Nowa wersja platformy Loyalty Starter

Platforma Loyalty Starter została zaktualizowana do wersji 2.33, wprowadzając szereg nowych funkcjonalności, w tym integrację ze sklepem Multivoucher.pl oraz możliwość obsługi programów lojalnościowych typu cashback. Sprawdź wszystkie nowości i wykorzystaj je w swoim programie lojalnościowym.

Integracja z Multivoucher

Multivoucher to największy w Polsce sklep internetowy z kartami podarunkowymi. Wersja 2.33 Loyalty Starter została wyposażona we wtyczkę integracyjną, pozwalającą na publikację kart podarunkowych dostępnych w tym sklepie w katalogu nagród programu lojalnościowego. Nowa funkcja stanowi ogromne ułatwienie przy organizacji programów lojalnościowych, gdyż eliminuje konieczność ręcznego wczytywania do Loyalty Starter kodów nagród cyfrowych. Zwiększa również atrakcyjność programu lojalnościowego, zapewniając uczestnikom ogrody wybór nagród. Aby skorzystać z integracji, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Baner Multivoucher.pl

Obsługa programów lojalnościowych typu cashback

Nowa wersja Loyalty Starter umożliwia obsługę programów lojalnościowych typu cashback, w ramach których uczestnicy otrzymują zwrot części wydatków w formie pieniężnej. Stało się to możliwe dzięki wprowadzeniu dwóch kluczowych funkcji: obsługi punktów lojalnościowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz możliwości zmiany nazewnictwa waluty programu (np. z punktów na złotówki).

Obsługa punktów lojalnościowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Wszystkie funkcje platformy LS bazujące na punktach lojalnościowych mogą od tej chwili korzystać z wartości dziesiętnych punktów. Zmiana dotyczy przede wszystkim przelicznika punktów, który służy do konwersji wartości zakupów na punkty. W konfiguracji przelicznika pojawiły się 4 różne metody dotyczące zaokrąglania punktów. Jeśli zastosujesz wariant „Nie zaokrąglaj”, punkty uzyskane w wyniku konwersji będą zapisywane na kontach klientów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartości dziesiętne możesz również stosować przy określaniu wartości nagród lub tworzeniu scenariuszy marketing automation.

Zmiana nazewnictwa waluty programu

W konfiguracji Modułu klienta pojawiła się nowa opcja umożliwiająca ustawienie własnego nazewnictwa waluty rozliczeniowej programu. Zamiast punktów możesz teraz zastosować gwiazdki, monety, mile, biedronki, kredyty, złotówki lub dowolną inną nazwę wykorzystywaną w Twoim programie lojalnościowym.

Generowanie numeru klienta podczas dodawania w PA

Do tej pory podczas dodawania nowego konta klienta w panelu administracyjnym należało wpisać numer klienta ręcznie. Aktualnie możesz skorzystać z dwóch dodatkowych opcji: generowania numeru automatycznie, zgodnie z ustawionym wcześniej formatem oraz pobierania numeru z wcześniej załadowanej puli numerów. Zmiana ma na celu uproszczenie procesu zakładania nowych kont oraz zapewnienie spójności numerów dla kont zakładanych przez administratora i klienta osobiście.

Powiadomienia e-mail administratora

Nowa wersja platformy umożliwia włączenie powiadomień e-mail administratora. Od teraz żadna ważna zmiana na Twoim koncie Loyalty Starter nie umknie Twojej uwadze. System powiadomi Cię automatycznie gdy:

  • Twoje konto zbliży się do maksymalnych limitów,
  • wyczerpie się stan magazynowy nagrody,
  • skończy się pula kodów nagrody cyfrowej,
  • skończy się pula dostępnych wiadomości SMS,
  • skończy się pula numerów służących do rejestracji nowych kont klientów.

Dodatkowo, powiadomienia mogą być powtarzane raz w tygodniu lub raz w miesiącu, zgodnie z Twoimi preferencjami.

Informacja o prawidłowej i błędnej odpowiedzi w rozwiązanych quizach

W quizach nowej wersji Modułu klienta, gdy uczestnik błędnie udzieli odpowiedzi na zadane pytanie, jego odpowiedź będzie oznaczona kolorem czerwonym, a poprawna kolorem zielonym.

Bezpośrednie linki do artykułów i kategorii nagród

W nowej wersji platformy Loyalty Strater istnieje możliwość skopiowania bezpośrednich linków do artykułów oraz kategorii nagród w Module klienta. Możesz je wykorzystać w komunikacji z uczestnikami programu (np. w wiadomościach e-mail, powiadomieniach Push lub banerach), ułatwiając klientom dotarcie do odpowiednich zasobów programu.

Rozbudowany system nadawania uprawnień administratorom

W wersji 2.33 Loyalty Starter system nadawania uprawnień użytkownikom panelu administracyjnego został rozbudowany o dwie nowe opcje konfiguracyjne:

  • Możliwość ograniczenia dostępu do kartoteki klientów (poszczególni użytkownicy mogą mieć dostęp tylko do wybranych grup i segmentów klientów). Funkcja ważna m.in. w programach lojalnościowych B2B, w których przedstawiciele handlowi powinni mieć dostęp tylko do swoich klientów.
  • Możliwość pobierania danych – funkcja pozwala ograniczyć użytkownikowi możliwość eksportowania do plików zewnętrznych danych uczestników programu lojalnościowego.

API – filtrowanie listy klientów po polach dodatkowych

W nowej wersji API dodana została możliwość filtrowania listy klientów (metoda GET /clients) z użyciem pól dodatkowych, zwiększając znacząco funkcjonalność metody.