Zdjęcie świnki-skarbonki

Mali przedsiębiorcy często nie mogą pozwolić sobie na śmiałe posunięcia przy wykorzystywaniu zaawansowanych narzędzi marketingowych. To skutkuje ogromnym zaniedbaniem i zmniejszeniem efektywności działań marketingowych.

Co więcej, najmniejsze podmioty na rynku nierzadko napotykają spore problemy w nierównej rynkowej walce z największymi firmami i markami, które dysponują rozwiniętym zapleczem marketingowym, infrastrukturą i zasobami ludzkimi, które umożliwiają im skuteczne pozyskiwanie nowych i utrzymywanie stałych klientów.

Program lojalnościowy dla małych przedsiębiorstw – gra warta świeczki

Programy lojalnościowe to coraz bardziej zaawansowane narzędzia marketingowe, które pozwalają skutecznie związywać klienta z marką, a tym samym zwiększać sprzedaż oraz poprawiać jej PR i rozpoznawalność. Co ważne, z prawidłowo zaprojektowanych i wdrożonych programów lojalnościowych korzystają nie tylko przedsiębiorcy, ale również ich klienci, co znacząco wpływa na atrakcyjność tego typu rozwiązań dla obydwu stron.

Małe firmy bez wątpienia powinny korzystać z programów lojalnościowych odpowiednio dopasowanych do profilu ich działalności, co wyeksponuje ich mocne strony i stanie się niezwykle silnym orężem w walce o klienta.

Rozwiązania lojalnościowe są obecnie o wiele bardziej dostępne dla najmniejszych graczy

Jeszcze kilkanaście lat temu trudno było wyobrazić sobie skuteczny program lojalnościowy wdrażany przez mikro i małych przedsiębiorców. Powodem takiego stanu rzeczy była niska ogólna świadomość dotycząca programów lojalnościowych oraz – co ważniejsze – wysokie koszty wdrożenia i niewielka ilość dostępnych narzędzi.

Obecnie wprowadzenie programu lojalnościowego nie pociąga za sobą horrendalnych kosztów, a ich zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie bez obaw zmieści się w budżecie reklamowo-marketingowym każdej mniejszej firmy. Z tego też względu prawdopodobnie większość przedsiębiorców może pozwolić sobie na własny program lojalnościowy.

Ile kosztuje program lojalnościowy z Loyalty Starter?

Aby móc określić, ile kosztuje program lojalnościowy, prześwietlmy jego standardowe koszty na podstawie oferty Loyalty Starter.

Głównym kosztem każdego rozwiązania lojalnościowego jest produkcja kart wydawanych klientom. Orientacyjny koszt plastikowych kart  lojalnościowych wynosi 1,7 zł netto za sztukę (przy nakładzie 200 kart). Do tego należy doliczyć projekt graficzny kart, którego koszt oscyluje w granicach 250 zł netto. Kolejnym kosztem ponoszonym z tytułu utrzymania i zarządzania programem jest opłata za skonfigurowanie oraz korzystanie z systemu informatycznego do prowadzenia programu lojalnościowego. Dostęp do nowoczesnego systemu Loyalty Starter przyznany jest już od 179 zł miesięcznie.

Do kosztów należy doliczyć opracowanie regulaminu programu – Loyalty Starter dostarcza gotowy szablon regulaminu zgodny z RODO w cenie 250 zł netto. Nie można również zapomnieć o koszcie nagród. Najczęstszym rozwiązaniem wybieranym przez mniejsze firmy jest stosowanie drabinki rabatów lub mechanizmu cash back zamiast nagród rzeczowych. Takie podejście pozwala ograniczyć koszty programu bez umniejszania jego atrakcyjności w oczach klientów.

18 złotych za użytkownika

Podsumowując: roczny koszt prowadzenia programu lojalnościowego dla 200 uczestników powinien zmieścić się w kwocie do 3500 zł netto. Oznacza to, że roczny koszt utrzymania pojedynczego użytkownika w programie wynosi zaledwie 18 złotych. Wystarczy zatem, że program lojalnościowy zmotywuje pojedynczego klienta o zwiększenie zamówienia w koszyku o minimum 18 zł. Wówczas wdrożenie programu będzie w pełni uzasadnione, skuteczne i opłacalne.

Zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa o 18 złotych z jednego klienta korzystającego z programu lojalnościowego to bardzo realistyczny cel. Poza tym należy pamiętać o korzyściach niematerialnych – możliwości budowania pozytywnego PR marki, zwiększenia jej widoczności i rozpoznawalności na rynku oraz poprawie jej konkurencyjności.