Konkursy i loterie

Konkursy i loterie angażują klientów, ułatwiają budowanie długofalowych relacji i wpływają na wzrost sprzedaży produktów i usług. Z kolei programy lojalnościowe umożliwiają łatwe i szybkie dotarcie do zainteresowanych odbiorców, przeprowadzenie wybranej akcji promocyjnej i przyznanie nagród. Czy to połączenie idealne? W wielu przypadkach konkursy i loterie stanowią główny element programu lojalnościowego. Z artykułu dowiesz się dlaczego.

Konkurs czy loteria? Poznaj najważniejsze różnice

Choć te pojęcia często używane są zamiennie, w ujęciu prawnym obie formy znacznie się od siebie różnią. Tak naprawdę są to zupełnie inne narzędzia marketingowe, choć efekt ich działania może być podobny.

Konkurs jest rozstrzygany na podstawie wyniku – obiektywnego lub ustalonego przez komisję konkursową albo inną osobę wyznaczoną przez organizatora. Wygrywa uczestnik, który pierwszy prześle prawidłową odpowiedź lub wykona określone zadanie.

W przypadku loterii o wygranej decyduje zdarzenie losowe. Zwycięzca jest wybierany na drodze losowania. Każdy z uczestników ma taką samą szansę na wygraną.

Która forma jest lepsza, jeśli chodzi o budowanie zaangażowania klientów? Więcej argumentów przemawia za konkursami. Wymagają one od uczestników większego wysiłku: wykonania zadania, znalezienia prawidłowej odpowiedzi lub innych działań, krótko- lub długofalowych. Zadania konkursowe mogą być ambitne, zabawne, czasem kontrowersyjne. To wszystko budzi emocje i skłania do dzielenia się informacjami o konkursie w mediach społecznościowych czy podczas rozmów ze znajomymi.

Z kolei loterie to dobre rozwiązanie, jeśli zależy Ci na dotarciu do jak najszerszego kręgu odbiorców i na sprawnej organizacji. Przeprowadzenie loterii wymaga mniej wysiłku od organizatora, ponieważ nie musi oni samodzielnie rozstrzygać o wynikach i analizować przesłanych prac czy odpowiedzi. Same loterie są jednak obwarowane większą ilością przepisów, których należy przestrzegać przy ich organizacji.

Jakie przepisy obowiązują przy organizacji loterii?

W rozumieniu prawnym loteria jest grą losową, co oznacza, że podlega ustawie o grach hazardowych. Można ją organizować wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia od dyrektora Izby Celnej. Jeśli ten wymóg nie zostanie spełniony, organizator może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnoskarbowej. Uzyskanie pozwolenia jest płatne – opłata wynosi 10% wartości puli nagród.

Do przeprowadzenia loterii należy powołać komisję, w której znajdzie się osoba z uprawnieniami nadzoru, posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacji wydane przez Ministerstwo Finansów.

O przepisach ustawy warto pamiętać także wtedy, gdy organizujesz konkurs. W sytuacji, gdy regulamin będzie wskazywał na to, że wybór zwycięzcy odbywa się losowo, wydarzenie może zostać potraktowane przez Izbę Celną jako loteria.

Program lojalnościowy to narzędzie, które ułatwi Ci organizację konkursów i loterii

Programy lojalnościowe stanowią idealny fundament do organizacji konkursów i loterii. Jeśli w Twojej firmie funkcjonuje już program lojalnościowy, do swojej dyspozycji masz gotową bazę odbiorców oraz platformę komunikacyjną, za której pośrednictwem możesz informować o organizowanym konkursie bądź loterii.

A to nie wszystko, bo zazwyczaj w programie lojalnościowym dostępne są również narzędzia, z których możesz skorzystać podczas przyznawania nagród. Zwycięzca konkursu czy loterii może po prostu otrzymać punkty, które wymieni na nagrody z katalogu. Takie rozwiązanie to duże ułatwienie od strony logistycznej.

Konkursy i loterie często wykorzystuje się do tego, by zwiększać świadomość marki. Wśród klientów, którzy zbierają już punkty w programie, będzie miało to mniejsze znaczenie. Można natomiast wykorzystać tego typu wydarzenia do tego, by przyciągać nowych uczestników programu lojalnościowego i sprawić, że zostaną z Twoją marką na stałe.

Dodatkowo konstruując regulamin konkursu bądź loterii tak, by do udziału konieczna była rejestracja w programie lojalnościowym, zyskujesz dostęp do danych potencjalnych klientów.

Jak sprawić, by konkursy i loterie zwiększały zaangażowanie uczestników programu lojalnościowego?

Czy istnieje przepis na konkurs lub loterię, które maksymalnie zaangażują uczestników programu lojalnościowego? Dużo zależy w tym przypadku od charakteru marki, wymagań klientów, atrakcyjności nagród i pewnie kilku innych czynników. Istnieje jednak parę wskazówek, które warto mieć na uwadze podczas organizacji takiego wydarzenia.

Przede wszystkim kluczem do sukcesu jest prostota. Uczestnicy programów lojalnościowych nie chcą tracić czasu na wczytywanie się w regulaminy i próby zrozumienia zasad konkursu czy loterii. Im mniej skomplikowane reguły, tym lepiej.

Ważne są także przejrzyste zasady przyznawania nagród. Najlepszym rozwiązaniem jest model, w którym zwycięzcy nagradzani są dodatkowymi punktami do wykorzystania w istniejącym już katalogu nagród.

Czy lepiej przyznać mniej nagród, ale bardziej wartościowych, czy jednak postawić na większą liczbę drobnych bonusów? Najlepiej połączyć oba rozwiązania, zaoferować kilka cennych nagród i dużą pulę mniejszych upominków. Takie podejście może okazać się skuteczne w podwójny sposób. Z jednej strony oferujesz klientom możliwość zdobycia korzyści tu i teraz (natychmiastowa gratyfikacja), wzbudzając jeszcze bardziej chęć udziału w wydarzeniu. Z drugiej, zachęcasz do dłuższych i systematycznych działań w celu zdobycia bardziej pożądanych nagród (odroczona gratyfikacja).

Słowem podsumowania

Konkursy i loterie to ważny element strategii marketingowej wielu firm, głównie z uwagi na ich wysoką skuteczność i atrakcyjność w oczach klientów. Z kolei programy lojalnościowe stanowią doskonałą platformę komunikacyjną, na której można organizować te wydarzenia. W naszej ocenie działania te doskonale się uzupełniają i uzyskany w ten sposób efekt synergii może być bardzo pozytywny.

Jeśli planujesz przeprowadzenie konkursu lub loterii i chcesz wykorzystać do tego program lojalnościowy, Loyalty Starter może być dla Ciebie idealnym wyborem. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.