Grafika przedstawiająca dłoń, trzymającą złotą monetę z literą "B".

Technologia blockchain pojawiła się wraz z wprowadzeniem Bitcoina w 2009 roku. 10 lat rozwijania jej rozwijania poskutkowało wdrożeniem wielu innowacyjnych rozwiązań z powodzeniem wykorzystywanych w marketingu i sprzedaży. Czym jest technologia blockchain i w jaki sposób wiąże się z programami lojalnościowymi?

Czy wiesz, czym jest technologia blockchain?

Zacznijmy od podstaw. Zapewne nie raz słyszałaś bądź słyszałeś o technologii blockchain. Technologia ta upowszechniła się jako instrument finansowy za sprawą najsławniejszej kryptowaluty na rynku – Bitcoina. Wraz z rozwijaniem technologii zauważono, że blockchain może przyczynić się do usprawnienia wielu innych obszarów gospodarki – m.in. łańcuchów dostaw, mediów, handlu detalicznego czy IoT.

Czy wiesz, czym jest blockchain oraz co sprawia, że jest tak rewolucyjnym systemem transferu informacji i środków?

W telegraficznym skrócie funkcjonowanie blockchaina można wyjaśnić trzema słowami: zdecentralizowany łańcuch bloków. Łańcuch bloków pozwala na przesyłanie oraz przechowywanie informacji o transakcjach zawieranych w sieci Internet, przy czym przepływu informacji nie ogranicza żaden podmiot regulacyjny. Łańcuch bloków działa na takiej zasadzie, że sąsiadujące ze sobą bloki współdzielą elementy utworzonego rejestru.  Niemożliwa jest jakakolwiek ingerencja w raz utworzony rejestr, co zabezpiecza portfele użytkowników przed kradzieżą środków lub innymi manipulacjami. Jakakolwiek próba ingerencji w raz utworzonym rejestrze automatycznie zwraca uwagę wszystkich użytkowników systemu.

Co więcej, dzięki szyfrowaniu kryptograficznemu niemal niemożliwe jest również przechwycenie i rozszyfrowanie pakietów informacji przepływających między dwoma podmiotami biorącymi udział w transakcji. Transakcje są publiczne – każda osoba będąca w sieci blockchain może dowiedzieć się, ile do danego konta przypisanych jest środków, a także prześledzić historię wszystkich operacji. Oczywiście wszelkie dane osobowe są niemożliwe do odczytania, a użytkownicy sieci definiowani są wyłącznie jako adresy cyfrowych portfeli.

Z jakimi problemami borykają się tradycyjne programy lojalnościowe?

Standardowo przeciętne amerykańskie gospodarstwo domowe jest uczestnikiem 30 różnych programów lojalnościowych. Nie oznacza to jednak, że aktywnie uczestniczy w każdym z nich. Wskazują na to raporty rynkowe.

Według analiz ponad 50% członków programów lojalnościowych nie bierze w nich udziału, a ok. 50% nigdy nie wykupiła żadnych nagród za zebrane punkty. Dlaczego tak się dzieje? Powód jest prosty: programy lojalnościowe działają na dość przestarzałych rozwiązaniach technologicznych i koncepcyjnych.

Utrudnione wymienianie punktów i śledzenie postępów

Jednymi z najczęstszych problemów, z którymi borykają się tradycyjne programy lojalnościowe, jest wymienianie punktów przed ich datą wygaśnięcia, a także możliwość wygodnego śledzenia swoich postępów uczestnictwa w programie.

Brak elastyczności

Programy lojalnościowe są również mało elastyczne, skazując uczestników na korzystanie z programu dokładnie w taki sposób, jaki przewidziała marka. Nie ma tu miejsca na odstępstwa i dopasowywanie się do potrzeb użytkowników. Punkty zbierane są jedynie za pomocą konkretnej wydanej karty lub konta, nierzadko wędrują one na wskazane konto z dużym opóźnieniem, nagrody można odebrać w określony sposób w wąskim przedziale czasowym.

Ryzyko oszustw i kradzieży danych

Problemem jest także duże narażenie programów lojalnościowych na oszustwa oraz ryzyko kradzieży poufnych danych uczestników programów. Firma wdrażająca program lojalnościowy zwykle sama musi zadbać o uregulowanie kwestii administrowania, przechowywania i przesyłania danych osobowych.

Wysokie koszty

Dużą barierą we wdrażaniu programów lojalnościowych są także wysokie koszty wdrażania, rozwoju oraz ich utrzymania. Powoduje to, że wiele firm nie decyduje się na tworzenie i realizowanie strategii lojalnościowych, tym samym zamykając sobie drogę do stosowania efektywnych programów marketingowych.

Różnice między tradycyjnymi programami lojalnościowymi a programami opartymi na technologii blockchain

Własność

W przypadku tradycyjnych programów lojalnościowych użytkownicy nie są właścicielami gromadzonych punktów i mogą rościć do nich żadnych praw poza platformą lojalnościową. Z kolei technologia blockchain oddaje użytkownikom pełne prawa własnościowe do zgromadzonych punktów.

Data wygaśnięcia

Systemy punktowe zastrzegają prawo do wygaśnięcia punktów po konkretnej dacie lub okresie braku aktywności użytkownika. Blockchain umożliwia o wiele dłuższe przechowywanie kredytów, zapewniając, że zgromadzone punkty nigdy nie wygasają.

Jawność

Tradycyjne programy lojalnościowe działają „za zamkniętymi drzwiami” w ograniczonej bazie danych firmy wydającej program. Technologia blockchain zapewnia pełną jawność stanu konta oraz transakcji w ramach programu lojalnościowego, przez co niemożliwe są jakiekolwiek manipulacje stanem konta użytkownika.

Operacyjność punktów

W standardowym programie lojalnościowym punkty mogą być wykorzystywane wyłącznie w wewnętrznych strukturach firmy wydającej. Punkty gromadzone w technologii blockchain pozwalają na wymienianie punktów na kryptowaluty lub punkty z innych programów lojalnościowych.

Wypłaty

Programy lojalnościowe nie przewidują upłynniania punktów poza systemem lojalnościowym. Technologia blockchain umożliwia wypłaty punktów oraz zamienianie ich na inne aktywa – tokeny kryptowalut czy realne waluty.

Księgowanie punktów

Punkty gromadzone w tradycyjnych programach lojalnościowych są własnością firmy wydającej program i to ona zobowiązuje się do ich księgowania. Punkty zbierane w blockchainowym programie lojalnościowym pozostają własnością użytkowników, dzięki czemu firma nie jest zobligowana do ich księgowania.

Technologia blockchain może zrewolucjonizować programy lojalnościowe

Technologia blockchain zapewnia całkowicie nowe możliwości przy budowaniu i zarządzaniu programami lojalnościowymi. W najbliższym czasie możemy spodziewać się dynamicznego wzrostu popularności programów lojalnościowych opartych na blockchainie, z czego najszybciej skorzystają z tej technologii duże podmioty tworzące wspólne platformy lojalnościowe. Niestety, przedsiębiorstwa te nie unikną problemów z wydajnością oraz skalowalnością tego typu rozwiązań.

Czynnikiem hamującym popularyzację programów lojalnościowych w technologii blockchain będzie także litera prawa, która nie nadąży za sposobem rozliczania punktów lojalnościowych i nagród w obrębie wielu podmiotów. Dlatego też znaczna część firm początkowo nie będzie chciała korzystać z blockchaina, tym samym pozostanie przy standardowym modelu, który zapewni im całkowitą kontrolę nad PR-em oraz zarządzaniem punktami i nagrodami.