Historia zmian

Aplikacja Loyalty Starter jest stale rozwijana i wzbogacana o nowe funkcjonalności. Poniższa lista zawiera historię najważniejszych zmian wraz z datami ich publikacji. Oraz listę zmian aktualnie realizowanych.

Wersja 2.11 (aktualnie realizowana)

 • Dodanie systemu poleceń.
 • Dodanie formularza rejestracyjnego, który może być zamieszczony na firmowej stronie WWW lub udostępniony na tablecie.
 • Dodanie powiadomień Push.
 • Rozbudowa funkcjonalności Scenariuszy o możliwość uruchamiania kilku Akcji.
 • Rozbudowa funkcjonalności Ocen klientów o możliwość zbierania ocen poza Moduł klienta.

Wersja 2.10 z dnia 09.05.2019

 • Zmieniono zakres funkcjonalny poszczególnych pakietów aplikacji. Pełna funkcjonalność dostępna jest teraz od pakietu Optymalnego.
 • Zmodyfikowano i rozbudowano funkcjonalność marketing automation. Osobne zakładki Punkty oraz Wiadomości zostały zastąpione zakładką Scenariusze.
 • Dodano nowy rodzaj zdarzenia marketing automation, uruchamianego po przekroczeniu wskazanego salda punktów.
 • Dodano funkcjonalność zamawiania nagród w Module klienta oraz obsługi zamówień w Panelu administracyjnym.

Wersja 2.9 z dnia 10.04.2019

 • Uruchomiono możliwość ustawienia dodatkowych pól jako pola obowiązkowe. Dzięki temu, klient po zarejestrowaniu się do programu lojalnościowego przez Moduł klienta lub Aplikację mobilną musi uzupełnić te pola, aby móc w pełni uczestniczyć w programie lojalnościowym.
 • Dodano nową funkcjonalność – marketing automation, która pozwala konfigurować Zdarzenia skutkujące dodaniem klientom dodatkowych punktów i/lub wysłaniem wiadomości e-mail lub SMS. Funkcjonalność zastąpiła Premiowane aktywności oraz Wiadomości automatyczne.
 • Dodano nowy rodzaj zdarzenia marketing automation, uruchamianego cyklicznie wg zadanego harmonogramu.

Wersja 2.8 z dnia 11.03.2019

 • Rozbudowano ustawienia wyglądu Modułu klienta o możliwość dodania favicon.
 • Rozbudowano katalog nagród o możliwość ustawienia dostępności nagród dla poszczególnych grup klientów.
 • Dodano zbiorcze zestawienie wydanych nagród.
 • Dodano nową funkcjonalność – pola obowiązkowe na karcie klienta, która wymusza konieczność uzupełnienia danych klienta, zarówno przez użytkowników obsługujących Panel administracyjny aplikacji, jak również przez klientów rejestrujących się/logujących do Modułu klienta.
 • Dodano nową funkcjonalność, która umożliwia klientom ocenianie jakości obsługi klienta.
 • Dodano nową funkcjonalność – Premiowane aktywności, dzięki której klienci mogą otrzymywać dodatkowe punkty za różne okazje, np. w dniu urodzin.
 • Rozbudowano funkcjonalność segmentacji klientów o różne warianty automatycznego przechodzenia między grupami.
 • W formularzu wysyłania wiadomości e-mail dodano możliwość wstawienia pól (tagów), które podczas wysyłki zamieniane są właściwymi danymi klienta.
 • Uruchomiono przewodnik objaśniający najważniejsze funkcje aplikacji.
 • Przeorganizowano pulpit Panelu administracyjnego.

Wersja 2.7 z dnia 03.01.2019

Wersja 2.6 z dnia 08.11.2018

 • Dodano pole „Opis” w formularzach dodawania oraz odejmowania punktów, umożliwiające opisanie każdej transakcji.
 • Dodano możliwość ustawienia własnej Polityki Prywatności w Module klienta.
 • Dodano możliwość ustawienia adresu korespondencyjnego widocznego w Module klienta.
 • Dodano możliwość zarządzania zgodami marketingowymi w Module klienta.
 • Dodano możliwość ustawienia stopki w wiadomości e-mail wysyłanych do klientów.

Wersja 2.5 z dnia 15.10.2018

 • Dodano możliwość utworzenia katalogu nagród, który ułatwia nadzór nad wydawanymi nagrodami oraz ich stanem magazynowym.
 • Uruchomiono Moduł klienta, czyli stronę WWW dedykowaną uczestnikom programu lojalnościowego.
 • Dodano pole umożliwiające wpisanie adresu e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych.