Grafika, przedstawiająca dłoń trzymającą w telefon komórkowy. Wokół telefonu znajdują się symbole, związane z grywalizacją.

Zastanawiasz się, na jakich mechanizmach grywalizacji oprzeć swój program lojalnościowy? Poznaj 12 najważniejszych mechanizmów znanych z gier, które pozwolą Ci zbudować skuteczniejszy program lojalnościowy.

Czym jest grywalizacja?

Zacznijmy jednak od początku. Najpierw sprecyzujmy, czym tak właściwie jest grywalizacja. Zrozumienie jej założeń umożliwi Ci bowiem skuteczniej zaplanować i wdrożyć mechanizmy grywalizacji do prowadzonych kampanii lojalnościowych.

Grywalizacją nazywa się wykorzystanie mechanik, algorytmów czy funkcji znanych z gier wideo i wdrożenie ich do obszarów innych niż gry. Mechanizmy znane nam z gier są w stanie skutecznie angażować i motywować graczy do osiągania określonych celów. Grywalizacją często nazywa się również edukację opartą na grach, co znacząco ułatwia przyswajanie i zapamiętywanie wiedzy.

No dobrze, ale czym są te „mechaniki znane z gier”? Definiuje się je jako zaprojektowane reguły lub metody służące interakcji użytkownika z grą. Innymi słowy, mechaniki gier kształtują rozgrywkę i obejmują one m.in. gromadzenie punktów, realizowanie zadań, zarządzanie zasobami czy planowanie strategiczne.

Najważniejsze mechanizmy znane z gier

Wiedząc, czym są mechanizmy grywalizacji, możemy omówić najistotniejsze z nich, które są powszechnie wdrażane w programach lojalnościowych.

Zbieranie punktów

Przydzielanie, gromadzenie i wydawanie punktów to z pewnością najbardziej podstawowy mechanizm znany z gier. Punkty najczęściej służą do uzyskania nagrody, która może być wykupiona za zgromadzone punkty lub udostępniona, gdy użytkownik programu lojalnościowego osiągnie założony pułap punktowy.

Mechanizm punktacji można również powiązać z mechanizmem rywalizacji poprzez stworzenie tabeli liderów wraz ze wskazaniem użytkowników z najwyższą liczbą zgromadzonych punktów. Poza tym warto również wdrożyć powiązany z punktacją mechanizm przyznawania użytkownikom odznaczeń i osiągnięć, jak również mechanizm śledzenia progresu użytkowników w postaci poziomów oraz paska postępu.

Odznaki

Każdy lubi być doceniany – zwłaszcza zaangażowani uczestnicy programów lojalnościowych. Przyznawanie odznak za uzyskanie odpowiedniej puli punktów lub wykonanie danej akcji skutecznie motywuje do dalszego udziału w programie lojalnościowym i podsyca chęć jeszcze intensywniejszego angażowania się w zabawę.

Warto skonstruować program lojalnościowy w taki sposób, aby umożliwić użytkownikom pochwalenie się uzyskaną odznaką publicznie w tabeli wyników, w aplikacji czy podczas chatu z innymi użytkownikami programu lojalnościowego.

Poziomy

Zdobywanie poziomów to kolejny niezwykle popularny mechanizm, do którego przyzwyczaiły nas gry wideo. Uzyskiwanie kolejnych „leveli” jest niezwykle motywującym i angażującym mechanizmem, który zapewnia masę możliwości przy projektowaniu zarówno gier, jak i programów lojalnościowych.

Poziomy mogą być zdobywane przez użytkowników wraz z gromadzeniem przez nich kolejnych punktów, wykonywaniem zadań czy osiąganiem przez nich kluczowych etapów w zabawie. Podczas projektowania programu lojalnościowego warto rozważyć udostępnianie użytkownikom nowych zasobów wraz z osiąganiem przez nich kolejnych poziomów.

Paski postępu

Nikt nie lubi działać w ciemno. Zwłaszcza użytkownicy programów lojalnościowych. Pasek postępu wizualnie informuje użytkowników o ich postępach w zbieraniu punktów, etapie poziomu, na którym się znajdują czy wskazuje zbliżanie się do uzyskania nagrody.

Dzięki wdrożeniu paska postępu możliwe jest skuteczniejsze utrzymanie użytkowników programów lojalnościowych w zabawie i motywowanie ich do kontynuowania starań.

Tabela liderów (ranking)

Uwielbiamy porównywać się z innymi. Nie inaczej jest z graczami, którzy biorą udział w grach wieloosobowych. Mechanizm rankingu opiera się na prezentowaniu tabeli użytkowników programów lojalnościowych z największą liczbą punktów lub odznak czy użytkowników znajdujących się na najwyższych poziomach w rozgrywce.

