Planujesz uruchomienie programu lojalnościowego? Prawdopodobnie jednym z największych wyzwań, z jakimi przyjdzie Ci się zmierzyć, będzie jego automatyzacja. W zależności od potrzeb i przyjętej strategii może ona dotyczyć różnych procesów biznesowych (np. prowadzonych działań marketingowych i komunikacyjnych, dystrybucji nagród lub pozyskiwania informacji zwrotnej od uczestników programu). Najczęściej jednak automatyzacji poddawany jest proces naliczania punktów w wyniku sprzedaży oferowanych towarów i usług. Niestety jest to jedyny proces, z wcześniej przytoczonych, którego nie można w pełni obsłużyć przez system zarządzania programem lojalnościowym. W takim przypadku niezbędne są dane zgromadzone w systemie sprzedaży, a co za tym idzie, integracja obu systemów.

Jednak jak poradzić sobie z tak trudnym zadaniem? To oczywiście zależy od wielu czynników, które musisz wziąć pod uwagę. Część z nich wynika z aktualnego stanu informatyzacji Twojej firmy, na inne masz bezpośredni wpływ, planując wdrożenie programu lojalnościowego.

Przede wszystkim określ zakres integracji

W zależności od potrzeb integracja obu systemów może być jedno lub dwukierunkowa. Jednokierunkowe przesyłanie danych z systemu sprzedaży do systemu lojalnościowego jest rozwiązaniem dużo prostszym do osiągnięcia. Dotyczy sytuacji, gdy dane sprzedażowe są niezbędne do naliczenia punktów lojalnościowych, a system sprzedaży nie potrzebuje żadnych informacji zwrotnych z systemu lojalnościowego.

Integracja dwukierunkowa ma miejsce wówczas, gdy dane z systemu lojalnościowego są potrzebne w systemie sprzedażowym, np. do ustalenia wysokości rabatu należnego klientowi przy kolejnych zakupach lub gdy system sprzedaży musi mieć możliwość manipulowania danymi zgromadzonymi w programie lojalnościowym (np. dodawanie i odejmowanie punktów). Ten typ integracji jest trudniejszy i bardziej kosztowny we wdrożeniu.

Następnie wybierz sposób integracji

Znając wykorzystywany w firmie system sprzedaży i wiedząc jaki zakres integracji jest niezbędny do realizacji celów postawionych przed programem lojalnościowym, możesz wybrać sposób integracji, który będzie najkorzystniejszy w Twoim przypadku.

Gotowa wtyczka

Jeśli korzystasz z jednego ze standardowych systemów sprzedaży oferowanych na polskim rynku, Loyalty Starter może mieć gotową wtyczkę do integracji. Tak jest w przypadku systemu Subiekt GT, który można zintegrować z Loyalty Starter za pomocą pluginu umożliwiającego dwukierunkową komunikację. Jeśli zatem pracujesz na Subiekt GT, mamy dla Ciebie gotowe rozwiązanie. Więcej szczegół znajdziesz w artykule „Program lojalnościowy dla Subiekt GT„.

Integracja indywidualna

W przypadku braku gotowego rozwiązania niezbędne staje się przeprowadzenie indywidualnej integracji, a to wymaga  biegłej znajomości systemu sprzedaży. W grę wchodzi więc zaangażowanie informatyka lub firmy wdrożeniowej, która opiekuje się tym systemem w Twojej firmie. Wówczas sukces projektu zależy od zaangażowania obu zespołów. Na szczęście nie zawsze musi to oznaczać ogromne koszty i długie czasy wdrożenia.

Komunikacja jednokierunkowa

W przypadku najprostszej integracji jednokierunkowej (gdy dane płyną wyłącznie z systemu sprzedaży do programu lojalnościowego) wystarczy, że system sprzedaży zostanie tak skonfigurowany, aby cyklicznie generował raporty z dokumentami sprzedaży i zamieszczał je na serwerze FTP, do którego dostęp ma Loyalty Starter. Zazwyczaj jest to nieskomplikowane działanie, które nie sprawi żadnej trudności osobie lub zespołowi opiekującemu się Twoim systemem. Raport po każdorazowym opublikowaniu zostanie zaimportowany do Loyalty Starter. Tam kwoty sprzedaży zostaną zamienione na punkty lojalnościowe zgodnie z regułami ustawionymi w konfiguracji programu lojalnościowego (np. z uwzględnieniem przelicznika punktów dla danej grupy klientów lub grupy towarowej). Należy jedynie pamiętać, aby każdy dokument sprzedaży został oznaczony unikalnym identyfikatorem klienta (np. numerem karty lojalnościowej).

Komunikacja dwukierunkowa

Przeprowadzenie integracji może stać się większym wyzwaniem. Dzieje się tak, gdy niezbędna jest komunikacja dwukierunkowa lub gdy pewnie działania w programie lojalnościowym muszą być wywoływane bezpośrednio z systemu sprzedaży. W takim przypadku prace nie ograniczają się jedynie do prostego uruchomienia eksportu danych sprzedażowych. Natomiast często wiążą się z pracami deweloperskimi po stronie systemu sprzedaży. Aby w ogóle taka integracja była możliwa, Loyalty Starter udostępnia interfejs programistyczny API REST. Zawiera on szereg metod, które pozwalają na pobieranie i manipulowanie danymi zgromadzonymi w programie lojalnościowym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji API Loyalty Starter. Pamiętaj, że w takim przypadku większość prac wdrożeniowych musi zostać wykonana przez zespół opiekujący się systemem sprzedaży. Jednak cały czas możesz liczyć na aktywne wsparcie ze strony Loyalty Starter.

Pamiętaj o strategii

Integracja obu systemów może przyjmować najróżniejszy przebieg. Zależy to przede wszystkim od wykorzystywanego systemu sprzedaży i celów biznesowych stawianych przed programem lojalnościowym. W wielu przypadkach nie jest ona niczym skomplikowanym i może być przeprowadzona bardzo sprawnie. Bywają jednak przypadki bardziej złożone, a co za tym idzie, bardziej kosztowne, angażujące informatyków opiekujących się obydwoma systemami. Dlatego zdecydowanie zalecamy rozpoczęcie prac nad programem lojalnościowym od zbudowania jego strategii. Pisaliśmy o tym w artykule „Jak przygotować się do wdrożenia programu lojalnościowego?„. Warto w niej uwzględnić kwestie związane z integracją systemów. Czasami wystarczy nieduża modyfikacja założeń, aby uniknąć skomplikowanych prac programistycznych.

Osobiście jesteśmy zwolennikami szukania najprostszych rozwiązań, umożliwiających sprawne i skuteczne przeprowadzenie projektu oraz uzyskanie szybkiej informacji zwrotnej z rynku. Dopiero bazując na tak zebranym doświadczeniu, można inwestować w bardziej zaawansowane pomysły.