Nagrody wariantowe

W dniu 5.04.2023 platforma Loyalty Starter została zaktualizowana do wersji 2.32, wprowadzając zupełnie nową funkcjonalność katalogu nagród – nagrody wariantowe. Sprawdź jak działa nowy rodzaj nagrody i wykorzystaj go w swoim programie lojalnościowym.

Problem

Załóżmy, że Twoim katalogu nagród znajduje się wiele produktów tego samego typu, różniących się jedynie wybraną cechą. Na przykład ten sam model butów w różnych kolorach (jak na załączonym przykładzie). Ten sam rodzaj dysku USB, ale o różnych pojemnościach. Lub e-voucher do sklepu internetowego o różnych nominałach.

Nagrody wariantowe - screen 1

Liczba wariantów danej nagrody może być naprawdę duża. Dodanie każdego wariantu jako oddzielnej nagrody jest bardzo pracochłonne, a ponadto zmniejsza czytelność katalogu nagród i utrudnia klientowi poruszanie się po nim.

Rozwiązanie – nagrody wariantowe

Jako rozwiązanie wyżej opisanego problemu, stworzyliśmy funkcjonalność nagród wariantowych. Ten nowy typ nagrody jest kontenerem, który może zagregować dowolne nagrody rzeczowe i cyfrowe. W rezultacie w katalogu nagród widoczna jest jedna nagroda, zamiast kilku lub kilkunastu jej wariantów.

Nagrody wariantowe - screen 2

Wybór konkretnego wariantu (np. wersji kolorystycznej) odbywa się w oknie, które prezentowane jest po kliknięciu przycisku Wybierz. W tym miejscu klient może sprawdzić wszystkie nagrody wchodzące w skład wybranej nagrody wariantowej, w tym ich zdjęcie, nazwę, opis i wartość wyrażoną w punktach. W odnalezieniu interesującego klienta wariantu pomocna będzie wyszukiwarka znajdująca się nad listą wariantów.

Nagrody wariantowe - screen 3

Po wybraniu konkretnego wariantu i kliknięciu przycisku Zamów, klient zostaje przeniesiony do standardowego formularza zamawiania nagrody. Z tego miejsca klient może złożyć zamówienie na wybrany przez siebie wariant, czyli de facto standardową nagrodę rzeczową lub cyfrową. Nagrody wariantowej nie da się zamówić, jest on wyłącznie kontenerem grupującym nagrody standardowych typów (rzeczowe i cyfrowe).

Nagrody wariantowe - screen 4

Obsługa tak złożonego zamówienia przebiega w sposób standardowy. Zamówienie trafia do rejestru zamówień nagród w panelu administracyjnym Loyalty Starter, gdzie może być dalej procedowane.

Kilka dodatkowych informacji

  • Nagrody wariantowe mogą grupować jednocześnie nagrody rzeczowe i cyfrowe.
  • Nagrody wariantowe mogą grupować nagrody o różnych wartościach punktowych.
  • Nagroda wariantowa nie ma swojej wartości punktowej. Na końcu klient płaci punktami za standardową nagrodę rzeczową lub cyfrową, będącą wariantem nagrody wariantowej.
  • Warianty podlegają takim samym warunkom dostępności, jak nagrody standardowe (rzeczowe i cyfrowe). Możesz ograniczać dostępność wariantów do wybranych grup i segmentów klientów lub wybranego okresu czasu. Możesz również ustawić limit zamówień na jednego klienta.
  • Nagrody standardowe (rzeczowe i cyfrowe), które zostaną użyte jako warianty nagrody wariantowej mogą również być prezentowane w katalogu nagród jako oddzielne nagrody. Obie formy mogą funkcjonować niezależnie.