Ranking jest kolejnym mechanizmem motywującym, wprowadzającym elementy rywalizacji oraz zapewniający najlepszym użytkownikom możliwość pochwalenia się swoimi osiągnięciami przed innymi uczestnikami programu lojalnościowego.

Nagrody

To nagrody stanowią główny motywator większości użytkowników biorących udział w programach lojalnościowych. Najczęściej przyznawane są one po zebraniu odpowiedniej liczby punktów, po wykonaniu danej akcji, wejściu na dany poziom czy uzyskaniu konkretnego osiągnięcia.

Nagrody mogą mieć postać zarówno fizycznych, jak i cyfrowych produktów. W ramach nagród mogą być przyznawane również zniżki i rabaty. Mechanizm nagród zdecydowanie powinien być wdrożony do każdego programu lojalnościowego. Dzięki nagrodom możliwe jest odpowiednie wynagrodzenie wysiłku i lojalności użytkowników, a także skuteczne motywowanie do brania udziału w zabawie. Dowiedz się więcej czym kierować się przy wyborze nagród.

Misje i wyzwania

Misje i wyzwania to kolejny popularny mechanizm znany z gier. Dzięki zlecaniu misji użytkownikom programów lojalnościowych możliwe jest ich motywowanie do podjęcia konkretnych działań i akcji.

Wyzwania oraz misje mogą mieć charakter ilościowy lub jakościowy i mogą być świetnym narzędziem np. do oddolnego budowania zasięgów programu lojalnościowego oraz jego rozpoznawalności wśród innych użytkowników. Misją może być np. udostępnienie informacji o programie lojalnościowym w mediach społecznościowych czy zakup konkretnych produktów z oferty marki.

Konkursy i loterie

Konkursy i loterie mogą stanowić miłą odskocznię od gromadzenia kolejnych punktów, realizowania wyzwań i pięcia się w rankingach. Wdrożenie takich mechanizmów pozwoli nadać programowi lojalnościowemu nieco losowości i nieprzewidywalności, a w konsekwencji zaangażować użytkowników, którzy lubią formy aktywności oparte na konkursach, grach i innych losowych zabawach. Zanim podejmiesz decyzję o wdrożeniu konkursu lub loterii koniecznie przeczytaj ten artykuł.

E-learning

Grywalizacja to zbiór mechanizmów o ogromnym potencjale. Warto wykorzystać również ich edukacyjną stronę. Organizując quizy czy moduły z ankietami lub testami, możliwe jest poszerzanie i propagowanie wśród użytkowników wiedzy o marce i jej portfolio produktowym. Poza tym moduły te mogą skutecznie angażować użytkowników nastawionych na rozwój i zdobywanie wiedzy.

Powiadomienia

Program lojalnościowy powinien być blisko użytkowników. Tylko wtedy zdobędzie ich uwagę oraz czas. Możliwe jest to dzięki wdrożeniu powiadomień push oraz wysyłania wiadomości e-mail i SMS.

Łącząc różne kanały dotarcia do użytkowników, można skutecznie komunikować im nowe mechanizmy wdrożone do programu lojalnościowego, start różnych kampanii promocyjnych czy wprowadzenie nowych nagród. Poza tym powiadomienia mogą skutecznie motywować użytkowników do powrócenia do zabawy – zdobycia osiągnięcia czy ukończenia poziomu.

Kalendarz wydarzeń

Kolejnym skutecznym sposobem komunikacji z użytkownikami programów lojalnościowych jest kalendarz wydarzeń. Pozwala on skutecznie planować kampanie promocyjne oraz wprowadzać nowe nagrody, wyzwania czy poziomy do programów lojalnościowych.

Interakcje z innymi użytkownikami

Lubimy należeć do społeczności. Udostępnienie użytkownikom możliwości interakcji z innymi osobami biorącymi udział w programie lojalnościowym zapewni im poczucie przynależności do społeczności oraz zwiększy skuteczność mechanizmów opartych na rywalizacji.

Grywalizacja – podsumowanie

Grywalizacja to rozbudowany zbiór mechanizmów, który jest w stanie stworzyć z programu lojalnościowego wciągającą i atrakcyjną dla użytkowników grę skutecznie budującą lojalność wobec marki i jej produktów.  Nie zawsze jednak konieczne jest wdrażanie wszystkich zaprezentowanych mechanizmów, bowiem każdy program lojalnościowy jest inny, przez co należy zastanowić się, które mechanizmy będą w stanie skutecznie realizować przyjętą strategię rozwoju programu lojalnościowego.

W razie potrzeby, wdrożenie programu lojalnościowego z elementami grywalizacji możesz przeprowadzić na platformie Loyalty Starter.