logujących do Modułu klienta.
 • Dodano nową funkcjonalność, która umożliwia klientom ocenianie jakości obsługi klienta.
 • Dodano nową funkcjonalność – Premiowane aktywności, dzięki której klienci mogą otrzymywać dodatkowe punkty za różne okazje, np. w dniu urodzin.
 • Rozbudowano funkcjonalność segmentacji klientów o różne warianty automatycznego przechodzenia między grupami.
 • W formularzu wysyłania wiadomości e-mail dodano możliwość wstawienia pól (tagów), które podczas wysyłki zamieniane są właściwymi danymi klienta.
 • Uruchomiono przewodnik objaśniający najważniejsze funkcje aplikacji.
 • Przeorganizowano pulpit Panelu administracyjnego.

Wersja 2.7 z dnia 03.01.2019

 • Rozbudowano katalog nagród o możliwość dodawania zdjęć.
 • Zintegrowano katalog nagród z Modułem klienta.
 • Dodano nową funkcjonalność – ważność punktów.
 • Rozbudowano zgody marketingowe o możliwość definiowania treści prezentowanej w Module klienta.
 • Usprawniono fukcjonalność wydawania nagród.
 • Dodano funkcjonalność Moja karta w Module klienta (kod kreskowy z numerem klienta zastępujący plastikową kartę).
 • Dodano możliwość samodzielnej rejestracji w Module klienta.
 • Przeorganizowano menu aplikacji.

Wersja 2.6 z dnia 08.11.2018

 • Dodano pole „Opis” w formularzach dodawania oraz odejmowania punktów, umożliwiające opisanie każdej transakcji.
 • Dodano możliwość ustawienia własnej Polityki Prywatności w Module klienta.
 • Dodano możliwość ustawienia adresu korespondencyjnego widocznego w Module klienta.
 • Dodano możliwość zarządzania zgodami marketingowymi w Module klienta.
 • Dodano możliwość ustawienia stopki w wiadomości e-mail wysyłanych do klientów.

Wersja 2.5 z dnia 15.10.2018

 • Dodano możliwość utworzenia katalogu nagród, który ułatwia nadzór nad wydawanymi nagrodami oraz ich stanem magazynowym.
 • Uruchomiono Moduł klienta, czyli stronę WWW dedykowaną uczestnikom programu lojalnościowego.
 • Dodano pole umożliwiające wpisanie adresu e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych.